Мокрий Володимир, 
Духовні джерела помаранчевої революції 2004 року в Україні
Бібліотека Фундації св. Володимира, том XI, Краків 2006, с. 200 

Mokry Włodzimierz
Duchowe źródła pomarańczowej rewolucji na Ukrainie w 2004 roku
Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza, tom XI, Kraków 2006, s. 200, cena 25 zł

Spis treści – Зміст

Część I. Duchowe źródła pomarańczowej rewolucji na Ukrainie w 2004 roku
Частина І. Духовні джерела помаранчевої революції 2004 року в Україні

I. Плоди традиції
I. Owoce tradycji
II. Живучість державотворчої ідеї Т. Шевченка
II. Żywotność państwowotwórczej idei T. Szewczenki
III. До християнського коріння української культури
III. Ku chrześcijańskim korzeniom kultury ukraińskiej
IV. Україна і Росія – два бачення діяльності гетьмана Богдана Хмельницького та Івана Мазепи
IV. Ukraina a Rosja – dwa widzenia dzieła hetmana Bohdana Chmielnickiego oraz Iwana Mazepy
V. Спадщина кирило-мефодіївської традиції
V. Dziedzictwo tradycji cyrylometodiańskiej
VI. На спільній дорозі з поляками
VI. Na wspólnej drodze z Polakami

 


Część II. Udział w wydarzeniach pomarańczowej rewolucji
Частина IІ. Участь у подіях помаранчевої революції

Суспільний капітал України. Розмова з проф. Володимиром Мокрим (3.12.2004 року – після повернення з Києва і Харкова)
Społeczny kapitał Ukrainy. Rozmowa z prof. dr. hab. Włodzimierzem Mokrym (3.12.2004 roku – po powrocie z Charkowa i Kijowa)

List otwarty do ustępującego prezydenta Ukrainy L. Kuczmy, przewodniczącego parlamentu, wszystkich deputowanych, przedstawicieli władz wykonawczych i samorządowych
Лист до президента України Леоніда Кучми, Голови Верховної Ради Володимира Литвина, депутатів, представників виконавчої і самоурядової влади
List do Prezydenta Ukrainy L. Kuczmy, przewodniczącego parlamentu W. Łytwyna, deputowanych, przedstawicieli władz wykonawczych i samorządowych

Інтернет-розмова з Володимиром Мокрим, українознавцем, спостерігачем президентських виборів в Україні, четвер, 25.11.2004 р.
Czat internetowy z udziałem Włodzimierza Mokrego – ukrainoznawcy, obserwatora wyborów prezydenckich na Ukrainie, czwartek 25.11.04
Volodymyr Mokry, Professor of Ukrainian Studies, the observer of the second round of elections in Ukraine, Thursday 25.11.04

Коментар до пропозиції Президента України Леоніда Кучми від 29.11.2004 року
Komentarz do propozycji prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy z dnia 29.11.2004 r.
Comments to the proposition made by the President of Ukraine as of 29.11.2004.

Лист до Святійшого Отця Івана Павла ІІ від 1 грудня
List do Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II z dnia 1 grudnia 2004 roku
Лист до Святійшого Отця Івана Павла ІІ від 22 грудня 2004 року
List do Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II z dnia 22 grudnia 2004 roku
Лист Архієпископа Леонарда Сандрі від 7 березня 2005 року
List Arcybiskupa Leonarda Sandri z dnia 7 marca 2005 roku

Открытое письмо студентам Российской Федерации и студентам-россиянам, живущим в Украине и в других странах
List otwarty do studentów Federacji Rosyjskiej i studentów Rosjan, mieszkających na Ukrainie i w innych państwach
Відкритий лист до студентів Російської Федерації і студентів-росіян, що живуть в Україні та в інших державах
Open Letter Adressed to the Students of the Russian Federation and Russian Students Living in Ukraine and other Countries

Звернення до Ректорів Вищих Шкіл в Польщі
Apel do Rektorów Wyższych Uczelni w Rzeczypospolitej Polskiej
Постанова Ради Філологічного факультету Ягеллонського університету в справі виборів президента України у 2004 році
Uchwała Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie wyborów prezydenta Ukrainy w 2004 roku
Лист Конференції Ректорів Академічних Польських Шкіл до ректорів, професорів і студентів України
List Konferencji Rektorów Akademickich Szkól Polskich do Rektorów, Profesorów i Studentów Ukrainy

Bibliografia
Indeks osób

 

Biblioteka — Бібліотека