Spis treści — Зміст

Część I
Apostolskie Słowo Jana Pawła II na Ukrainie
Апостольське Слово Iвана Павла II в Українi

Христос – „Дорога, Правда й Життя”. Провідна думка апостольської подорожі в Україну
Chrystus – „Drogą, Prawdą i Życiem”. Myśl przewodnia apostolskiej pielgrzymki na Ukrainę
Христос – Дорога, Правда й Життя в душі українського народу в 988–2001 роках
Chrystus – Drogą, Prawdą i Życiem w duszy narodu ukraińskiego w latach 988–2001
Марія – Мати Милосердя „йде поперед нас у вірі і вказує дорогу життя”
Maryja – Matka Miłosierdzia „przoduje nam w wierze i wskazuje drogę życia”
Дніпро – Йорданом, Київ – світлом України
Dniepr Jordanem, Kijów światłem Ukrainy 
„Екуменізм мучеників ХХ століття”. Свідоцтво віри, „любові до Бога і любові до ближніх”
„Ekumenizm męczenników XX wieku”. Świadectwo wiary, „miłości do Boga i miłości do braci”
„Дякую тобі, Україно, що оборонила Європу...” Вірність спадщині предків
„Dziękuję ci Ukraino, że obroniłaś Europę...” Wierność wartościom przodków
„Так, дорога молоде. Христос має «слова життя вічного...», майбутнє України залежить від вас – сторожів нової зірниці надії”
„Tak, najdrożsi młodzi, Chrystus ma «słowa życia wiecznego.», przyszłość Ukrainy zależy od was – strażników nowego poranka nadziei” 
Очікування і реакції українців „від Донецька до Львова, від Харкова до Одеси та Сімферополя” на Слово Івана Павла ІІ
Oczekiwania i reakcje Ukraińców „od Doniecka do Lwowa, od Charkowa do Odessy i Symferopola” na Słowo Jana Pawła II
Апостольське послання Папи-слов’янина до духовних синів св. Апостола Андрія над Дніпром
Apostolskie przesłania Papieża-Słowianina do duchowych synów św. Apostoła Andrzeja nad Dnieprem
Кирило-Мефодіївський вимір апостольської прощі Папи-слов’янина в Україну
Cyrylometodiański wymiar apostolskiej pielgrzymki Papieża-Słowianina na Ukrainie
Післямова
Posłowie

 

   

 

Між Краковом – Римом і Києвом
Między Krakowem – Rzymem i Kijowem
Піклування української національної меншини в Польщі про прощу Івана Павла ІІ в Україну і сприйняття Його апостольського Слова
Ukraińska mniejszość narodowa w Polsce w trosce o pielgrzymkę Jana Pawła II na Ukrainę i przyjęcie Jego apostolskiego Słowa

 

Część II
Homilie i przemówienia Jana Pawła II wygłoszone na Ukrainie
Проповiдi i промови Iвана Павла II виголошенi в Українi

 

Przemówienie powitalne na międzynarodowym lotnisku Boryspol, Kijów – 23 czerwca 2001 roku

Привітальна промова, міжнародний аеропорт Бориспіль, Київ – 23 червня 2001 року

Modlitwa do Matki Boskiej Zarwanickiej

Молитва до Зарваницької Богоматері  

Przemówienie wygłoszone do świata polityki, kultury, nauki i biznesu 

Зустріч з діячами політики, культури, науки та ділових кіл

Przemówienie do biskupów katolickich Ukrainy obrządku łacińskiego i greckokatolickiego

Зустріч з членами Українського Католицького Єпископату

Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas Mszy św. w święto Narodzenia św. Jana Chrzciciela w obrządku łacińskim, w języku ukraińskim w Kijowie 24 czerwca 2001 roku

Проповідь Івана Павла ІІ виголошена під час Святої Меси в свято Різдва св. Івана Хрестителя в латинському обряду українською мовою у Києві 24 червня 2001 року

Przemówienie do Wszechukraińskiej Rady Kościołów i organizacji Religijnych

Зустріч з Представниками Всеукраїнської Ради Церков та релігійних організацій

Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas greckokatolickiej Mszy św. w wersji ukraińskiej w Kijowie 25 czerwca 2001 roku

Проповідь Івана Павла ІІ виголошена під час греко-католицької Божественної Літургії в українській версії у Києві 25 червня 2001 року

Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas rzymskokatolickiej Mszy św. beatyfikacyjnej w języku polskim we Lwowie 26 czerwca 2001 roku

Проповідь Івана Павла ІІ виголошена під час римо-католицької беатифікаційної Святої Меси польською мовою, Львів – 26 червня 2001 року

Przemówienie Jana Pawła II wygłoszone podczas spotkania z młodzieżą Ukrainy

Промова Івана Павла ІІ виголошена під час зустрічі з молоддю України

Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas greckokatolickiej Mszy św. beatyfikacyjnej we Lwowie 27 czerwca 2001 roku

Проповідь Івана Павла ІІ виголошена під час греко-католицької беатифікаційної Божественної Літургії, Львів – 27 червня 2001 року

Przemówienie pożegnalne Jana Pawła II

Прощальна промова Івана Павла ІІ

„Zachowuję w pamięci i w sercu obrazy z tej podróży”. Audiencja generalna po powrocie Ojca Świętego Jana Pawła II z Ukrainy w Rzymie 4 lipca 2001 roku

„Зберігаю в серці і думках образи з тієї подорожі”. Катехиза Святішого Отця Івана Павла II виголошена 4 липня 2001 року на загальній аудієнції на площі святого Петра у Римі


 

Część III
Sylwetki nowych błogosławionych ukraińskich
Життєписи нових українських блаженних

 

Józef Bilczewski — Юзеф Більчевський

Zygmunt Gorazdowski — Зиґмунт Ґораздовський

Mikołaj Czarnecki — Миколай Чарнецький

Grzegorz Chomyszyn — Григорій Хомишин

Josafat Kocyłowski — Йосафат Коциловський

Symeon Łukacz — Симеон Лукач

Bazyli Wełyczkowski — Василь Величковський

Jan Słeziuk — Іван Слезюк

Mykyta Budka — Микита Будка

Grzegorz Łakota — Григорій Лакота

Leonid Fiodorow — Леонід Фьодоров

Mikołaj Konrad — Микола Конрад

Andrzej Iszczak — Андрій Іщак

Roman Łysko — Роман Лиско

Mikołaj Cegielski — Микола Цегельський

Piotr Werhun — Петро Вергун

Ołeksa Zarycki — Олекса Зарицький

Klemens Szeptycki — Климентій Шептицький

Sewerian Baranyk — Северіян Бараник

Joachim Seńkowski — Яким Сеньківський

Witalij Bajrak — Віталій Байрак

Zenobiusz Kowałyk — Зиновій Ковалик

Jan Ziatyk — Іван Зятик

Tarsycja Maćkiw — Тарсикія Мацьків

Olimpia Bida — Олімпія Біда

Laurencja Harasymow — Лаврентія Гарасимів

Włodzimierz Pryjma — Володимир Прийма

Emilian Kowcz — Еміліян Ковч

Teodor Romża — Теодор Ромжа

Jozafata Hordaszewska — Йосафата Гордашевська


 

Część IV
W oczekiwaniu na Apostolską pielgrzymkę na Ukrainę
В очiкуваннi на Апостольську прощу в Україну

Listy i dokumenty

Dyskusja panelowa wokół książki W. Mokrego Papieskie posłania Jana Pawła II do Ukraińców z udziałem ks. A. Bonieckiego, ks. Z. Kijasa, W. Mokrego, J. Poniewierskiego, J. Prokopa i S. Wilkanowicza, Krakoów 5 czerwca 2001 roku

Bibliografia

 
 

 

Biblioteka — Бібліотека