“Краківські
українознавчі зошити

“Krakowskie
Zeszyty Ukrainoznawcze”

TOM III–IV

1994–1995

Pod redakcją Ryszarda Łużnego
i Włodzimierza Mokrego

Видавництво “Швайпольт Фіоль”

Краків – 1995 – Kraków

 

Publikacja dotowana przez:
Fundację św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie,
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
United Ukrainian American Relief Committee, Inc. (Philadelphia),
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Urząd Wojewódzki w Krakowie,
Papieską Akademię Teologiczną
w Krakowie,
Włodzimierza Mokrego (część nagrody Fundacji Krzyżanowskiego)Rada Naukowo-Programowa:
Tadeusz Chrzanowski, Adam Fałowski, Krzysztof Kozłowski,
Aleksander Naumow, Jerzy Nowosielski, Antoni Podraza, Jan Prokop,
Anna Różycka-Bryzek, Franciszek Ziejka,
Bożena Zinkiewicz-Tomanek, Stefan WilkanowiczZespół Redakcyjny:
Tadeusz Filar, Jerzy Hawryluk, Ryszard Łużny, Jarosław Moklak, Jadwiga Styrna-NawrockaRedaktor techniczny: Oleg Aleksejczuk

Okładkę projektował: Igor KuzykKorekta ukraińska: Myrosława Prychoda, Żanna Ostrzyńska
Korekta polska i opr. komp.: IKTUS, tel. 32-66-04

Drukarnia T.S., 31-150 Kraków, ul. św. Filipa 7. tel. 34-11-27


ISBN 83-905280-1-0
ISBN 83-233-0945-0
Koedycja

Spis treści

 

Від редакції. Od redakcji
I. “JAN PAWEŁ II WOBEC WSCHODU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO”
 • Przemówienie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Franciszka Ziejki otwierające sesję
 • o. Zdzisław Kijas OFMConv. (Kraków), Jan Paweł II wobec chrztu Rusi-Ukrainy
 • Włodzimierz Mokry (Kraków), “Myśląc ojczyzna wyrażam siebie i zakorzeniam...” Ukraińskie czytania poetyckich i religijnych przesłań Karola Wojtyły – Jana Pawła II
 • Елена Твердислова (Москва), Папа Римский Иоанн Павел II - литературный портрет
 • Mieczysław Jackiewicz (Olsztyn), Ojciec Święty Jan Paweł II i Litwa
 • ks. Tadeusz Śliwa (Przemyśl), Stosunek Stolicy Apostolskiej do Kościoła unickiego w XVI–XVIII wieku
 • Тарас Возняк (Львів), Між Сциллою і Харибдою: нові проблеми в українській церкві та Апостольська Столиця

GŁOSY Z DYSKUSJI PANELOWEJ
Aleksander Naumow (Kraków), Aleksander Lipatow (Moskwa), Saulius Drazdauskas (Wilno), Vytautas Alisauskas (Wilno), Iwan Hreczko (Lwów), Marian Buczko (Lwów), Rafael Hambarcumian (Armenia)

 • Ryszard Łużny (Kraków), Podróż-pielgrzymka Papieża do krajów nadbałtyckich oraz jej słowiańskie aspekty
 • Włodzimierz Mokry (Kraków), Sprawy ukraińskie w myśli Jana Pawła II
 • – Program sesji “Jan Paweł II wobec Wschodu chrześcijańskiego”
 • – Modlitwa wiernych podczas liturgii mszalnej w akademickiej kolegiacie św. Anny
 • – Telegram uczestników sesji do Jana Pawła II 
 • – Telegram uczestników uroczystości konsekracji kaplicy św. św. Borysa i Gleba w Krakowie do Jana Pawła II wraz z odpowiedzią z Watykanu
 • Послання Великий Дар Хрещення Вселенського Архиєрея Iвана Павла II до українців католиків з нагоди тисячоріччя хрещення Київської Руси
 • Апостольський лист Euntes in Mundum Верховного Архиєрея Iвана Павла II з нагоди тисячоліття хрещення Київської Руси
 • Мирослав Лабунька (Філядельфія-Мюнхен), Два листи Папи Iвана Павла II з нагоди ювілею тисячоліття хрещення Київської Руси  
 • Апостольський лист римського Архиєрея Iвана Павла II з нагоди 400-річчя Берестейської унії 
 • Ол. Воронин, У темній неволі: Українська Православна Церква у 19 столітті
 • Осип Зінкевич, Справа Української Автокефальної Православної Церкви на процесі Спілки Визволення України і її ліквідація у 1930 р.  
 • Церква мучеників. лист о. Веренфрід ван Страатен
 • – Церква мучеників. Доповідь Блаженнішого Патріярха Йосифа Сліпого про Українську Католицьку Церкву по 35-ти роках її переслідування
II. ARTYKUŁY
 • Adam Fałowski (Kraków), Wyrazy ukraińskie w najnowszej leksykografii polskiej
 • Любов Боярська (Київ), Біблійні мотиви в дилогії Василя Земляка “Лебедина зграя” і “Зелені млини”
 • Людмила Сірик (Люблін), Волинь у творчій біографії Юзефа Лободовського
 • Wiesława Wojtowicz (Kraków), Motyw cerkwi w poezji polskiej po II wojnie światowej  
 • Марія Зубрицька (Львів), Феноменологічний аспект категорії читача в поетичній творчості Тараса Шевченка
 • Roman Koropećkyj (Cambridge, Mass.), Wizerunek narodowego ruchu ruskiego w powieści Jana Zachariasiewicza “Święty Jur”
 • Неоніла Зайченко, Наталія Присяжнюк (Київ), Питання українознавства в аспекті лінгводидактики слов’янських мов
III. STUDIA I MATERIAŁY REGIONALNE
1. ŁEMKOWSZCZYZNA
 • Jarosław Moklak (Kraków), Ukraiński ruch narodowy na Łemkowszczyźnie w Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacje kulturalno-oświatowe i gospodarcze
2. PODLASIE I CHEŁMSZCZYZNA
 • Jerzy Hawryluk (Bielsk Podlaski), Rozwój miast podlaskich i ich skład etniczny od XV do pierwszej połowy XVII w. 
 • Roman Wysocki (Białystok), Ludność ukraińska powiatu bielskiego i kwestia narodowa w okresie międzywojennym
 • Grzegorz Kuprianowicz (Lublin), Ukraińska działalność wydawnicza na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w latach 1918–1926
 • Василь Пуцко (Калуга), Волинські ікони Богородиці Одигітрії
IV. UKRAIŃCY W KRAKOWIE
 • Tadeusz Filar (Kraków), “W Krakowie gdzie błękitna Wisła płynie...” Krakowskie echa wojny polsko-ukraińskiej o Lwów i Galicję Wschodnią w latach 1918–1919
V. PRZEGLĄDY I RECENZJE
 • Helena Duć-Fajfer (Kraków), М. К. Сивіцький, Богдан Лепкий: життя і творчість
 • Юрій Мицик (Дніпропетровськ), J. Hawryluk, Zarys historii Cerkwi Prawosławnej na Podlasiu w X–XVII w.
VI. Archiwalia polsko-ukraińskie
Materiały źródłowe, dokumenty życia społecznego, nie ogłoszone drukiem wypowiedzi naukowe i publicystyczne z lat 1978–1994. Wybór, układ i redakcja: Ryszard Łużny, Włodzimierz Mokry, Andrzej Zięba
Dział I

List do JE ks. bpa Jerzego Ablewicza; list Włodzimierza Mokrego do Papieża Jana Pawła II; wprowadzenie Ryszarda Łużnego do “Zeszytów Naukowych KUL”, 1982 r. – zdjęte przez cenzurę; list Jana Prokopa do “Tygodnika Powszechnego”; decyzja cenzury w sprawie “Zeszytów Naukowych KUL”; fragmenty przemówienia Jana Pawła II z maja 1988 r.; wypowiedź sygnowana skrótem “jsz”, dotycząca zbliżenia polsko-ukraińskiego.

Dział II

Ryszard Łużny, Refleksja w 350-tą rocznicę powstania Akademii Kijowsko-Mohylańskiej; Włodzimierz Mokry, wystąpienie w krakowskim kościele oo. Dominikanów przed koncertem ukraińskiej pieśni religijnej z okazji milenijnej konferencji; Ryszard Łużny, Dialog polsko-ukraiński; przemówienie Przełożonego oo. Paulinów – powitanie – o. R. Abramka na Jasnej Górze dn. 11.09.1988 r.; Ryszard Łużny, Jubileusz tysiąclecia chrztu Rusi-Ukrainy oczyma polskiego slawisty; Milenium Chrztu Rusi Kijowskiej – wywiad z prof. Frankiem Sysynem.

 

 

Biblioteka — Бібліотека