Program Dni

Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie oraz
Ukrainoznawcze Koło Naukowe Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego uprzejmie zapraszają na

Dni Kultury Ukraińskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
11–14 listopada 1993 r.

Dniom towarzyszą wystawy Ukraińskiej sztuki cerkiewnej – ikon XVI–XIX w. z cerkwi w Cewkowie; ikon Jerzego Nowosielskiego; huculskiej ceramiki; fotograficzna wystawa cerkwi Zbigniewa Wojewody – Galeria Sztuki Ukraińskiej przy ul. Kanoniczej 15, a także wystawa malarstwa Ihora Trusza w Bibliotece Kraków-Podgórze przy ul. Krasickiego 18/20.

11 listopada 1993 r., czwartek

Przywitanie gości w budynkach Fundacji

Zwiedzanie wystaw w Galerii Sztuki Ukraińskiej, księgami “Nestor”, pracowni konserwacji ikon, wydawnictwa “Szwajpolt Fioł”, biblioteki ukrainoznawczej

12 listopada 1993 r., piątek

godz. 10.00 – Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, sala 30, I p., (Gołębia 24) – przegląd działalności naukowej i artystycznej młodzieży studenckiej z różnych ośrodków Polski i z zagranicy

godz. 14.45 – SPACER “Ukraińskimi śladami w Krakowie”: – początek spaceru (godz. 14.45) na dziedzińcu najstarszych budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Maius (w miejscu studiów Jurija Kotermaka z Drohobycza); – była Katedra Języków Rusiach w budynku Instytutu Filologii Polskiej (ul. Gołębia 20), miejsce pracy Iwana Ziłyńskiego i Bohdana Lepkiego; – zwiedzanie cerkwi św. Norberta – ul. Wiślna; – ikonostas z cerkwi św. Norberta w Domu Matejki (ul. Floriańska); – “Jama Michalikowa”, miejsce spotkań Wasyla Stefanyka i Bohdana Łepkiego z twórcami “Młodej Polski”; – zwiedzanie domu Wasyla Stefanyka, ul. Lubicz; – złożenie kwiatów na grobie Bohdana Lepkiego i wspólnej mogile żołnierzy ukraińskich i osób internowanych z Galicji Wschodniej, zmarłych w obozie w Dąbiu (1919–1920), na Cmentarzu Rakowickim; – zwiedzanie malarstwa Jana Matejki w Muzeum Narodowym (Sukiennice) – (obraz J. Matejki “Wernyhora”).

godz. 1930 – “Losy cerkwi greckokatolickich w Polsce po II wojnie światowej” – komunikat bogato ilustrowany przeźroczami mgr. Zbigniewa Wojewody (Kanonicza 15)

13 listopada 1993 r., sobota

godz. 9.00–13.00 – czas wolny i dalsze zwiedzanie Krakowa (indywidualnie)

godz. 14.30 – seminarium na temat “Teraźniejszość i przyszłość stosunków polsko-ukraińskich”. Udział zapowiedzieli tacy rzecznicy współpracy naukowej i kulturalnej jak Bogumiła Berdychowska, Tadeusz Chrzanowski, Mirosław Czech, Tadeusz Filar, Oleg Hnatiuk, Krzysztof Kozłowski, Adam Macedoński, Agata Mamon, Włodzimierz Mokry, Jan Prokop, Danuta Sosnowska, Jadwiga Styrna, Stefan Wilkanowicz, Bożena Zinkiewicz-Tomanek i inni (Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, sala 30,1 p., ul. Gołębia 24)

godz. 19.00 – Kanonicza 15, (piwnica) “Duch Wernyhory w Krakowie” – mozaika poetycko-muzyczna w wykonaniu studentów filologii ukraińskiej UJ oraz studenta Kijowskiego Konserwatorium w klasie bandury, Romana Hryńkiwa, na otwarcie Studenckiego Ukrainoznawczego Klubu “Wemyhora” (piwnica ul. Kanonicza 15)

godz. 20.00 – koncert zespołu “Orkiestra Świętego Mikołaja” z Lublina

godz. 10.00 – możliwość wzięcia udziału w nabożeństwach obrządku greckokatolickiego (kaplica św. Doroty w kościele św. Katarzyny, ul. Augustiańska 7) i prawosławnego (cerkiew parafialna przy ul. Szpitalnej).

godz. 14.30 – Aula Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego I p. (Gołębia 24) – wieczór autorski Liny Kostenko

godz. 16.30 – Koncert ukraińskiej pieśni religijnej w wykonaniu chóru “Mojsej” z Lublina – wieczór dla uczczenia pamięci ofiar głodu na Ukrainie 1933–1993

godz. 18.00 – Pożegnalne spotkanie w studenckiej piwnicy “Wernyhora”

Organizatorzy

 

 

 


Uczestnicy zjazdu Ukraińskiego Bractwa Chrześcijańskiego św. Włodzimierza po obradach w budynkach Fundacji. Od lewej: Jan Krzywucki, Stefan Kołosowski, Roman Hałan, Daria Kłumko, Halina Kozak, Daria Jakymeć, Irena Snihur, Stefan Czebeniak, Iwan Hreczko, Oleg Hnatiuk, Andrzej Raćkyj, Włodzimierz Mokry, poseł RP Mirosław Czech, Włodzimierz Pajtasz, Anna Łazarko, ks. Ihor Harasym

 

 
Spis treści  — Зміст  
Biblioteka — Бібліотека