“Сорочку мати вишила мені...” Декоративно-ужиткове мистецтво української громади Кракова

“Soroczku maty wyszyła meni...” Sztuka użytkowa ukraińskiej społeczności Krakowa

21.04.–31.05.1994 r., Galeria Sztuki Ukraińskiej, Kraków, ul. Kanonicza 15

Spis treści – Зміст

Urszula Janicka-Krzywda, Sztuka wyszywania w przekroju historycznym
Уршуля Яніцка-Кшивда, Мистецтво вишивки в історичному розвитку

Włodzimierz Mokry, Kolorystyka i sztuka wyszywania
Володимир Мокрий, Кольори і способи вишивання

Streszczenie w języku angielskim – Maria Zubryćka

Wystawa zorganizowana przez Galerię Sztuki Ukraińskiej przy Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie przy współpracy Wydziału Kultury Urzędu Miasta Krakowa Parafii Greckokatolickiej w Krakowie Sióstr Józefitek w Krakowie Związku Ukrainek w Polsce oddział w Krakowie

Projekt katalogu i wystawy: Bożena Bec, Agata Mamon, Jadwiga Styrna
Foto: Marek Pabis, Grzegorz Zygier
Redaktor techniczny: Oleg Aleksejczuk
Na 1 str. okładki ikony wyszyte przez Oksanę Swystowycz z Krakowa

Експонати позичили: Отець Нестор Дзюбак, Сестри Згромадження Святого Йосифа Обручника Діви Марії у Кракові. Пансьтво: Венгриновичі, Вільколек, Долішний, Канцірукі, Козак, Кузик, Лесняк, Мацько, Міхалік, Мокрі, Ничики, Петренко, Пібер, Преторюс, Рачунь, Рогоц, Свистович, Смеречняк, Сидори, Чиж, Чабан.
Eksponaty pożyczyli: Ks. Nestor Dziubak, Siostry Józefitki w Krakowie. Państwo: Czaban, Czyż, Doliszny, Kanciruk, Kozak, Kuzyk, Lesniak, Macko, Michalik, Mokry, Nyczyk, Petrenko, Piber, Pretorius, Raczuń, Rogoc, Smereczniak, Swytowycz, Sydor, Wilkołek, Wenhrynowicz.

 

Biblioteka — Бібліотека