“Краківські
українознавчі зошити

“Krakowskie
Zeszyty Ukrainoznawcze”

TOM XI–XII

2010

Pod redakcją Włodzimierza Mokrego

Видавництво “Швайпольт Фіоль”

Краків – 2010 – Kraków
Publikacja dofinansowana ze środków
Katedry Ukrainoznawstwa
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego


Redaktor techniczny: Oleg Aleksejczuk

Okładkę projektował: Igor Kuzyk

Korekta ukraińska: Żanna Ostrzyńska

Korekta polska: Barbara Moskal

Druk: Drukarnia wydawnictwa PLATAN, Kryspinów 189


ISBN 978-83-62454-98-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

I. Materiały konferencji naukowej:
Ukraina i Ukraińcy w epoce „Solidarności” w latach 1980–2000
Україна і українці в епосі „Солідарності” у 1980–2000 роках
 
 • Stanisław Handzlik, Słowo na otwarcie konferencji

 • Bohdan Skaradziński, Polskie deklaracje wobec Ukrainy i co dalej?

 • Tadeusz Stegner, Stosunki polsko-ukraińskie w badaniach historyków w Polsce w latach 1980–2000

 • Tomasz Fiałkowski, Krakowski „Znak” i „Tygodnik Powszechny” o Ukrainie

 • Andrzej Izdebski, „Opinia Krakowska” KPN i Towarzystwo Pomost a sprawy ukraińskie

 • Janusz Bazydło, Sprawy ukraińskie na łamach lubelskich „Spotkań”

 • Wojciech Maziarski, Polska opozycja wobec narodów i państw ościennych po 1980 roku
 • Ola Hnatiuk, Kultura ukraińska w Polsce w latach 1980–2000
 • Wacław Szlanta, Polskie elity w latach 1980–2000 o pochodzeniu i problemach Łemków-Ukraińców
 • Włodzimierz Mokry, Elity polskie o wolności i niezależności Ukrainy. Od polskiego do ukraińskiego Sierpnia
II. Materiały konferencji naukowej:
Vergangenheit und Zukunft zwischen Polen und der Ukraine in Europa
Historia i przyszłość Ukrainy i Polski w Europie
Історія та майбутнє між Польщею та Україною в Європі
 • Johannes Erger, Die europäischen Entwicklungen und diepolnisch-ukrainischen Beziehungen
 • Йоханнес Ерґер, Європейський розвиток та польсько-українські відносини. Вітальне слово
 • Vladimir Iliescu, Bemerkungen zur polnisch – ukrainischen Problematik
 • Włodzimierz Mokry, Współczesne stosunki polsko-ukraińskie widziane przez pryzmat „Ogniem i mieczem” H. Sienkiewicza w adaptacji filmowej Jerzego Hoffmana
 • Robert Friedl, Die Wege des Chmielnicki–Aufstandes in der russisch–sowjetischen Historiographie
 • Torsten Lorenz, Michał Bobrzyński, die „ukrainische Frage” und die polnischen Nationaldemokraten 1908–1913
 • Sebastian Gerhardt, Leitlinien polnischer Außenpolitik seit 1989 gegenüber seinen östlichen Nachbarn am Beispiel der Politik gegenüber der Ukraine
 • Sebastian Gerhardt, Główne tendencje w polityce wschodniej rządu polskiego po roku 1989 na przykładzie polityki wobec Ukrainy
 • Gerold Posanski, Polen und Ukraine – Vergangenheit und Zukunft
 • Іван М. Шинкарьов, Польща та Україна в Європi – минуле та майбутнє
III. ARTYKUŁY
 • Alicja Nowak, Znaczenie płaczu w XVII-wiecznym ukraińskim obrzędzie żałobnym
 • Anna Michałko, Wychowanie dzieci według nauki św. Jana Złotoustego
 • Галина Мацюк, Теорія синтаксису в рукописній граматиці Iвана Могильницького
 • Tadeusz Karabowicz, Poezja Ihora Kałyncia w świetle badań literaturoznawczych
 • Jarosław Moklak, Aspekt polityczny finansowania „Ruskiej Besidy” we Lwowie – spór polsko-ukraiński na tle dotacji dla teatru w pracach galicyjskiego Sejmu Krajowego, 1866–1870
 • Monika Ślęzak, Sytuacja mniejszości ukraińskiej w Polsce po 1989 roku w opinii jej przedstawicieli
V. STUDIA I MATERIAŁY REGIONALNE
 • Jerzy Hawryluk, Przyłączenie województwa podlaskiego do Korony Polskiej na sejmie lubelskim 1569 roku
 • Jadwiga Styrna-Nawrocka, Kościół i cerkiew w konserwacji
 • Сергій Юрченко, Церква Різдва Богородиці у м. Рогатині Івано-Франківської області в контексті сучасної архітектури Великого князівства литовського

 

 

Biblioteka — Бібліотека