Pismo zostało wydane przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Sztuki

„Horyzonty Krakowskie” Społeczeństwo - Kultura - Duchowość. Nr 7-8 /1998

ISBN 83-905280-9-6

1 str. okładki: Św. Włodzimierz Chrzcicel Rusi Kijowskiej. Pomnik księcia nad prawym brzegiem Dniepru w Kijowie.
na str. 4 okładki: Krzyż upamiętniający 1000-lecie chrztu Rusi-Ukrainy ufundowany przez ukraińską młodzież z Podlasia we wsi Kozliki. Fot. J. Hawryluk.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów nie zamówionych.

Redaguje zespół: Włodzimierz Mokry – Redaktor Naczelny, Tadeusz Filar – Zastępca Redaktora Naczelnego,
Oleg Aleksejczuk – Sekretarz Redakcji i oprac. komputerowe, Redaktorzy – Ewa Ostasz, Dorota Puchacz.

Korekta - IKTUS.

Skład: SZWAJPOLT FIOL

Druk: Drukarnia Wydawnictwa PLATAN, Kryspinów 189.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

 • Psalm 1 w języku hebrajskim, ormiańskim, ukraińskim w tłum. T. Szewczenki i polskim w tłum. Cz. Miłosza

 • Anna Krzysztofowicz, Chaczkary - ormiańskie kamienie krzyżowe

 • Grzegorz z Nareku, Modlitwa siedmdzisiąta siódma

 • Nares Sznorhali, Na ukrzyżowanie Pańskie

 • Wojciech Kudliński, Sen o Rawennie

 • Dorota Stasikowska-Woźniak, Wspólny dom. O życiu kulturalnym mniejszości narodowych podczas spotkania w Katowicach

 • Agata Pustułka, Wspólny dom w remoncie

 • Marian Grzegorz Gerlich, „Biali to tez ludzie”. Kim są Romowie Bergitka?

 • Włodzimierz Mokry, Pismo Stowarzyszenia Romów, „Dialog - Pheniben” 1996/3-4

 • Rafael F. Scharf, O zwyczajnych ludziach. O mechanizmie zagłady widzianej oczyma wykonawców

Uroczystości odsłonięcia tablicy ku czci
ukraińskiego poety i profesora UJ Bohdana Łepkiego

 • Maciej Tański

 • Franciszek Ziejka

 • Zinowij Kurawśkyj

 • Stanisław Handzlik

Tradycja dla przyszłości

 • Zbigniew Liptak, Przezwyciężanie przeszłości

 • Eugenia Żabińska, Bezimienni w ojczyźnie. Z problemów pogranicza polsko-ukraińsko-białoruskiego; Bez uprzedzeń; Fakty, mity i... samodzielne myślenie

NASZE WYBORY

 • Tadeusz Filar, Dar Zieloności

 • Ks. Mieczysław Maliński, Plemię jaszczurcze; Jeden farzyzeusz a drugi celnik; Poganie

 • Święty Patryk, Bóg Wszystkiego

 • Metodiusz Romanow, Las

Z Wernyhorą

 • Bożena Skibińska, O konieczności powrotów do źródeł

 • Bożena Czekanowska, Wiersze

 • Tadeusz Filar, Wiersz

 • Izabela Zającówna, Gwiezdno kołysanka

W Krainie pieśni

 • Piotr Grzęda-Wadwik, Uciec z wieży Babel

Wśród KSIĄŻEK I LUDZI

 • Tadeusz Filar, Światłość Przestrzeni

 • Ivon Le Men, Wiersz

 • Andrzej Pisowicz, Ormiański numer miesięcznika „Hałyćka Brama”

 • Bogdan Gancarz, Kłopoty z cywilizacjami

 • Włodzimierz Mokry, Życie Ukraińców w Polsce po akcji „Wisła” 1947 roku

 • Warszawskie Stowarzyszenie Pax Christi

 • Premier RP Jerzy Buzek w Fundacji św. Włodzimierza

 • Magdalena Rabizo-Birek, Bułgarskie wizje i pejzażew Galerii Sztuki Ukraińskiej Fundacji św. Włodzimierza

ODSŁONIĘCIE POMNIKA OFIAR OBOZU W JAWORZNIE

 • Przemówienie Prezydenta Miasta Jaworzno Andrzeja Węglarza

 • Przemówienie Prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego

 • Przemówienie Prezydenta UkrainyLeonida Kuczmy

 • Przemówienie Premiera RPJerzy Buzka

 • Historia obozu w Jaworznie

 

 

Biblioteka — Бібліотека