Між сусідами. Альманах Фундації св. Володимира Хрестителя Київської Руси у Кракові

“Między Sąsiadami”. Almanach Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie

TOM III

1993

Зредагували:
Володимир Мокрий, Олег Алексійчук

Видавництво “Швайпольт Фіоль”

Краків – 1993 – Kraków

УПРАВА ФУНДАЦІЇ СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА ХРЕСТИТЕЛЯ
КИЇВСЬКОЇ РУСИ
Володимир Мокрий (голова)
Марта Ясінська (директор)
Іван Кривуцький (скарбник)
Божена Зінкевич-Томанек
Тирс Венгринович

 

Druk sponsorowany przez Biuro ds. Mniejszości Narodowych Ministerstwa Kultury i Sztuki

 

 

Технічна редакція: Юрій Гаврилюк
Проект обкладинки: Тирс Венгринович, Ігор Кузик
Склад: Видавництво “Швайпольт Фіоль”

Druk: Oficyna Wydawnicza “Dajwór” Kraków, ul. Dajwór 14, tel. 21-13-27

 

На обкладинці: Collegium Maius Ягеллонського університету, фото Януш Пташек

Na okładce: Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, fot. Janusz Ptaszek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści — Зміст

 

Між Краковом a Kijowem

СТУДЕНТСЬКІ ДНІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
STUDENCKIE DNI KULTURY UKRAIŃSKIEJ

Програма Днів

Pogram Dni

Володимир Мокрий, Привітання учасників Студентських днів української культури у Кракові  

Україніка у Кракові

Тадеуш Філяр, Безіменні українські могили на Раковицькому цвинтарі

Tadeusz Filar, Bezimienne mogiły ukraińskie na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Краків в очах українців на зламі століть (Д-р Іван Зілинський, Дещо про Краків, про його старинні пам’ятки та про наукову працю української молоді на Ягайлонському університеті;  Василь Стефаник, Про ясне минуле; Богдан Лепкий, Гарно було...)

Franciszek Ziejka, Budujmy dom przymierza

Dyskusja “Przyszłość stosunków polsko-ukraińskich, propozycje i zadania dla uczonych, twórców kultury, wydawców, działaczy politycznych, społecznych i religijnych” — Włodzimierz Mokry, Ryszard Łużny, Stefan Wilkanowicz, Bogumiła Berdychowska, Dmytro Stus, Jurij Pidlisnyj, Ołeh Hnatiuk, Tadeusz Olszański

“1000 lat ukraińskiej modlitwy poetyckiej i pieśni duchowej o godne życie”. Wieczór dla uczczenia pierwszej rocznicy Niepodległości Ukrainy

Зустріч з Юрієм Новосільським

“Do dziś pozostałem mnichem”. Rozmowa z malarzem Jerzym Nowosielskim, rozmawiała Katarzyna Bik-Bikoń

Олег Алексійчук, Зустріч з митцем Тирсом Венгриновичем

Agata Mamon, Jadwiga Styrna, Cerkwie, ikony i dwie panie restauratorki

Агата Мамонь, Ядвіга Стирна, Церкви, ікони і дві пані рестовраторки

Стефанія Пташак, Спогади про Дні української культури в Ягеллонському університеті у Кракові, 26-29 листопада 1992 р.

JA, Wspólnota przeżycia

Кость Чавага, “Над Дніпром і Віспою”

Бугенбай Ібраєв, Багаття на снігу. Нотатки з Днів української культури в Ягеллонському університеті

Олег Алексійчук, Студентські дні української культури у Кракові  

ГАЛЕРЕЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА
GALERIA SZTUKI UKRAIŃSKIEJ

Відкриття виставки ікон з фондів Національного музею (з колекції Шолайських) — Володимир Мокрий, Адам Малкевіч, Броніслава Гуміньска

Agata Mamoń-Prokop, “Która Najświętsze zrodziłaś imię”

Alina K., Wystawa prac lwowskich malarzy w Krakowie

Володимир Мокрий, Дерево життя. Виставка в 70-річчя з дня народження Григорія Пецуха

Włodzimierz Mokry, Drzewo życia. Wystawa z okazji 70-lecia urodzin Grzegorza Pecucha

Олег Алексійчук, Великий дар. Теплий оптимізм різьб Григорія Пецуха

FSW, Sztuka ludowa z kolekcji Jana Adamskiego

Виставка гуцульської кераміки

Wystawa ceramiki huculskiej

Ігор Кузик, Малярство Володимира Монастирецького

Олег Алексійчук, Дні європейської культури у Кракові: Мистецтво Юрія Новосільського — над стереотипами

З вписів до пропам’ятної книги Галереї українського мистецтва

 

УКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ ЧЕТВЕРГИ

UKRAIŃSKIE CZWARTKI NAUKOWE

Українські наукові четверги у Фундації Святого Володимира

Василь Горобець, Мова і стиль української документації часів Гетьманщини XVIII ст.

 

ВИКЛАДАЧІ КРАКІВСЬКОЇ УКРАЇНІСТИКИ

Олександра Сербенська

Василь Горобець

 

УКРАЇНЦІ В КРАКОВІ
UKRAIŃCY W KRAKOWIE

Олександер Колянчук, Професор Іван Фещенко-Чопівський (1884-1952)

 

ЯВОЖНО — JAWORZNO

Володимир Мокрий, Українці в Явожні

Włodzimierz Mokry, Ukraińcy w Jaworznie

Otwarcie wystawy grafik i rysunków Arety Fedak “Ukrainka w Jaworznie “ — 8 maja 1992 — Andrzej Węglarz, Włodzimierz Mokry, Jerzy Rejt

Wojciech Czuchnowski, “ Tu byli wszyscy”

Bernadetta Wójtowicz-Pecuszok, wspłr. Marcin Tkacz, Wyrwać z korzeniami

Akcja “Wisła “. Dokumenty, opracował Eugeniusz Misiło (W. M.)

 

МІЖ ПОЛЯКАМИ І УКРАЇНЦЯМИ
MIĘDZY POLAKAMI I UKRAIŃCAMI

Andrzej Łaszczyński, Wspomnienia z 1939 roku, z moich kontaktów z Ukraińcami na trasie Podhajce-Nowy Sacz

Андрій Лащинський, Спогади з 1939 року з моїх зустрічей з українцями на шляху Підгайці-Новий Санч

Andrzej Izdebski, Skazani

Marian Gołębiewski, Od walki do porozumienia i współdziałania AK i WIN z UPA w Lubelskiem

Jan Pakulski, Ukraińskie getto

Piotr Lewicki, Wychodzenie Ukraińców z getta PRL

Jerzy Hawryluk, Ukraińcy na Podlasiu (Główne problemy)

Документальна історія села Корчмин

Agata Mamoń, Malowana cerkiew w Świątkowej Wielkiej

Ришард Лужний, Українська національна меншість в сьогоденній Польщі та її роль у сучасному культурному відродженні українців

Informacja o Komitecie Konsultacyjnym Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy

 

УКРАЇНЦІ В ДІАСПОРІ

Stevan Konstantinovic, Sytuacja diaspory ukraińskiej w byłej Jugosławii

ВІДГУКИ – ІНФОРМАЦІЇ
REAKCJE – INFORMACJE

На могилу Лепкого у Краків. Візит молоді з Коломийської гімназії

Микола Мушинка, Краківська україністика відроджується. Альманах Фундації св. Володимира

НАШІ ЖЕРТВОДАВЦІ. Продовження

 

 

Biblioteka — Бібліотека