Никифор Дровняк.
100-ліття від дня народження, червень–вересень 1995

Nikifor Drowniak. 100-lecie urodzin, czerwiec–wrzesień 1995

Галерея Українського Мистецтва Фундації св. Володимира 
Хрестителя Київської Руси
Galeria Sztuki Ukraińskiej Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej, 
Kraków, ul. Kanonicza 15

Spis treści – Зміст

Włodzimierz Mokry, Świat kolorowych modlitw Nikifora
Володимир Мокрий, Світ кольорових молитов Никифора

Piotr Skrijka, Nikifor i jego dzieło
Петро Скрійка, Никифор і його творчість

Andrzej Banach, Tajemnica willi “Trzy róże”
Анджей Банах, Таємниця вілли “Три троянди”


Redakcja: Oleg Aleksejczuk, Włodzimierz Mokry, Tyrsus Wenhrynowicz
Foto: Janusz Kozina, Grzegorz Zygier

 Biblioteka — Бібліотека