Chrześcijańskie święta i święci
w życiu duchowym Ukraińców
na przełomie tysiącleci


Pod redakcją
Włodzimierza Mokrego

Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza, tom 6

 

Wydawnictwo "Szwajpolt Fiol"
Kraków 2001

 

Publikacja została wydana przy pomocy finansowej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu JagiellońskiegoNa pierwszej stronie okładki:
Matka Boża Miłosierdzia, Ołeksa Nowakiwśkyj, 1934 r.
Foto w: В. Овсійчук, Олекса Новаківський, Львів 1998, c. 301.

Wydawca: Fundacja św. Włodzimierza
ul. Kanonicza 15, 31-002 Kraków
tel./fax (48-12) 421 99 96
tel. (48-12) 421 92 94
e-mail: fondsw@poczta.onet.pl


Redaktor techniczny i skład komputerowy: Oleg Aleksejczuk

Korekta ukraińska: Żanna Ostrzyńska
Korekta polska: IKTUS
Druk: Wydawnictwo PLATAN, Kryspinów 189

ISBN 83-915759-0-X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

 • Słowo wstępne — Вступне слово
 • Włodzimierz Mokry — U źródeł chrześcijańskich świąt i świętych na Ukrainie
 • Володимир Мокрий — До джерел християнських свят і святих в Україні
 • Акафіст до Пресвятої Богородиці
 • Akatyst ku czci Bogurodzicy
 • Молебень до Пресвятої Богородиці
 • Modlitwa do Przenajświętszej Bogurodzicy
 • Przemówienie Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Franciszka Ziejki na otwarcie konferencji
 • Włodzimierz Mokry — Obraz Przenajświętszej Bogarodzicy jako Matki Miłosierdzia w życiu duchowym Ukrainy XI–XX w. i w papieskich posłaniach Jana Pawła II do Ukraińców
 • Alicja Nowak — Matka Boska Cierpiąca w literaturze i życiu religijnym Ukraińców (XI–XVII w.)
 • Olga Popowicz — Cudowne ikony Matki Boskiej w życiu religijnym Ukraińców (Muzyczne dziedzictwo)
 • Joanna Leśniak — Matka Boska w życiu i twórczości Tarasa Szewczenki
 • Tadeusz Filar — Objawienia maryjne na górze Jawor k. Wysowej na Łemkowszczyźnie. Impresja poetycka
 • Jarosław Maszluch — Чорнобильська Мадонна в українській літературі кінця ХХ століття
 • Renata Gojdycz — Великодні пісні, звичаї та обряди в духовному житті українців
 • Agnieszka Baron — Poetyckie homilie na niedziele Kyryły Turowskiego
 • Agnieszka Gronek — Elementy historyczno-legendarne i liturgiczne na przedstawieniach Podwyższenia Krzyża Świętego w malarstwie Kościoła Wschodniego
 • Włodzimierz Mokry — Krzyż w życiu duchowym Ukraińców XI–XX wieku
 • Григорій Сковорода — ПІСНЯ РІЗДВУ ХРИСТОВОМУ. ПРО УБОГІСТЬ ЙОГО. Із Соломонового зерна: “Добріша ярість від сміху, як у злобнім лиці добрим стає серце” (Екклезіаст).Із Христового: “Горе вам, що смієтеся нині”, тобто ззовні. Із Єремії: “Таємно заплаче душа ваша” ..
 • Григорій Сковорода — ПІСНЯ 4-та. Різдву Христовому з цього зерна: “З нами Бог, розумійте народи”, тобто “Дихнув ти був духом своїм”. “Бог сина свого однородженого послав у світ, щоб ми з нього жили”
 • Григорій Сковорода — ПІСНЯ 5-та. Різдву Христовому, Із цього зерна: “І породила вона свого первенця сина, і його сповила, і до ясел поклала його”
 • Григорій Сковорода — ПІСНЯ 6-та. На кінець такого: “І пустив змій за жінкою з вуст своїх воду, як річку, щоб річка схопила її”. “Але розтрощить Бог голову”
 • Григорій Сковорода — ПІСНЯ 9-та. Святому Духу. Із цього: “Добрий дух твій нехай попровадить мене по рівній землі”. “Тож зійдімо і змішаймо там їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного”
 • Irena Polechońska — Вифлиємська ніч в колядках
 • Наталія Пелешенко — Художні інтерпретації різдвяного дійства доби бароко в українській літературі першої половини ХХ ст.
 • Anna Bileńki — Ukraińskie pieśni i obrzędy na dzień św. Jana – Kupały
 • Валентина Андрусенко — Християнські святі в парадигмі персонажів українських замовлянь
 • Janusz Szlifiński — Huculscy święci i święta w “Cieniach zapomnianych przodków” Mychajły Kociubyńskiego
 • Renata Adamczak — Chrześcijańskie obrzędy, zwyczaje, święta i święci w życiu bohaterów Wasyla Stefanyka
 • Włodzimierz Próchnicki — Vincenzowski porządek świata
 • Жанна Янковська — Символіка хліба в українських святах і обрядах (на матеріалах фольклору)
 • Ігор Чеховський — Архаїчна традиція народного культу апостола Андрія в українців Карпатського регіону
 • Agnieszka Baron — Święta Olga – pierwsza próba chrztu Rusi Kijowskiej
 • Edyta Kołodziej — Kult świętych Borysa i Gleba w epoce Rusi Kijowskiej
 • Мар’яна Шаповал — Трагедокомедія "Владимир" Ф. Прокоповича як літературна реалізація культу св. Володимира Хрестителя у ХVІІІ ст.
 • Ганна Павленко — Іпостась Святого Володимира в українських рукописних житіях XVII–XVIII ст.
 • Ігор Помазан — Постать святого Юрія в українській геральдичній поезії
 • Валерій Фісун — Символічне зображення святої Катерини на дукачах та її шанування в українському народному побуті
 • Галина Усатенко — Культ святих як засіб формування нового світогляду
 • Aрхиєпископ Ігор Ісіченко — Барокова рецепція персонажів Києво-Печерського патерика: cвяті-письменники
 • Violetta Reder CHR — Świątobliwa Grzymisława (?–1258), księżniczka ruska na tronie krakowsko-sandomierskim, jako patronka pojednania polsko-ukraińskiego
 • Юрій Пелешенко — Київський митрополит св. Петро (Ратенський) як письменник
 • Zdzisław J. Kijas OFMConv — Jozafat Kuncewicz (ok. 1580–1623) – trudny święty pogranicza Kościołów
 • Michał Wawrzonek — Obraz metropolity Piotra Mohyły jako świętego
 • Ігор Козюра — Дорога Святителя Афанасія ІІІ – патріарха Константинопольського до Благовіщенського собору у Харкові
 • Оксана Суховій — Урочисто-святочні казання митрополита Варлама Ясинського
 • Євген Сверстюк — Камінь наріжний нашої історії
 • Микола Горбаль — Феномен праведності у житті українців-невільників
 • Наталія Антонюк — Християнські свята в духовному житті українців греко-католиків в роки німецької окупації (1939–1944) (за матеріалами тогочасної преси)
 • Олександра Матюхіна — Християнські обряди в умовах радянського Львова
 • Тамара Власенко — Християнство в Україні: метаморфози доби транзиту
 • Wiesław Witkowski — Uwagi o współczesnym życiu religijnym Ukrainy (na podstawie materiałów X międzynarodowej konferencji naukowej “Історія релігій в Україні” – Lwów, 16–19 maja 2000 r.)
 • Ярина Лазар — Синкретизм святково-обрядового комплексу в етнокультурному житті сучасних поляків Прикарпаття
 • Релігійні проблеми в Україні у 2000 році. З Харківським і Полтавським архієпископом Української Автокефальної Православної Церкви Ігорем Ісіченком дискутують учасники краківської наукової конференції Україна у 2000 році. Християнські святі і свята в духовному житті українців: Marek Kita, Włodzimierz Mokry, o. Marek Pińkowski, s. Violetta Reder, o. Wasyl Sahan, Wanda Stępniak-Minczewa, Stefan Wilkanowicz
 • Noty o autorach – Інформація про авторів

 

 

Biblioteka — Бібліотека