II Poleski Synod Plenarny – teksty robocze, Poznań-Warszawa: “Pallottinum”, 1991 / ISBN 83-7014-161-7, s. 515 / 4446 / P-555

X tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Materiały sesji naukowej, red. A. Bezwiński, Bydgoszcz: Archikonfraternia Literacka, 1992, s. 77 / 4843 / P-675

17 września 1939. Materiały z ogólnopolskiej konferencji historyków, Kraków 25-26 października 1993, red. H. Batowski, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1994 / ISBN 83-902528-4-8, s. 254 / 4716 / P-631

400-lecie unii brzeskiej, Częstochowa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1995-1996, s. 262 / 4431 / P-542

 

A

Ad Meritum, red. M. Bankowicz, Kraków: Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, nr 1, wiosna 1995, ISSN 1234-656X, s. 119 / 3534 / P-480

Adamczewski Jan, Ech, mój Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1980, s. 311 / 2088 / P-01

Adamski Jan, Batiar, Kraków, 1993, s. 80 / 2089 / P-02

Akcent. Literatura i Sztuka. Kwartalnik nr 2-3 (48-49) 1992, Na pograniczu narodów i kultur (III) Polacy, Rosjanie, Ukraińcy, Węgrzy, Żydzi, Lublin 1992, s. 394 / 6041 / P-886

Akcja “Wisła” na tle stosunków polsko-ukraińskich w XX wieku. Materiały z sesji naukowe zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Szczecińskiego i Towarzystwo Ukrainoznawcze w dnia 12-14 czerwca 1992 r., red. J. Farsys, J. Jekiel, Szczecin: Uniwersytet, 1994, s. 55 / 3507-3508 / P-390

Alternatywy. Pismo polityczne, Kraków 1986, nr 1, s. 52 / 6232 / P-1076

Andruchowycz Jurij, Erz-Herz-Perc. Eseje, Warszawa: Świat Literacki, 1996, s. 127 / 4320 / P-462

Andruchowycz Jurij, Rekreacje, Warszawa: Świat Literacki, 1994, s. 116 / 3457 / P-462

Anonima, Dzieje pierwszej krucjaty albo czyny Franków i pielgrzymów jerozolimskich, przetłumaczył, wstępem i objaśnieniami opatrzył Karol Esteicher, Warszawa-Kraków: PWN, 1984, s. 130 / 6242 / P-1086

Antologia młodej poezji Bydgoszczy i Czerkas. Wyszywanka, Bydgoszcz: 1977, s. 70 / 2300 / P-176

Antologia poezji czeskiej i słowackiej XX wieku, Katowice: “Śląsk”, 1971, s. 673 / 2297 / P-392

Antologia współczesnych poetów ukraińskich, Lwów-Złoczów, 1912, s. 166 / 2299 / P-175

Antonenko-Dawydowicz Borys, Za parawanem, tłum. Stanisław Rychlicki, Warszawa: Czytelnik, 1974, s. 228 / 6027 / P-872

Antonycz Bohdan Igor, Całą chmielność świata, Kraków: “Miniatura”, 1994 / ISBN 83-7081-140-X, s. 96 / 4044 / P-499

Argumenty do dialogu polsko-białoruskiego. Zeszyt I., Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1986, s. 188 / 2301, P-177 / 5942, P-787

Ash Timothy Garton, Pomimo i wbrew. Eseje o Europie Środkowej, Londyn: “Polonia”, 1990, s. 272 / 2090 / P-03

Atlas gwar bojkowskich, pod kierunkiem Janusza Riegera, Ossolineum: Polska Akademia Nauk, Instytut Słowianoznawstwa / 1980 (t. I), 1984( t. IV) / tom I, s. 106; tom IV, s. 73 / 2242-2243 / P-129 / P-129A

 

B

Bagramian Iwan, Miasto nad Dnieprem, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1966, s. 168 / 5951 / P-796

Balzac Hoboriusz, Bal w Sceaux, Warszawa: “Książka i Wiedza”, 1968, s. 94 / 4677 / P-593

Banek Kazimierz, Amfiktionie starożytne, Kraków: “Universitas”, 1993 / ISBN 83-7052-165-7, s. 148 / 5129 / P-712

Baranowski Bohdan, Kultura ludowa XVII i XVIII w. na ziemiach Polski Środkowej, Wydawnictwo Łódzkie, 1971, s. 480 / 2091 / P-04

Barna Wołodymyr, Rosa na lancetach traw, tłum. Władysław Graban, Krynica: TK “Zagroda”, 1998, s. 64 / 6021 / P-866

Bars Henry, Siódma zasłona literatury, Warszawa: PAX, 1967, s. 372 / 2092 / P-05

Barth John, Koniec drogi, Warszawa: PIW, 1971, s. 228 / 4678 / P-594

Bartoszewski Władysław, Jesień nadziei. Warto być przyzwoitym, Wydawnictwo “Spotkania”, 1984, s. 38 / 2093 / P-06

Bata Artur, Bieszczady Szlakiem walk z bandami UPA, Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984, s. 117 / 2094 / P-07

Batowski Henryk, Niedoszła “Biała księga” z roku 1940, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1993 / ISBN 83-85483-42-X, s. 92 / 4715 / P-630

Batowski Henryk, Rozpad Austro-Węgier 1914-1918, Wrocław-Warszawa-Kraków: Ossolineum, 1965, s. 270 / 6112 / P-958

Bazylow Ludwik, Historia Rosji, Warszawa: PWN, 1983 / tom 1 s. 391; tom 2 s. 543 / 2095-2096 / P-08 / P-08A

Bazylow Ludwik, Społeczeństwo rosyjskie w pierwszej połowie XIX wieku, Wrocław: Ossolineum, 1973, s. 508 / 6115 / P-961

Bażan Mykoła, Mickiewicz w Odessie. 1825 rok cykl poezji, przeł. Anatol Stern, Warszawa: Iskry, 1962, s. 72 / 6227 / P-1071

Becker Jurek, Jakub łgarz, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1983 / ISBN 83-08-00899-2, s. 286 / 4682 / P-598

Bedzyk Jurij, Błękit, tłum. Stanisław Edward Bury, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1978, s. 312 / 5980 / P-825

Beer F., Benźik A., Graca B. ta in., Słowacja na przełomie powstanie słowackie 1944 r., Warszawa: “Książka i Wiedza”,1969, s. 744 / 2097 / P-09

Belarus, Lithuania, Poland, Ukrainia. The Foindations of Historical and Cultural Traditions in East Central Europe, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 1994 / ISBN 83-85854-09-6, s. 503 / 4042 / P-650

Bendza Marian, Prawosławna Diecezja Przemyska w latach 1596–1681, Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 1982, s. 267 / 2098-2099 / P-10

Bendza Marian, Tendencje unijne względem cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej w latach 1674-1686, Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 1987, s. 242 / 6082 / P-927

Bercoff Brogi Giovanna, Królestwo Słowian, Izabelin: Świat Literacki, 1998, s. 310 / 5337 / P-780

Berdnyk Ołeś, Puchar Amrity. Powieść fantastyczna, przeł. Adam Galis, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1971, s. 240 / 5985 / P-830

Berg Mikołaj Wasiliewicz, Powstanie polskie 1863 i 1864. Zapiski o powstaniu polskiem 1863 i 1864 roku i poprzedzającej powstanie epoce demonstracyi od 1856 r., Chotomów: Verba, 1991, s. 132 / 5941 / P-786

Bez Dekretu, nr 16, Kraków: 1987, s. 72 / 4847 / P-679

Białoruski ruch studencki w Polsce 1981-1992, Wybór dokumentów, oprac. S. Iwaniuk, E. Wappa, Białystok: Białoruskie Zrzeszenie Studentów, 1995 / ISBN 83-903656-0-X, s. 330 / 5143 / P-725

Białoruskie Zeszyty Historyczne, t. 9, Białystok: Białoruskie Towarzystwo Historyków, 1998 / ISSN 1232-7468, s. 186 / 5144 / P-726

Bieberstein Aleksander, Zagłada Żydów w Krakowie, posłowiem opatrzył Mieczysław Kieta, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1985, s. 278 / 6047 / P-892

Bieliński Wissarion, Pisma filozoficzne, tom 1, Warszawa: PWN, 1956, s. 514 / 4828 / P-666

Bieliński Wissarion, Pisma filozoficzne, tom 2, Warszawa: PWN, 1956, s. 526 / 4829 / P-667

Bielski Włodzimierz, Opowieść o niewidzialnym grodzie Kitieżu oraz o Fiewronii Dziewicy, przełożył z języka rosyjskiego, opracował, wstępem i przypisami opatrzył Ryszard Łużny, Kraków: Wydawnictwo Stradom, 1993, s. 115 / 5991 / P-836

Bierman John, Saga o Raoulu Wallenbergu, Warszawa: “Krytyka”, 1987, s. 72 / 2100 / P-11

Bierzanek Remigiusz, Współczesne stosunki międzynarodowe, Warszawa: PIW, 1972, s. 375 / 4857 / P-689

Bilewicz Marian Marek, Wyszedłem z mroku, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989, s. 224 / 2101 / P-12

Biuletyn Glotodydaktyczny, nr 3, Kraków: Studium praktycznej nauki języków obcych UJ, 1997 / ISBN 83-903530-1-6, s. 251 / 5118 / P-704

Biuletyn Głottodydaktyczny, nr 6, Kraków: Uniwersytet Jagielloński – Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, 2000, s. 164 / 6106 / P-951

Biuletyn Informacyjny, nr 2, Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut, 1996 / ISSN 1427-8537, s. 235 / 5119 / P-705

Biuletyn Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, nr 42, luty 1999, Kraków 1999, s. 48 / 6032 / P-877A

Biuletyn Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. XX lat SKOZK, nr 41, listopad 1998, Kraków 1998, s. 58 / 6032 / P-877

Biuletyn Wschodni, 1/1992, redakcja: Bohdan Skaradziński, Artur Łęga, Warszawa: Instytut Obywatelski, 1992, s. 116 / 5159-5160, P-739; 6213, P-1057

Biuletyn Wschodni 2/1992, redakcja: Jadwiga Chmielowska, Artur Łęga, Bohdan Skaradziński, Warszawa: Instytut Obywatelski, 1992, s. 187 / 5973 / P-818

Błogosławiona Salomea, Kraków: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów / 4045 / R-159

Błoński Józef, Pamiętnik 1891–1939, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1981, s. 295 / 2102 / P-13 / P-680 – nr 4848

Bobrownicka Maria, Narkotyk mitu. Szkice o świadomości narodowej i kulturowej Słowian Zachodnich i Południowych, Kraków: “Universitas”, 1995 / ISBN 83-7052-252-1, s. 138 / 5191 / P-765

Bocheński J. M., Sto zabobonów, Wydawnictwo “Margines”, 1987, s. 118 / 4849 / P-681

Bocheński Jacek, Tabu, Warszawa: “Czytelnik”, 1971, s. 139 / 4679 / P-595

Bornus Aleksy, Czerwone noce, s. 112 / 2103 / P-14

Boruta Mirosław, Polacy o i dla niepodległości wschodnich sąsiadów Rzeczypospolitej, Kraków: Towarzystwo “Pomost”, 1995, s. 99 / 3498 / P-420

Braun Jerzy, Popiel Karol, Sieniewicz Konrad, Człowiek ze spiżu, Wrocław: NZS Uniwersytetu, 1987, s. 225 / 2104 / P-15

Brodski Josif, Mniej niż ktoś, Warszawa: “CDN”, 1989, s. 120 / 4846 / P-678

Broniewska Janina, O człowieku który się kulom nie kłania, Warszawa: Wydawnictwo MON, 1978, s. 123 / 2105 / P-16

Brunek Jerome S., W poszukiwaniu teorii nauczania, Warszawa: PIW, 1974, s. 231 / 4858 / P-690

Brykowski Ryszard, Łemkowska drewniana architektura cerkiewna w Polsce, na Słowacji i Rusi Zakarpackiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Ossolineum, 1986, s. 196 / 2106, P-17; 6257, P-1101

Brylak-Załuska Maria, Maziarska wieś Łosie, Wrocław: Ossolineum, PAN – Oddział w Krakowie, Komisja Etnograficzna, 1983, s. 124 / 6057 / P-902

Brzezina Maria, Stylizacja huculska, Kraków: “Universitas”, 1992 / ISBN 83-7052-043-X, s. 286 / 5190 / P-764

Brzeziński Zbigniew, Myśl i działanie w polityce międzynarodowej, Londyn: Aneks, 1988, s. 72 / 5937 / P-782

Brzeziński Zbigniew, Myśl i działanie w polityce międzynarodowej, Oficyna Wydawnicza Margines, 1989, s. 70 / 5978 / P-823

Brzeziński Zbigniew, Plan Gry. USA - ZSRR, New York: Bicentennial Publishing Corporation, 1987, s. 297 / 5993 / P-838

Brzoza Jan, Ziemia, Katowice: “Śląsk”, 1963, s. 256 / 2244 / P-130

Brzoza Jan, Emir Rzewuski, Warszawa: Nasza Księgarnia, 1969, s. 168 / 6141 / P-987

Brzozowski Roman, Tarcza na niebie, Warszawa: Wydawnictwo MON, 1980, s. 408 / 2107 / P-18

Brzozowski Stanisław, Współczesna powieść i krytyka literacka, Warszawa: PIW, 1971, s. 296 / 2108 / P-19

Brzózka Adrian Wacław, Zawieszeni w czasie, seria “Wołania z Wołynia”, t. 43, Biały Dunajec-Ostróg: Wołania z Wołynia, 2005, s. 150 / 6262 / P-1106

Budziak Józef, Zabytki sakralne Leska, Warszawa: “Rewasz”, 1992, s. 58 / 2109 / P-20

Budziński Tadeusz, Bieszczady, Warszawa: “Sport i Turystyka”1985 / 2528 / P-367

Bujnicki Kazimierz, Pamiętniki (1795-1875), wstęp i oprac. Paweł Bukowiec, Kraków: Collegium Columbinum, 2001, s. 268 / 6049 / P-894, P-894A

Bukowiński Władysław, Wspomnienia z Kazachstanu, Londyn: Wydawnictwo “Krzyża Nowohuckiego”, 1979, s. 79 / 2110 / P-21

Bukowski Z., Dąbrowski K., Świat kultury europejskiej, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1972, s. 392 / 6146 / P-992

Bulas Kazimierz, Lawrence L. Tomas, English-Polish, t. 1 / New York: The Kosciuszko Foundation, 1965 / p. 1037 / 2039 / B-189

Bulas Kazimierz, Lawrence L. Tomas, English-Polish, t. 2 / New York: The Kosciuszko Foundation, 1962 / p. 772 / 2040 / B-189А

Bullrich Silvina, Jutro powiem: dość, Warszawa: “Czytelnik”, 1978, s. 208 / 4680 / P-596

Bułhakow Michał, Biała gwardia, Warszawa: PIW, 1872, s. 326 / 4683 / P-599

Bunin Iwan, Wieś, Warszawa: “Czytelnik”, 1979, s. 210 / 4681 / P-597

Burshe Edmund, Historia konkordatów, Kraków: “Universitas”, 1996 / ISBN 83-7052-362-5, s. 96 / 5198 / P-772

Buszko Józef, Galicja 1859-1914. Polski Piemont? Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, Warszawa: KAW, 1989, s. 80 / 2245 / P-131

Byczkowski Józef, Mniejszości Narodowe w Europie 1945-1974, Opole: Instytut Śląski, 1989, s. 190 / 2111 / P-22

 

C

Camus Albert, Upadek, Warszawa: PIW, 1956, s. 112 / 4685 / P-601

Cap Walter, Wśród Polaków – Між поляками, Toronto: “Slovo” / 3281 / P-519

Charewiczowa Łucja, Czarna kamienica; Balaban Majer, Dzielnica Żydowska, “Biblioteka Lwowska”, tom 3 Warszawa: PDW, 1990, s. 99 / 2258 / P-143

Charewiczowa Łucja, Historiografia i miłośnictwo Lwowa, “Biblioteka Lwowska”, tom VI, Warszawa: PDW, 1990, s. 291 / 2261 / P-146

Chesterton Gilbert K., Człowiek który był czwartkiem, Warszawa: “PAX”, 1973, s. 174 / 4684 / P-600

Chłopecki Jerzy, Rewolucje i postęp, Warszawa: PIW, 1981 / ISBN 83-06-00625-9, s. 245 / 4859 / P-691

Chojnacki Paweł, Kasztany z Gudermesu. Doświadczenie czeczeńskie, Kraków: Wydawnictwo Geo, 1999, s. 416 / 6051 / P-896

Chołszewnikow Władysław, Zarys wersyfikacji rosyjskiej, “Ossolineum”, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, dział III, tom VIII, 1976, s. 100 / 2247 / P-133

Choroszy Jan A., Huculszczyzna w literaturze polskiej, Wrocław: autor, 1991, s. 372 / 3532 / P-479

Chrześcijańskie dziedzictwo bizantyńsko-słowiańskie, red. A. Kubiś, M. Rusecki, Lublin: KUL, 1994 / ISBN 83-228-0416-4, s. 360 / 3525 / P-473

Chudzikowska Jadwiga, Dziwne życie Sadyka Paszy. O Michale Czajkowskim, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971, s. 600 / 5969 / P-814

Ciesielczyk Małgorzata, Z historii czerwonej dyktatury 1917-1953, Wydawnictwo O.N-a, 1989, s. 72 / 2112 / P-23

Cieślak Tadeusz, Historia Finlandii, Wrocław: “Ossolineum”, 1983, s. 367 / 2246 / P-132

Cmentarz Rakowicki w Krakowie (szkic do przewodnika), Kraków: KAW, 1983, s. 48 / 2529 / P-368

Conrad Jack, Człowiek, rasa, kultura, Warszawa: PWN, 1971, s. 372 / 2113 / P-24

Custin [Markiz de Custin], Listy z Rosji, Kraków: “Aramis”, 1989, s. 249 / 3280 / P-518

Cywilizacja więzienna – wypisy literackie, Wydawnictwo Niezależna Oficyna, s. 46 / 2530 / P-369

Cywiński Bohdan, Doświadczenie polskie, 1987, s. 119 / 2115 / P-26

Cywiński Bohdan, Zatruta humanistyka, “Głos”, s. 24 / 2114 / P-25

Czajkowski Michał, Moje wspomnienia o wojnie 1854 roku, z rękopisu wydał, wstępem i przypisami opatrzył Józef Fijałek, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1962, s. 316 / 6143 / P-989

Czasto P. I., Użhorod – Lwów, Użhorod: “Karpaty”, 1976 / 2501 / P-349

Czasto P. I., Użhorod – Lwów, Użhorod: “Karpaty”, 1980 / 2502 / P-350

Czechosłowacja styczeń-lipiec 1968, Warszawa: Polska Agencja Prasowa PAP. Ośrodek Dokumentacji 26, lipiec 1968, s. 146 / 2531 / P-370

Czerniewicz Olgierd, U kresu urzędniczego żywota, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976, s. 216 / 2116 / P-27

Czerska Danuta, Borys Godunow, Wrocław: Ossolineum, 1988, s. 298 / 6218 / P-1062

Czerwiński Józef, Z wołyńskich lasów na berliński trakt, Warszawa: Wydawnictwo MON, 1972, s. 304 / 2118 / P-29

Czerwiński Marcin, Magia, mit i fakty, Warszawa: “Wiedza Powszechna”, 1975, s. 204 / 2117 / P-28

Czoch Rafał, Klinika, Kraków: Wydawnictwo autorskie GRAFOMANIA, 2002, s. 216 / 6059 / P-904

Czoch Rafał, Prywatne dochodzenie, Kraków: Wydawnictwo autorskie GRAFOMANIA, 2003, s. 162 / 6175 / P-1019

Czoch Rafał, Ruiny, Kraków: Wydawnictwo autorskie GRAFOMANIA, 2005, s. 173 / 5955 / P-800

Czoch Rafał, Świat rozrywki, Kraków: Wydawnictwo autorskie GRAFOMANIA, 2002, s. 204 / 6225 / P-1069

Czoch Rafał, Teoria dopełniania, Kraków: Wydawnictwo autorskie GRAFOMANIA, 2004, s. 167 / 5950 / P-795

Czubak Maria, Komizm w białoruskiej prozie ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Ossolineum, Polska Akademia Nauk Instytut Słowianoznawstwa, 1984, s. 146 / 5989 / P-834

 

D

Damrosz Jerzy, Na wschód od granic Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa: Jezuici, “Przegląd Powszechny”, 1991, ksero, s. 133 / 2248 / P-134

Danek Wincenty, Matejko i Kraszewski, “Ossolineum”, PAN, Komisja Historyczno-literacka Nr 23, 1969, s. 120 / 2249 / P-135

Dar czwartego maga. IV wigilia słowa konfraterni poetów czyli bractwa czwartego maga, Kraków: Oficyna konfraterni poetów, 1991, s. 64 / 5971 / P-816

Dar Polski Białorusinom, Rosjanom i Ukraińcom na Tysiąclecie ich Chrztu Świętego, praca zbiorowa pod red. Kazimierza Podlaskiego we współpracy z Andrzejem Drawiczem i Janem Jarco, Londyn: Polonia, 1989, s. 280 / 6198, P-1042; 2421, P-286

Davidson Basil, Stara Afryka na nowo odkryta, Warszawa: PIW, 1972, s. 388 / 2119 / P-30

Davies Norman, Boże Igrzysko. Historia Polski, Kraków: “Znak”, 1989, s. 812 / 2120 / P-31

Davies Norman, Boże Igrzysko. O odwiedzaniu polskiej krainy czarów – God’s Playground. On wisiting Alice’s Polish Wonderland, Kraków: “Universitas”, 1995 / ISBN 83-7052-370-6, s. 41 / 5195, P-769; 6201, P-1045

Dąbkowski Tadeusz, Ukraiński ruch narodowy w Galicji Wschodniej 1912-1923, Warszawa: Instytut Studiów Socjalistycznych PAN, 1985, s. 326 / 2124 / P-34

Dedecius Karl, Polacy i Niemcy w Europie – Polen und Deutsche in Europa, Kraków: “Universitas”, 1995 / ISBN 83-7052-302-1, s. 58 / 5196, P-770; 6212, P-1056

Deforges Régine, Pod niebem Nowogrodu, przeł. Małgorzata Tryuk, Warszawa: Bellona, 1992, s. 278 / 6219 / P-1063

Delblanc Sven, Rzeka pamięci, Warszawa: “Czytelnik”, 1973, s. 310 / 4687 / P-603

Denysenko Włodzimierz – 30 lat pracy artystycznej, Warszawa: 29 stycznia 1980 roku / 2122-2123 / P-33

Derdowski Hieronim, Kaszubi pod Wiedniem, Gdańsk: 1979, s. 28 / 2121 / P-32

Dereszwska Alina, Reif Maria, Śpiewnik, “Poletiw by posłuchaw by”, Gdańsk: Studenckie Koło Przewodników Turystycznych, 1990, s. 58 / 4842 / P-674

Dernatowicz Maria, Portret Familii, Warszawa: PIW, 1974, s. 348 / 6148 / P-994

Dębski Janek, Poezja rosyjskiego baroku. Antologia, Kraków: UJ, Skrypty uczelniane Nr 444, 1983, s. 110 / 2250-2251 / P-136

Diessertationse Pavlinorum, red. J. Mazur, t. 7 / Kraków-Skałka: Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika, 1994 / ISSN 1230-2910, s. 122 / 4710 / P-636

Dni muzyki ukraińskiej w Warszawie. 6, 7, 8 grudnia 1999, Warszawa 1999, s. 24 / 6291 / P-1135

Dobraczyński Jan, Rozdarty kościół. Szkice historyczne z XIV w. – poł. XVI w., Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1970, s. 454 / 6043 / P-888

Dobraczyński Jan, Samson i Dalila, Warszawa: Iskry, 1983, s. 370 / 6215 / P-1059

Dobraczyński Jan, Truciciele, Warszawa: Iskry, 1984, s. 232 / 6140 / P-986

Dobrolubow Mikołaj, Pisma filozoficzne, tom 1, Warszawa: PWN, 1958, s. 412 / 4830 / P-668

Dobrzyński Zbigniew, Obrządek słowiański w dawnej Polsce, Warszawa: Metropolia Prawosławna, 1989; część 1 s. 232; część 2 s. 391; część 3 s. 539 / 2125-2127 / P-35 / P-35A / P-35B

Dobrzyński Zbigniew, Obrządek słowiański w dawnej Polsce, Warszawa: Metropolia Prawosławna, 1989; część 1 s. 232 / 4833-4836 / P-671

Dobrzyński Zbigniew, Obrządek słowiański w dawnej Polsce, Warszawa: Metropolia Prawosławna, 1989; część 3, s. 539 / 4839-4841 / P-672

Dobrzyński Zbigniew, Obrządek słowiański w dawnej Polsce, Warszawa: Metropolia Prawosławna, 1989; część 1 s. 232 / 4833-4836 / P-671

Domowina. Związek Serbów Łużyckich w Niemczech, Budziszyn: Domowina, 1996, folder / 4817-4819 / P-657

Dorycki Jerzy, Rzecz o samorządności, “LOS”, 1986, s. 56 / 2128 / P-36

Dostojewski Fiodor, Potulna, Warszawa: PIW, 1972, s. 56 / 2129 / P-37

Dracz Iwan, Słońce i słowo, Kraków-Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1983, s. 100 / 2130-2131 / P-38 / P-38B – nr 3515

Drawicz Andrzej, Spór o Rosję, Warszawa: “KRĄG”, 1987, s. 200 / 2132 / P-39

Drawicz Andrzej, Zaproszenie do podróży, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1974, s. 288 / 2133 / P-40

Drohobycz – królewskie wolne miasto, Gdańsk, s. 34 / 2134 / P-41

Drozd Wołodymyr, Katastrofa, przeł. Tatiana Hołyńska, Kraków-Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1984, s. 178 / 6244, P-1088; 2135-2136, P-42

Drozd Wołodymyr, Oliwki, Wydawnictwo Lubelskie, 1980, s. 276 / 2137 / P-43

Dubiec Antoni, Myśli frasobliwe, Łódź: “Festinus”, 1997 / ISBN 83-907868-0-X, s. 65 / 5148 / P-729

Dubiec Antoni, Ucztowanie sępów, Łódź: “Varia”, 1993 / ISBN 83-901097-9-4, s. 52 / 5146 / P-728

Dubiec Antoni, Wędrówka, Łódź, autor, 1996 / ISBN 83-87202-25-8, s. 111 / 5149 / P-730

Duda Eugeniusz, Dr Henryk Jordan (1842-1907) w 150-lecie Zieleni Miejskiej w Krakowie, Muzeum Historyczne m. Krakowa, s. 14 / 5155 / P-735

Duda Eugeniusz, Krakowskie judaica, Warszawa: Wydawnictwo PTTK “Kraj”, 1991, s. 156 / 6084 / P-929

Duda Eugeniusz, Z dziejów i kultury Żydów w Krakowie. Przewodnik po wystawie stałej w Starej Synagodze, Kraków: Muzeum Historyczne, brw. / 6087 / P-932

Duda Katarzyna, Wiara i naród. Twórczość Władimira Maksimowa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 288 / 6016 / P-861

Dunin-Kozicka Maria, Burza od wschodu, Warszawa: “Volumen”, 1990, s. 280 / 2138 / P-44

Durych Jarosław, Requiem, Warszawa: PAX, 1958, s. 108 / 4686 / P-602

Dybiec Julian, Polska Akademia Umiejętności 1872-1952, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1993, s. 126 / 6040 / P-885

Dylągowa Hanna, Dzieje unii brzeskiej, Warszawa-Olsztyn: “Interlibro, 1996 / ISBN 83-85161-69-4, s. 228 / 4322 / P-504

Dzieje Najnowsze, 1974/4 Rocznik VI / Polska AN, Instytut Historii / “Ossolineum”, 1975, s. 169 / 2414 / P-279

Dzieje Najnowsze, 1981/4 Rocznik XIII / Polska AN, Instytut Historii / “Ossolineum”, 1981, s. 245 / 2415 / P-280

Dzieje Najnowsze, 1985/2 Rocznik XVII / Polska AN, Instytut Historii / “Ossolineum”, 1986, s. 263 / 2416 / P-281

Dzieje Najnowsze ,1986/1 Rocznik XVIII / Polska AN, Instytut Historii / “Ossolineum”, 1986, s. 170 / 2417 / P-282

Dzieje Najnowsze, 1987/2 Rocznik XIX / Polska AN, Instytut Historii / “Ossolineum”, 1987, s. 211 / 2418 / P-283

Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej i jego konsekwencje w kulturze Europy, red. Ryszard Łużny, Lublin: KUL, 1988, s. 424 / 6235 / P-1079

Dzienniki sołtysów, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978, s. 348 / 2140 / P-46

Dziewierski M., Pactwa B., Siewierski B., Dylematy tożsamości, Katowice, 1992, s. 138 / 2141 / P-47

Dzięgielewski Jan, O tolerancję dla zdominowanych, Warszawa: PWN, 1986, s. 229 / 2139 / P-45

 

E

Edukacja narodowa priorytetem. Raport o stanie i kierunkach rozwoju edukacji narodowej w Polsce Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa-Kraków: PWN, 1989 / ISBN 83-01-09868-6, s. 446 / 5174 / P-750

Eisler Jerzy, Marzec 1968, Łódź: PWN, 1991, s. 480 / 2156 / P-61

Ekologia, demokracja, wolny rynek. Wybór wystąpień z międzynarodowej konferencji w Krakowie 24-25 listopada 1995, Kraków: Fundacja Międzynarodowy Centrum Rozwoju Demokracji, 1995 / ISBN 83-902502-4-1, s. 192 / 4670 / P-587

Eliot T.S., Wybór dramatów, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1982 / ISBN 83-08-00655-8, s. 378 / 4688 / P-604

Encyklopedia wiedzy o jezuitach, oprac. L. Grzebień, Kraków: “WAM”, 1996 / ISBN 83-905004-4-2 / ISBN 83-7097-293-4, s. 882 / 4655 / P-366

Engelmann Bernt, Prusy. Kraj nieograniczonych możliwości, Wydawnictwo Poznańskie, 1984, s. 548 / 2157 / P-62

Europa i co z tego wynika – rozmowy w Castel Gandolfo, Warszawa: ResPublica, IDEE, 1990, s. 366 / 2158 / P-63

Europa wyrażona słowem Ingrid von Kruse portrety – fotografie, Kraków: Galeria Międzynarodowego 6-25 kwietnia 1993 / 2532 / P-371

Eurypides, Medea, przeł. St. W. Jankowski, Monachium 1966, s. 52 / 6274 / P-1118

Ewangelizacja, ekumenizm, charyzmat franciszkański, Warszawa: Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej Azji Północnej, 1994, s. 363 / 4825 / P-663

F

Falkowski J., Pasznycki B., Na pograniczu łemkowsko-bojkowskim, Warszawa: Wydawnictwo Stanisław Kryciński, 1991, s. 132 / 2159-2162 / P-64 / P-64D – nr 3533

Fenczak August Stanisław, Śliwnica. Szkice z dziejów wsi i parafii, Krasiczyn: “Wieści Krasiczyńskie”, 2000, s. 154 / 6223 / P-1067

Festiwal Między Wawelem a Giewontem, Kraków-Zakopane, październik 97, Kraków: Kraków 2000 Festiwal, 1997, s. 32 / 6275 / P-1119

Festiwal Mniejszości Narodowych, Gdańsk: 1994 / program / 4662-4643 / P-581 / P-581N – nr 5169

Fiedler Franciszek, W sprawie granic wschodnich, Łódź: Spółdzielnia Wydawnicza “Książka”, 1946, s. 48 / 6208 / P-1052

Figiel Stanisław, Polski Spisz. Przewodnik turystyczny, Warszawa-Kraków: Wydawnictwo PTTK “Kraj”, 1984, s. 116 / 6238 / P-1082

Filar Tadeusz, Między dezintegracją a integracją. Stowarzyszenia społeczno-kulturalne w życiu ukraińskiej społeczności Krakowa w latach 1918-1939 / odbitka, s. 265-270 / 4660 / P-579

Filosa Rosalinda, Afrykańskie wędrówki Abuny Mesjasza, Warszawa: Wydawnictwo: VERBINUM, 1988, s. 96 / 6063 / P-908

Flisiński Jerzy, Akademia Bialska 1628-1773 (zarys dziejów), Biała Podlaska: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bialskiej “Koło Bialczan”, 1988, s. 68 / 5984 / P-829

Florencki Paweł, Ikonostas i inne szkice, Warszawa: PAX, 1984 / ISBN 83-211-0465-7, s. 254 / 5157 / P-747

Foy Nancy, Gadon Herman, Demokracja przemysłowa w Szwecji, Anglii i Stanach. Zjednoczonych, Wrocław: “KRET”, s. 35 / 2163 / P-65

Francastel Pierre, Twórczość malarska a społeczeństwo, Warszawa: PIW, 1973, s. 222 / 4860 / P-692

Franciszkanizm w spotkaniu z duchowością Kościołów wschodnich, t. 2/I, Warszawa: Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej Azji Północnej, 1996 / ISBN 83-905319-0-9, s. 491 / 4826 / P-664

Franciszkanizm w spotkaniu z duchowością Kościołów wschodnich, t. 2/II, Warszawa: Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej Azji Północnej, 1996 / ISBN 83-905319-0-9, s. 586 / 4827 / P-664

Franko Iwan, Mojżesz, Warszawa: Burchard & Tyrsa 1993, s. 100 / 3472 / P-438 / P-438A – nr 3488

Franko Iwan, Opowiadania, Wydawnictwo Lubelskie, 1978, s. 192 / 2164 / P-66

Fraser Douglas, Sztuka prymitywna, Warszawa: Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, 1976, s. 258 / 2165 / P-67

Frodyma Roman, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa: 1989, s. 156 / 2166 / P-68

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 1989, s. 15 / 3529 / P-476

 

G

Gajzlerowa Eleonora z Cerchów, Tamten Kraków, tamta Krynica, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1972, s. 212 / 6068 / P-913

Garlicki Andrzej, U źródeł obozu belwederskiego, Warszawa: PWN, 1983, s. 388 / 2145 / P-51

Gellner Ernest, Narody i nacjonalizm, Warszawa: PIW, 1991, s. 174 / 2146 / P-52

Gerchard Jan, Łuny w Bieszczadach, Wydawnictwo Lubelskie, 1973, s. 583 / 3283 / P-521

Gębarowicz Mieczysław, Jan Andrzej Próchnicki (1553-1633), Kraków: “Znak”, 1980, s. 236 / 2147 / P-53

Gębarowicz Mieczysław, Mater Misericordiae Pokrow. Pokrowa w sztuce i legendzie środkowo-wschodniej Europy, Polska AN, Instytut Sztuki / “Ossolineum”, 1986, s. 210 / 2252 / P-137

Gębarowicz Mieczysław, Początki malarstwa historycznego w Polsce, Wrocław: Ossolineum, 1981, s. 196 / 6183 / P-1027

Gieysztor Aleksander, Mitologia Słowian, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1982, s. 272 / 6200 / P-1044, P-1044A

Gill Władysław, Gill Norbert, Stosunki Polski z Ukrainą w latach 1989-1993, Toruń-Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, 1994 / ISBN 83-86229-67-5, s. 124 / 3499 / P-457

Glowacki Ryszard, Worynie w słońcu, Przemyśl: Wydawnictwo “Ziemia Przemyska”, 2002, s. 132 / 6173 / P-1017

Godłowski Kazimierz, Kozłowski Janusz K., Historia starożytna ziem polskich, Warszawa: PWN, 1979, s. 196 / 6166 / P-1010

Gołybard Eugeniusz, Źródła mądrości, Еуґеніуш Ґолибард, Джерела мудрості, Kijów 2000, s. 208 / 6017 / P-862, P-862A

Gomolec Ludwik, W obronie mowy ojców, Poznań: KAW, 1986, s. 38 / 2148 / P-54

Gościmiński Władysław, Dzieje walki PPR, GL i AL z okupantem hitlerowskim na Podkarpaciu, Rzeszów: 1964, s. 128 / 2149 / P-55

Górski Jan, Dylematy i tradycje, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1964, s. 399 / 2150 / P-56

Graban Władysław, Twarz pośród cieni, Nowy Sącz: Sądecka Oficyna Wydawnicza, 1984, s. 28 / 5986 / P-831, P-831A

Graban Władysław, Znaleźć równowagę duszy, Strzelce Krajeński: Lemko Tower, 2004, s. 122 / 6260 / P-1104

Grabowski Tadeusz Stanisław, Rosya jako “opiekunka" Słowian (Dwa odczyty, wypowiedziane w Piotrkowie dn. 16. i 17. maja 1916. r.), Kraków 1916

Grabski Andrzej A., Perspektywy przeszłości. Studia i szkice historiograficzne, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1983, s. 342 / 6162 / P-1007

Grafiki w kręgu Cerkwi prawosławnej i Kościoła greckokatolickiego, Chełm, 1993, s. 41 / 2533 / P-372

Granet Marcel, Cywilizacja chińska, Warszawa: PIW, 1973, s. 422 / 2142 / P-48

Greszczuk Stanisła, Hombek Danuta, Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku, tom 2: “Gazeta Warszawska” 1786-1792, Kraków: “Universitas”, 1995 / ISBN 83-7052-288-2, s. 507 / 5123 / P-708

Greszczuk Stanisła, Hombek Danuta, Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła, tom 3: “Gazeta Warszawska” 1793-1800, aneks 1774-1793, Kraków: “Universitas”, 1965 / ISBN 83-7052-388-9, s. 389 / 5124 / P-709

Grodecki Roman, Kongres krakowski w roku 1364, Kraków: Universitas, 1995, s. 108 / 6052 / P-897

Grodziska Karolina, Polskie groby na cmentarzu w Londynie, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1995 / ISBN 83-904926-8-7, s. 518 / 4724 / P-639

Grodziski Stanisław, Franciszek Józef I, Wrocław: Ossolineum, 1978, s. 204 / 6158, P-1003A; 2151-2152, P-57

Grodziski Stanisław, W królestwie Galicji i Lodomerii, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976, s. 302 / 6248 / P-1092

Grupa etniczna. Region. Tożsamość kulturowa, red. M. Dziewierski, T. Nawrocki, Katowice: Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, 1997 / ISBN 83-85355-17-0, s. 167 / 4853 / P-685

Grupa Krakowska – Stowarzysznie artystyczne – “W kręgu lat czterdziestych” – katalog wystawy / Galeria Krzysztofory, 1990, s. 127 / 2153 / P-58

Grynberg Henryk, Kadisz, Kraków: “Znak”, 1987 / ISBN 83-7006-195-8, s. 144 / 4689 / P-605

Grzeszczuk Stanisław, Błazeńskie zwierciadło. Rzecz o humorzystyce sowizdrzalaskiej XVI i XVII wieku, Kraków: “Universitas”, 1994 / ISBN 83-7052-234-3, s. 409 / 5192 / P-766

Grzybowski Konstanty, Pięćdziesiąt lat – 1918-1968, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1977, s. 208 / 2154 / P-59

Grzybowski Konstanty, Rzeczy odległe a bliskie, Warszawa: “Książka i Wiedza”,1971, s. 292 / 2155 / P-60

Guda Jacek, ABC chrześcijanina, Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1990, s. 112 / 6003 / P-848

Gumilow Lew, Dzieje dawnych Turków, Warszawa: PIW, 1972, s. 528 / 2144 / P-50

Gumilow Lew, Śladami cywilizacji wielkiego stepu, Warszawa: PIW, 1973, s. 372 / 2143 / P-49

Gutaker Kazimierz, Sarmacki Odys czyli prawdziwa historia wojewody Tęczyńskiego i królewny Cecylii, Warszawa: Nasza Księgarnia, 1985, s. 256 / 6044 / P-889

 

H

Hamsun Knut, Głód, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1974, s. 170 / 4690 / P-606

Handel żydowski w Krakowie w końcu XVI i w XVII wieku. Wypisy z krakowskich rejestrów celnych z lat 1593-1683, oprac. Jan M. Małecki, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1995 / ISBN 83-904926-3-6, s. 286 / 4725 / P-640

Harasymowicz Jerzy, Cała góra barwinków, Kraków-Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1983, s. 116 / 2167 / P-69

Harasymowicz Jerzy, Kozackie buńczuki, Kraków: Oficyna Literacka, 1991, s. 31 / 5987 / P-832

Hass Ludwik, Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII i XIX wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Ossolineum, 1982, s. 572 / 6006 / P-851

Hawryluk Jerzy, Z dziejów Cerkwi prawosławnej na Podlasiu w X-XVII wieku, Bielsk-Podlaski: Związek Ukraińców Podlasia, 1993, s. 224 / 3492 / P-451

Heller Michał, Niekricz Aleks, Utopia u władzy. Historia Związku Radzieckiego, Respublica, Polonia, 1987; tom 1, część 1 s. 144; tom 1, część 2 s. 303 / 2168-2171 / P-70 / P-70B

Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat. Zapis sowieckie, Paryż: Instytut Literacki, 1965, s. 254 / 6288 / P-1132

Heurgon Jacques, Rzym i świat śródziemnomorski, Warszawa: PIW, 1973, s. 372 / 2254 / P-139

Heyduk Bronisław, Od Warszawy do Połtawy, Warszawa: “Nasza Księgarnia”,1974, s. 340 / 2172 / P-71 / P-71A – nr 4369

Heyduk Bronisław, “Janina” znak Sobieskich, Warszawa: Nasza Księgarnia, 1969, s. 216 / 6155 / P-1001

Historia gospodarcza Czechosłowacji, pod red. Václava Průchy, Warszawa: PW Ekonomiczne, 1979, s. 412 / 2383 / P-252

Historia Polski, t. IV: 1918-1939, część 2: rozdz. XV-XXVI (1921-1926), pod red. Tadeusza Jędruszczaka, Warszawa: PWN, PAN Instytut Historii, 1984, s. 531 / 6009 / P-854

Historia Ukrainy od 1914 r., skrypt z wykładu, s. 40 / 2422 / P-287

Historycy polscy i ukraińscy wobec problemów XX wieku, pod red. Piotra Kosiewskiego i Grzegorza Motyki, Kraków: Universitas, 2000, s. 306 / 6258 / P-1102

Hlebowicz Adam, Sytuacja Polaków na Ukrainie, skrypt, s. 31 / 4656 / P-365

Hlond August ks. kard. Prymas Polski, Polska w wizji Wigilijnej, myśli bożonarodzeniowe, wybór tekstów, ilustracji i opracowanie całości Jacek Krzystek, Warszawa: Inicjatywa Wydawnicza “ad astra”, 1990, s. 48 / 5945 / P-790

Hobbes Tomasz, Elementy filozofii, tom 1, Warszawa: PWN, 1956, s. 575 / 4831 / P-669

Hobbes Tomasz, Elementy filozofii, tom 2, Warszawa: PWN, 1956, s. 601 / 4832 / P-670

Hohensee-Ciszewska Helena, Dzieło sztuki i jego związki z epoką, Warszawa: PWN, 1967, s. 244 / 2253 / P-138

Hollanek Adam, Janicki Jerzy, Noc lwowskich profesorów; Maria Hejda, Mój domowy notatnik; Piotr Pytlakowski, Pierwsze zabicie szczeniaka, Warszawa: KAW, 1988, s. 160 / 2173 / P-72

Holzer Jerzy, Solidarność 1980-1981. Geneza i historia, Warszawa: Omnipress, 1990, s. 371 / 2174 / P-73

Hołoborod’ko Wasyl, Ikar na motylich skrzydłach, Warszawa: “Świat Literacki”, 1995 / ISBN-83-86646-14-4, s. 151 / 3630 / P-490

Honczar Ołeś, Cyklon, tłum. Maria Dolińska, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1976, s. 364 / 5975 / P-820

Hrycak Eugeniusz, Kisiłewski K., Słownik ukraińsko-polski i polsko-ukraiński, Warszawa: Międzymorze, 1990 / część ukraińsko-polska, s. 542 / 2064-2067 / B-211

Hrycak Eugeniusz, Kisiłewski K., Słownik ukraińsko-polski i polsko-ukraiński, Warszawa: Międzymorze, 1990 / część polsko-ukraińska, s. 568 / 2064-2066-2067 / B-211B

Hryciak Jewhen, Krótka notatka ze wspomnień, Warszawa: Niepodległość, 1989, s. 47 / 2175 / P-74

Hryniewicz Wacław, Kościoły siostrzane. Dialog katolicko-prawosławny 1980-1991, Warszawa: Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum, 1993, s. 360 / 5938 / P-783

Hucało Jewhen, Jabłka z jesiennego sadu, Warszawa: PAX, 1971, s. 112 / 2176-2178 / P-75

Hucało Jewhen, Domowe ognisko, tłum. Zofia i Stanisław Głowiakowie, Warszawa: Czytelnik, 1978, s. 147 / 6002 / P-847

Huculszczyzna – katalog wystawy, Ministerstwo Kultury i Sztuki ZSRR i PRL, s. 96 / 2179 / P-76

Hulka-Laskowski Paweł, Pięć wieków herezji. Wypisy z literatury polskiej, Warszawa: “Wspólna Sprawa” Wydawnictwa Oświatowe, 1960, s. 240 / 6171 / P-1015

Hurinenko Petro, Pamięć serca, tłum. Maria Dolińska, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1978, s. 408 / 6007 / P-852

 

I

Ibrahimowa S. Walentyna, Masaż punktowy, Warszawa: “Wiedza Powszechna”1990, s. 160 / 2180 / P-77

Informed Consent. Posiedzenie Komisji Etyki Medycznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie 13 czerwca 1994 r., Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1995 / ISBN 83-904926-5-2, s. 42 / 4719 / P-634

Iwanyczuk Roman, Orda, Warszawa: Burchard & Tyrsa, 1993, s. 236 / 3473 / P-439

Iwaszkiewicz Jarosław, Petersburg, Warszawa: PIW, 1977, s. 72 / 2181 / P-78

Izdebski Andrzej, Kapitan Gołębiewski – żołnierz Międzymorza, Kraków: “Pomost”, 1993, s. 8 / 3523 / P-471

 

J

Jabłoński Henryk, Międzynarodowe znaczenie polskich walk narodowowyzwoleńczych XVIII i XIX w., Warszawa: PWN, 1978, s. 138 / 2182 / P-79

Jackowski T. J. Henryk, W sprawie ruskiej uwag kilka do kapłanów dobrej woli, Lwów, 1883, s. 49 / 2183 / P-80

Jahoda Gustaw, Psychologia przesądu, Warszawa: PIW, 1971, s. 214 / 4861 / P-693

Jakimczuk Mykoła, Trzy do Rusina, Lublin-Nowowołynśk 1993 / ISBN 83-85342-06-3, s. 48 / 4448-4449 / P-557

Jakóbiec M., Holyńska-Baranowa, Literatura ukraińska. Wypisy, Warszawa: PWN, 1962, s. 704 / 2255 / P-140

Jakubowski Jan Zygmunt, Dokąd, ale i skąd idziemy, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1977, s. 378 / 6095 / P-940

Jakubowski Wiktor, Łużny Ryszard, Literatura staroruska. Antologia, Warszawa: PWN, 1971, s. 56 / 2199-2200 / P-94

Jan Paweł II i dialog międzyreligijny, wybór i opracowanie Byron L. Sherwin, Harold Kasimow, przedmowa kardynał Edward I. Cassidy, przekład Aneta Nowak, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2001, s. 244 / 6060 / P-905

Jan Paweł II, Encyklika Slavorum Apostoli, Watykan 1985. [dostępna na stronach Watykanu lub w wersji pdf]

Janicka-Krzywda Urszula, Góry 511, Kraków: Krakowskie Studenckie Koło Przewodników Górskich, 1983, s. 28 / 6024 / P-869

Janicka-Krzywda Urszula, Kapliczki i krzyże przydrożnego polskiego Podkarpacia, Warszawa: Stan. Kryciński, 1991, s. 77 / 2184-2185 / P-81

Jankowska Marta / Świątynia Opatrzności, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1991 / ISBN 83-7059-005-5, s. 62 / 4668 / P-586

Janowicz Leon, Przystanek niepodległość, Warszawa: “Nasza Księgarnia”,1975, s. 176 / 2186 / P-82

Janowicz Sokrat, Białoruś, Białoruś, Warszawa: “Iskry”, 1987, s. 189 / 2187 / P-83

Janowicz Sokrat, Listanie, Białystok: “Białowieża”, 1995 / ISBN 83-85918-04-3, s. 130 / 5173 / P-749

Jarnicki Władysław, Spalona ziemia, Wydawnictwo Łódzkie, 1984, s. 384 / 2188 / P-84

Jarocki Robert, Widzieć jasno bez zachwytu. Aleksander Gieysztor, Marian Małowist, Stefan Kieniewicz, Bogusław Leśnodorski, Bohdan Korzeniewski, Kazimierz Koropecki, Władysław Markiewicz, Warszawa: Czytelnik, 1982, s. 336 / 6241 / P-1085

Jasienica Paweł, Rozważania o wojnie domowej, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1985, s. 127 / 2189 / P-85

Jasienica Paweł, Trzej kronikarze, Warszawa: Czytelnik, 1992, s. 412 / 6093 / P-938

Jasnowski Józef, Nowoczesna historia Polski, tom 3, Londyn 1987 (ksero), s. 296 / 2190 / P-86

Jaślan Joanna, Stanisławski Jan, Kieszonkowy słownik angielsko-polski, polsko-angielski, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1987, s. 712 / 2063 / B-210

Jaworski Franciszek, Królowie polscy we Lwowie; Opałek Mieczysław, Obrazki z Przeszłości Lwowa, “Biblioteka Lwowska”, tom V, Warszawa: PDW, 1990, s. 104 / 2260 / P-145

Jaworski Franciszek, Lwów stary i wczorajszy, Kraków: KAW, 1989, s. 364 / 2256 / P-141

Jaworski Franciszek, Nobilitacja miasta Lwowa; Sochaniewicz K., Herb miasta Lwowa; Zygmuntowicz Zygmunt, Józef Piłsudski we Lwowie, “Biblioteka Lwowska”, tom 4, Warszawa: PDW, 1989, s. 96 / 2259 / P-144

Jaworski Kazimierz Andrzej, Przekłady poezji ukraińskiej, białoruskiej i narodów kaukaskich, Wydawnictwo Lubelskie, 1972, s. 451 / 2191 / P-87 / P-643 – nr 4801

Jaworski Stanisław, “Piszę, więc jestem”. O procesie twórczym w literaturze, Kraków: “Universitas”, 1993 / ISBN 83-7052-119-3, s. 131 / 5189 / P-763

Jaworski Stanisław, Odnajdywanie świata, Kraków-Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1984, s. 160 / 2192 / P-88

Jazłowiec. Rękopis Teofila Małuszkiewicza, 4368 / P-539

Jezuici a kultura polska – materiały sympozjum, Kraków, 15-17.02.1991 r., Kraków: WAM-Księża Jezuici, 1993, s. 369 / 2195 / P-90

Jezuicka ars educandi. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi Piechnikowi SJ, red. Maria Włodarczyk, Stanisław Obirek, Kraków: Wydawnictwo WAM, 1995, s. 288 / 6107 / P-952

Jędrzejewicz Jerzy, Noce ukraińskie albo rodowód geniusza, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1970, s. 619 / 3901 / P-494 / P-494A – nr 4039

Jędrzejewicz Jerzy, Zwycięstwo pokonanych, Warszawa: PAX, 1974, s. 508 / 2196 / P-91

Język, literatura, kultura, historia Ukrainy – Мова, література, культура, історія України, pod red. Włodzimierza Mokrego, seria: “Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza”, t. 8, Kraków: Wydawnictwo “Szwajpolt Fiol” Fundacji św. Włodzimierza, 2003, s. 444 / 6267 / P-1111; P-1111A

Języki wschodniej części kraju naszego, Kraków: “CZAS”, 1961, s. 80 / 2197 / P-92

Jochimek Jerzy, Za kręgiem, Warszawa: “PRZEDŚWIT”, 1987, s. 292 / 2198 / P-93

Juzwenko Adolf, Polska a “biała” Rosja (od listopada 1918 do kwietnia 1920 r.), Polska AN, Instytut Historii / “Ossolineum”, 1973, s. 296 / 2257 / P-142

Już jesień, Kraków: Konfraternia Poetów, 1998, s. 64 / 6277 / P-1121; P-1121A

 

K

Kaczmarczyk Janusz, Bohdan Chmielnicki, “Ossolineum”, 1988, s. 272 / 2201 / P-95

Kaczmarski Jacek, Przejście Polaków przez morze Czerwone, Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1987, s. 56 / 2202 / P-96

Kadłubek Wincenty, Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika Polska, “Pomniki dziejowe Polski”, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1994 / ISBN 83-86077-04-2, s. 212 / 4811 / P-651

Kajtoch Wojciech, Bracia Strugaccy, Kraków: “Universitas”, 1993, ISBN 83-7052-106-1, s. 230 / 5131-5132 / P-714

Kaleniczenko Paweł, Polacy w Rewolucji Październikowej i wojnie domowej na Ukrainie, 1917-1920, Warszawa: Książka i Wiedza, 1969, s. 238 / 5982 / P-827

Kałużyński Zygmunt, Pożegnanie molocha, Warszawa: PIW, 1972, s. 296 / 4855 / P-687

Kałyneć Ihor, Podsumowując milczenie, Warszawa: “Świat Literacki”, 1995 / ISBN-83-86646-10-1, s. 206 / 3631 / P-491

Kamiński Stefan, Lata walk i zamętu na Ukrainie 1917-1921, Warszawa: GRYF, 1990, s. 136 / 2203-2204 / P-97

Kaniewska Irena, Żelewski Rom., Urban Wacław, Studia z dziejów młodzieży Uniwersytetu Krakowskiego w dobie renesansu UJ, Wydawnictwo Jubileuszowe T. XVII, Kraków: 1964, s. 202 / 2235 / P-122

Kara Mustafa pod Wiedniem. Źródła muzułmańskie do dziejów wyprawy wiedeńskiej 1683 roku, z tureckiego przełożył i oprac. Zygmunt Abrahamowicz, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1973, s. 414 / 6076 / P-921

Karczmarzewski Andrzej, Sztuka huculska, Rzeszów: Muzeum Okręgowe, 1985, s. 16 / 2205 / P-98

Karpiński Andrzej, Pauperes. O mieszkańcach Warszawy XVI i XVII wieku, Warszawa: PWN, 1983, s. 384 / 2206 / P-99

Kasjan Jan Mirosław, Na przełęczy światów. 150 ukraińskich baśni, gadek, humoresek i podań ludowych, Toruń: Uniwersytet im. Kopernika, 1994, s. 438 / 3501 / P-422

Katalog wystawy jubileuszowej w 40-lecie istnienia Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 1991, s. 92 / 2207 / P-100

Katalog wystawy kobierców i ceramiki w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków: 1934, s. 182+ilustr. / 4708 / P-624

Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, oprac. Maria Kocójowa i Wanda Pindlowa, Kraków: Universitas, 1992 / ISBN 83-7052-040-5, s. 42 / 5200-5201 / P-774

Kieniewicz Stefan, Historyk a świadomość narodowa, Warszawa: Czytelnik, 1982, s. 358 / 6151 / P-997

Kikta Teodor, Przemysł farmaceutyczny w Polsce (1823-1939), Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1972, s. 340 / 4709 / P-625

Kiryk Feliks, Nauk przemożnych perła, “Dzieje Narodu i Państwa Polskiego”, Kraków: KAW, 1986, s. 80 / 2236 / P-123

Kluz Władysław, Dobry jak chleb... Brat Albert Adam Chmielowski, Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1983, s. 48 / 6028 / P-873

Kłamstwo katyńskie. 1940. W 60 lat po zbrodni, katalog wystawy 8 kwietnia – 15 maja 2000, Kraków: Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2000, s. 142 / 6263 / P-1107

Kłańska Maria, Daleko od Wiednia. Galicja w oczach pisarzy niemieckojęzycznych 1772-1918, Kraków: “Universitas”, 1991 / ISBN 83-7052-021-9, s. 277 / 5188 / P-762

Kłoczowski Jerzy, Ivinskis Zenonas, Fijałek Jan, Wojtkowiak Zbysław, Chrystianizacja Litwy, Kraków: Znak, 1987, s. 332 / 6066 / P-911

Kłoczowski Jerzy, Müllerowa Lidia, Skarbek Jan, Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków: “Znak”, 1986 / ISBN 83-7006-153-2, s. 470 / 4854 / P-686

Knosała Władysława, Utrwalić pamięć. O rodzinie Styp-Rekowskich z Płotowa, Gdańsk-Bytów: Zrzeszenie Kaszubko-Pomorskie – Muzeum Zachodnio-Kaszubskie, 1984 / ISBN 83-85011-67-6, s. 247 / 3530 / P-477

Kobylanska Olha, W niedzielę rano ziele zbierała, Wydawnictwo Lubelskie, 1981, s. 236 / 2208 / P-101

Kodeks dyplomatyczny Katedry i diecezji Wileńskiej, tom I: (1387-1507), Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1994 / ISBN 83-86077-37-9, s. XXXVIII / 4809 / P-394

Kodeks dyplomatyczny Katedry i diecezji Wileńskiej, tom I: (1387-1507), INDEKSY, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1994 / ISBN 83-85483-98-5, s. XXXVIII / 4809 / P-393

Kogelfranz Siegfried, Jak podzielono Europę, Profil, s. 66 / 2209 / P-102

Koko Eugeniusz, W nadziei na zgodę. Polski ruch socjalistyczny wobec kwestii narodowościowej w Polsce (1918-1939), Gdańsk: Uniwersytet, 1995 / ISBN 83-7017-566-X, s. 247 / 4474 / P-421

Koko Eugeniusz, Wolni z wolnymi. PPS wobec kwestii ukraińskiej w latach 1918-1925, Gdańsk: Uniwersytet, 1991, s. 234 / 2237 / P-124

Kolańczyk Aleksander, Internowani żołnierze Armii UNR w Kaliczu, 1920-1939, Kalisz-Przemyśl-Lwów, 1995 / ISBN 5-7707-7866-0, s. 55 / 4328-4330 / P-510

Kolberg Oskar, Dzieła wszystkie, t. 36: Wołyń, Wrocław-Poznań: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1964, s. 450 / 5968 / P-813

Kołakowska-Kiełbasiewicz Mirosława, Kunicki Bogdan J., Sroczyński Wojciech, Aktywność kulturalna młodzieży Gorzowa, Gorzów: Gorzowskie Towarzystwo Naukowe, 1989 / ISBN 83-01-08055-8, s. 180 / 5135 / P-717

Kołakowski Leszek, Obecność mitu, Kraków: Wydawnictwo ABC, 1981, s. 133 / 2211 / P-104

Kołakowski Leszek, Tezy o nadziei i beznadziejności, 1981, s. 11 / 2210 / P-103

Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność”. Posiedzenia w dniach 22-23 X 1981, tom 9, Warszawa: “Przedświt”, 1987, s. 224 / 5154 / P-734

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 roku, Warszawa: Książka i Wiedza, 1969, s. 86 /6290 / P-1134

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 1997, s. 48 / 4816 / P-656

Korabiewicz Wacław, Krzyż koptyjski i jego naśladownictwa. Kolekcja Wacława Korabiewicza, Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie, Galeria Sztuki Faras, 1976, s. 52 / 6034 / P-879

Korczak – herby rycerstwa polskiego, Wrocław, s. 368 / 2212 / P-105

Kornhauser Julian, Kilka chwil, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1975, s. 152 / 4691 / P-607

Korniejenko Agnieszka, Poezja Wasyla Stusa, Kraków: Universitas, 1996 / ISBN 83-7052-352-8, s. 172 / 5202-5203, P-775; 6204, P-1048

Korzeń Jan, Dramat narodów bałtyckich, Warszawa: wydawnictwo Pokolenie, 1987, s. 74 / 5946 / P-791

Kosman Marcin, Uniwersytet Wileński 1579-1979, Polska AN, “Nauka dla Wszystkich” nr 347 / “Ossolineum”, 1981, s. 75 / 2213 / P-106

Kossak-Szczucka Zofja, Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917-1919, Kraków: Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1923, s. 388 / 6197 / P-1041

Kossowska Christina – Christhin, Poemacik miłosny. Teksty piosenek, Kraków 2001, s. 56 / 6133 / P-979

Kostenko Lina, I dzień, i noc, i mgnienie, Kraków: Oficyna Literacka, 1997 / ISBN 83-7124-082-1, s. 130 / 4868 / P-700

Koszeliwec Iwan, Ukraina 1956-1968, Instytut Literacki, Dokumenty 26 / Paryż, 1969, s. 270 / 2214 / P-107

Kościoły i klasztory rzymsko-katolickie dawnego województwa ruskiego, tom 1, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1993, s. 125 + il. / 3464 / P-430

Kościół Jezusa Chrystusa w Dniach Ostatnich – The Church of Jesus Christ of ANG Latter-day Saints / 3282 / P-520

Kośla Jan, Angielsko-polski słownik minimum, Poznań: SAWW, 1990, s. 334 / 2060 / B-207

Kot Stanisław, Jerzy Niemirycz w 300-lecie ugody hadziackiej, Paryż: Instytut Literacki, 1960, s. 82 / 6136 / P-982

Kotlar Mikołaj, Znaleziska monet z XIV-XVII w. na obszarze Ukraińskiej SRR, Polskie Towarzystwo Archeologiczne i numizmatyczne / “Ossolineum”, 1975, s. 320 / 2238 / P-125

Kotula Franciszek, U źródeł, Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983, s. 184 / 6101 / P-946

Kowalewski Zbigniew M., Kwestia polska w powojennej strategii Ukraińskiej Powstańczej Armii, Kraków: 1990, s. 38 / 3412 / P-418

Kowalska Maria, Ukraina w połowie XVII w. w relacji arabskiego podróżnika Pawła, syna Makarego z Aleppo, Warszawa: PWN, 1986 / ISBN 83-01-05486-7, s. 120+23 / 4337 / P-398

Kowalski Włodzimierz T., Rok 1918, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978, s. 266 / 6116 / P-962

Kozak Stefan, U źródeł romantyzmu i nowoczesnej myśli społecznej na Ukrainie, Polska AN, Komitet Słowianoznawstwa / “Ossolineum”, 1978, s. 146 / 2239 / P-126

Kozak Stefan, Ukraińscy spiskowcy i mesjaniści Bractwo Cyryla i Metodego, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1990 / ISBN 83-211-1093-2, s. 283 / 3500 / P-458

Kozielecki Józef, Szczęście po szwedzku, Warszawa: PIW, 1974, s. 131 / 4856 / P-688

Kozłowski Jan, Langner Janusz, Zagajewski Tadeusz, Atlas wyznań w Polsce, Kraków: KAW, 1989, s. 216 / 2534 / P-373

Kozłowski Maciej, Między Sanem a Zbruczem. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919, Kraków: “Znak”, 1990 / ISBN 83-7006-094-3, s. 311 / 4041 / P-496 / P-496A – nr 4367

Kraków – Malopolska w Europie środka. Studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w 70-tą rocznicę urodzin, pod red. K. Brońskiego, J. Purchli, J. Szpaka, Kraków: Universitas, 1996, s. 314 / 6134 / P-980

Kramarkowie Irena i Janusz, U źródeł archeologii, Wrocław: Ossolineum, 1972, s. 226 / 6124 / P-970

Kras Janina, Życie umysłowe w Krakowie w latach 1848-1870, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1977, s. 260 / 6067 / P-912

Krasnogruda. Narody. Kultury. Małe ojczyzny Europy Środkowo-Wschodniej, zima-wiosna 1994, nr 2-3, red. K. Czyżewski / Sejny: Fundacja “Pogranicze”, 1994 / ISSN 1230-7645, s. 230 / 4325 / P-396

Krasnogruda. Narody. Kultury. Małe ojczyzny Europy Środkowo-Wschodniej, zima 1995, nr 4 red. K. Czyżewski / Sejny: Fundacja “Pogranicze”, 1995 / ISSN 1230-7645, s. 238 / 4326 / P-396

Krawczuk Aleksander, Rzym i Jerozolima, Warszawa: “Czytelnik”, 1974, s. 301 / 2215 / P-108

Krawczyk Jerzy, Galicyjskie szkolnictwo zawodowe w latach 1860-1918, Kraków: “Universitas”, 1995 / ISBN 83-7052-277-7, s. 295 / 5122, P-707; 6013 / P-858

Kroh Antoni, Łemkowie, Nowy Sącz, 1990, s. 22 / 2216 / P-109

Kroniki staroruskie, oprac. Franciszek Sielicki, Warszawa: PIW, 1987, s. 291 / 2420 / P-285

Krug Grigorij, Myśli o ikonie, Białystok: 1991, s. 99 / 2217 / P-110

Krukar Wojciech, Okolice Komańczy załącznik do mapy turystyczno-nazewniczej / 5849-50 / H-700A/

Krukar Wojciech, Okolice Komańczy ze słownikiem etymologicznym nazw terenowych mapa 1:30 000 / 5846 / H-698 / 5874 – H-720

Kryciński Stanisław, Cerkwie w Bieszczadach, Pruszków: “Rewasz”, 1995 / ISBN 83-85557-19-9, s. 195 / 4436 / P-547

Kryciński Stanisław, Cerkwie w Bieszczadach, Warszawa: N.A., 1991, s. 48 / 2221-2224 / P-112

Kryciński Stanisław, Pogórze Przemyskie. Słownik krajoznawczo-historyczny, Warszawa: Rewasz, 1992, s. 172 / 6114, P-960; 2218-2220, P-111

Krynica. Informator, Krynica: Agma, s. 34 / 5943 / P-788

Krytyka. Kwartalnik polityczny, nr 17, Warszawa 1984, s. 212 / 6062 / P-907

Krzywicka Dorota, Penetracja, Kraków: ARTA, 1993, s. 158 / 2225 / P-113

Krzyżanowski Julian, Sztuka słowa, Warszawa: Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, 1984, s. 304 / 2228 / P-115

Krzyżniakowa Jadwiga, Ochmański Jerzy, Władysław II Jagiełło, Wrocław: “Ossolineum:, 1990, s. 363 / 2226-2227 / P-114

Książka polska w okresie zaborów. Wybrane problemy metodologii i dydaktyki bibliologii bibliotekoznawstwa i indormatologii, red. M. Kocójowa, Kraków: “Universitas”, 1991 / ISBN 83-7052-028-6, s. 133 / 5193 / P-767

Kubiak Hieronim, Paluch Andrzej, Założenia teorii asymilacji, Polska AN / “Ossolineum”, 1980, s. 219 / 2229 / P-116

Kukiel Marian, Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921, Londyn: Polski Uniwersytet na Obczyźnie, 1963, s. 743 / 2230 / P-117

Kukliński Ryszard – rozmowa – “Wojna z narodem widziana od środka”, KURS, 1987, s. 57 / 2231 / P-118

Kulisz Mykoła, Reformator (program wystawy), Kraków: Stary Teatr, 1995 / 4667 / P-585

Kultura Litwy i Polski w dziejach. Tożsamość i współistnienie. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 15-17 października 1998, red. Jerzy Wyrozumski, seria: Nauka, nr 9, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 2000, s. 204 / 6031 / P-876

Kultura muzyczna mniejszości narodowych w Polsce. Litwini, Białorusini, Ukraińcy. Rozwój regionalny. Rozwój lokalny. Samorząd terytorialny, tom 29, red. S. Żerańska-Kominek, Warszawa: UW, Instytut Gospodarki Przestrzennej, 1990 / ISBN 83-900056-2-X, s. 181 / 5171 / P-747

Kultura Niezależna. Miesięcznik Komitetu Kultury Niezależnej, wrzesień 1987, nr 33, Warszawa, 1987, s. 120 / 5970 / P-815

Kultura, oświata, nauka w kraju rad, Warszawa: KAW, 1975, s. 159 / 2232 / P-119

Kultura. Szkice. Opowiadania, Sprawozdania, czerwiec 1986, Paryż: Instytut Literacki, 1986, s. 160 / 6092 / P-937

Kultura. Szkice. Opowiadania, Sprawozdania, kwiecień 1981, Paryż: Instytut Literacki, 1981, s. 160 / 6271 / P-1115

Kultura. Szkice. Opowiadania, Sprawozdania, kwiecień 1982, Paryż: Instytut Literacki, 1982, s. 160 / 6090 / P-935

Kultura. Szkice. Opowiadania, Sprawozdania, lipiec-sierpień 1981, Paryż: Instytut Literacki, 1981, s. 224 / 6091 / P-936

Kumaniecki Kazimierz, Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa: PWN, 1977, s. 575 / 2240 / P-127

Kunicka Krystyna, Kunicki Bogdan J., Szczepański Henryk, Prasa gorzowska w latach 1945-1985, Gorzów: Gorzowskie Towarzystwo Naukowe, 1987, s. 244 / 5133 / P-715

Kunysz Antoni, Persowski Fran., Przemyśl w starożytności i średniowieczu, Rzeszów: 1966, s. 132 / 2233 / P-120

Kupała Janka, Ona i ja, Mińsk: Junactwa, 1985 / 2535 / P-374

Kurczewska Joanna, Naród w socjologii i ideologii polskiej, Warszawa: PWN, 1979, s. 317 / 2234 / P-121

Kurek Ewa, Dzieci żydowskie w klasztorach. Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych. w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939−1945, Lublin: Wydawnictwo Clio, 2001, s. 272 / 6104 / P-949

Kurek Ewa, Żydzi, Polacy, czy po prostu ludzie..., Lublin: Takt, 1992, s. 140 / 6159 / P-1004

Kurek Halina, Przemiany językowe wsi regionu krośnieńskiego. Studium socjolingwistyczne, Kraków: Universitas, 1995, ISBN 83-7052-359-5, s. 212 / 6079, P-924; 5130, P-713

Kurek Jan, Sacrum i mentalność w kształtowaniu świątyń Kościoła Wschodniego. Na przykładzie drewnianych cerkwi województwa przemyskiego, Kraków: Politechnika Krakowska, 1997 / ISSN 0860-097X, s. 175 / 4654 / P-270

Kurski Jarosław, Wódz, Warszawa: “POMOST”, 1991, s. 127 / 2241 / P-128

Kurzowa Zofia, Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo-wschodnich do 1939 roku, Warszawa-Kraków: PWN, 1983, s. 474 / 6264 / P-1108

Kwartalnik Filozoficzny, red. W. Stróżewski, tom XXIV, zeszyt 1, 1996, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1996 / ISSN 1230-4050, s. 186 / 4812 / P-652

 

L

Labuda Grzegorz, Mieszko II Król Polski (1025-1034). Czasy przełomu w dziejach państwa polskiego, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1992 / ISBN 83-85483-46-2, s. 214 / 4717 / P-632

Lasko S. J. Michał, Przymusowa likwidacja unii użhorodzkiej; Siwicki Piotr, Grekokatolicyzm ukraińsko-słowacki na Zakarpaciu i Preszowszczyźnie, Mieńsk-Warszawa: “Pomost”, 1993, s. 62 / 2262 / P-147

Latopis kijowski 1159-1198, przełożył i opracował Edward Goranin, Wrocław: Uniwersytet, 1988, s. 299 / 2263 / P-148

Led Zeppelin – przekłady tekstów utworów, Kraków: 1990, s. 22 / 2264 / P-149

Lehr-Spławiński Tadeusz, Studia i szkice wybrane z językoznawstwa słowiańskiego (seria 2), Warszawa: PWN, 1966, s. 266 / 2265 / P-150

Leksykon naukowo-techniczny z suplementem, Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1989 / tom 1: A-O, s. 688 / 2036 / B-187

Leksykon naukowo-techniczny z suplementem, Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1989 / tom 1: P-S, s. 1234 / 2037 / B-187А

Lenkiewicz Stefan, Na nartach w Czarnohorze, Warszawa-Kraków, “Kraj”, 1990, s. 120 / 2266 / P-151

Leskowski Marcin, Rozwiązanie kwestii mniejszości ukraińskiej w Polsce 1944-1947, b.m.r.w., s. 47 / 5944 / P-789

Lewickyj Borys, Terror i rewolucja, “Odnowa”, s. 289 / 2268 / P-153

Lewycky Borys, Polityka i społeczeństwo na Ukrainie sowieckiej 1953-1980, Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1988, s. 154 / 6246, P-1090; 2267, P-152

Lichaczowa Wiera, Lichaczow Dymitr, Artystyczna spuścizna dawnej Rusi a współczesność, przeł. Paulina Lewin, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1977, s. 140 / 6205, P-1049; 4366, P-538

Lipski Józef, KOR. Komitet Obrony Robotników. Komitet Samoobrony Społecznej, Gliwice: Wydawnictwo Głos Słąsko-Dąbrowski, 1988, s. 434 / 5948 / P-793

Literatura na Świecie, Bu-Ba-Bu i Inni (Ukraińcy), Warszawa: Nr 10(95) / ISSN 0324-8305, s. 382 / 4438 / P-549

Literatura na Świecie, Warszawa: Nr 11(91) listopad 1978, s. 368 / 3474 / P-440

Literatury słowiańskie po drugiej wojnie światowej, tom 1, pod red. Jerzego Ślizińskiego, “Ossolineum”: PAN, Komitet Słowianoznawstwa, 1973, s. 342 / 2419 / P-284

Lithuania. Kwartalnik poświęcony problemom Europy Środkowo-Wschodniej / Warszawa 2(11)-3(12) 1994: Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy / ISSN 0867-6445, s. 211 / 3527-3528 / P-475 / P-741 – nr 5164

Lithuania. Kwartalnik poświęcony problemom Europy Środkowo-Wschodniej / Warszawa 1/2 (18/19) 1996: Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy / ISSN 0867-6445, s. 248 / 5165 / P-742

Lithuania. Kwartalnik poświęcony problemom Europy Środkowo-Wschodniej / Warszawa 3/4 (24/25) 1997 / Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy / ISSN 0867-6445, s. 272 / 5166 / P-743

Longchamps de Berier Bogusław, Ochrzczony na szablach powstańczych... Wspomnienia (1884-1918), Wrocław: Ossolineum, 1983, s. 410 / 6221 / P-1065

Lorentz Stanisław, Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce, wydanie II, Warszawa: Wydawnictwo Interpress 1973, s. 420 / 5936 / P-781

Lovell Jerzy, Polska, jakiej nie znamy, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1970, s. 176 / 2269 / P-154

Lud, tom LIII, redaktor Józef Burszta, Wrocław-Poznań: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1969, s. 495 / 2270 / P-155

Ludność ukraińska (ruska) na Podlasiu, Bielsk-Podlaski, 1990, s. 52 / 2271-2272 / P-156

Ludskanow A., Tłumaczy człowiek i maszyna cyfrowa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1973, s. 235 / 2273 / P-157

Ludwikowski Leszek, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1970, s. 46 / 2274 / P-158

Lukan Marek Anneusz, Wojna domowa, oprac. M. Brożek, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1994 / ISBN 83-86077-19-0, s. 256 / 4711 / P-627

 

Ł

Ławryninko Jurij, Literatura sytuacji pogranicznych, Warszawa: Krąg, 1981, s. 16 / 2276 / P-160

Łemkowie katalog wystawy, Sądecka Oficyna Wydawnicza, 1984, s. 48 / 2280-2282 / P-163

Łemkowie piszą wiersze z lasów i gór, Kraków: “Miniatura”, 1989, s. 66 / 2283-2284 / P-164

Łemkowie w historii i kulturze Karpat, t. 1, red. Jerzy Czajkowski, Rzeszów: 1992, s. 408 / 2279 / P-162

Łemkowie w historii i kulturze Karpat, t. 2, red. Jerzy Czajkowski, Sanok: Muzeum Budownictwa Ludowego, 1994 / ISBN 83-902276-4-9, s. 368 / 3626 / P-162A

Łemkowie. Kultura – sztuka – język (materiały z sympozjum. Sanok, 21-24.09.1983 r.), Warszawa-Kraków, “Kraj”, 1987, s. 176 / 2278 / P-161

Łepki Bohdan, Zarys literatury ukraińskiej. Podręcznik informacyjny przez Bohdana Łepkiego zast. prof. Uniw. Jag. w Krakowie, Wydawnictwo “Słowianie”, seria I. Nr 2, Warszawa-Kraków: Zakłady Graficzne Eugeniusza i dra Kaz. Koziańskich, 1930, s. 272

Łepkowski Tadeusz, Przeszłość miniona i teraźniejsza, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980, s. 314 / 6069 / P-914

Łesiów Michał, Polsko-ukraiński hybrydy antroponimiczne; odbitka w: Formacje hybrydalne w językach słowiańskich, Lublin, UMCS, 1986, s. 209-214 / 4659 / P-578

Łesiów Michał, Stosunek Jana Baudouina de Courtenay do języka ukraińskiego, 1989, s. 578 / 2286 / P-166

Łesiów Michał, Ukraina wczoraj i dziś, Lublin: Wykłady Otwarte UMCS 1994, s. 90 / 3466 / P-432 / P-432A – nr 3497

Łesiów Michał, Wzajemne oddziaływanie polsko-ukraińskie w świetle faktów językowych w średniowieczu, Warszawa: PWN, 1989, s. 52 / 2285 / P-165

Łobodowski Józef, Dmytro Doncow Życie i działalność, Paryż: Zeszyty Historyczne, 1981, s. 345 KSERO / 2287 / P-167

Łojek Jerzy, Wokół sporów i polemik. Seria druga, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1984, s. 164 / 6156 / P-1002

Łomiański Henryk, Początki Polski. Polityczne i społeczne procesy kształtowania się narodu do początku wieku XIV, t. VI-1, Warszawa: PWN, 1985, s. 580 / 6075 / P-920A

Łomiański Henryk, Początki Polski. Polityczne i społeczne procesy kształtowania się narodu do początku wieku XIV, t. VI-2, Warszawa: PWN, 1985, s. 1148 / 6075 / P-920B

Łomiański Henryk, Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n.e., t. V, Warszawa: PWN, 1973, s. 630 / 6075 / P-920

Łossowski Piotr, Po tej i tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-litewski 1883-1939, Warszawa: “Czytelnik”, 1985, s. 327 / 2288 / P-168

Łowiański Henryk, Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego, Poznań: UaM, 1983, s. 579 / 2289 / P-169

Łoziński Jerzy Z., Pomniki sztuki w Polsce, t. I: Malopolska, Warszawa: Arkady, 1985, s. 490 / 6138 / P-984

Łubieński Tomasz, Bić się czy nie bić? O polskich powstaniach, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1980, s. 116 / 6139, P-985; 2290, P-170

Łubkiwski Roman, Majolika. Wybór wierszy, Warszawa: PIW, 1985 / ISBN 83-06-01222-4, s. 63 / 3520 / P-469

Łużyczanie. Serbołużyczanie w Niemczech. Serbja w Nemskej, Budziszyn: Dom Serbskołużyckiej Kultury Ludowej, 1994, s. 16 / 4819-4820 P-658

Łużyczanie. Słowiański naród w Niemczech, Warszawa: “Energia”, 1994 / ISBN 83-85118-33-0, s. 140 / 4813 / P-653

 

M

Mach Wilhelm, Życie duże i małe, Warszawa: Czytelnik, 1974, s. 154 / 6226 / P-1070

Madej Alina, Mitologie i konwencje. O polskim kinie fabularnym dwudziestolecia międzywojennego, Kraków: “Universitas”, 1994 / ISBN 83-7052-245-9, s. 171 / 5184 / P-759

Madzelan Seman, Smak doli, Sądecka Oficyna Wydawnictwo, 1986, s. 24 / 2302 / P-178

Magury 86, Warszawa: Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich, 1986, s. 136 / 3487 / P-571

Magury 93, Warszawa: 1994, s. 141 / 3469 / P-435

Magury 98, Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu, Warszawa: Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich, 1998, s. 122 / 6270 / P-1114

Magury 99, Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu, Warszawa: Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich, 1999, s. 128 / 6268 / P-1112

Majakowski Włodzimierz, Pluskwa. Łaźnia, Warszawa: “Czytelnik”, 1985 / ISBN 83-07-01232-5, s. 140 / 4692 / P-608

Majka Józef, Katolicka nauka społeczna. Studium historyczno-doktrynalne, wydanie drugie, Rzym: Fundacja Jana Pawła II, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, 1987, s. 406 / 6109 / P-954

Makuszyński Kornel, Dziewięć kochanek kawalera Dorna i inne opowiadania, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1983 / ISBN 83-03-00970-0, s. 318 / 4694 / P-610

Makuszyński Kornel, Uśmiech lwowski, Kraków: “Cracovia”, 1989 / ISBN 83-00-02536-7, s. 77 / 4336 / P-514

Malewska Hanna, Panowie Leszczyńscy, Kraków: “Znak”, 1983, s. 401 / 2303 / P-179

Małachowski Aleksander, O ćwiartowaniu smoka. Nawijki, Warszawa: “KRĄG”, 1991, s. 215 / 2304 / P-180

Małek Eliza, Wawrzyńczyk Jan, Mały słownik terminologiczny literatury, folkloru i kultury staroruskiej, Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1995 / ISBN 83-7016-810-8, s. 105 / 3624 / P-386

Mały słownik kultury dawnych Słowian, red. L. Leciejewicz, Warszawa: “Wiedza Powszechna”, 1990 / ISBN 83-214-0499-5, s. 675 / 4364 / P-536

Mały słownik kultury dawnych Słowian, red. L. Leciejewicz, Warszawa: “Wiedza Powszechna”, 1972, s. 674 / 5177 / P-753

Mały słownik pisarzy narodów europejskich ZSRR, Wydawnictwa popularno-encyklopedyczne, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1966, s. 328 / 6231 / P-1075

Mandelsztam Nadieżda, Nadzieja w beznadziejności, Kraków: “ABC”, 1981, s. 368 / 4695 / P-611

Mandelsztam Osip, Słowo i kultura, Warszawa: “Czytelnik”, 1972, s. 223 / 2305 / P-181

Mania Andrzej, Polityka administracji Franklina D. Roosevelta wobec Związku Radzieckiego w latach 1933-1939, UJ, Rozprawy Habilitacyjne Nr 73, Kraków: 1982, s. 182 / 2307 / P-183

Mania Andrzej, Studia z dziejów stosunków amerykańsko radzieckich w okresie II wojny światowej, Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Nauk Politycznych, Zeszyt 38, Kraków: 1989, s. 117 / 2306 / P-182

Mapa sieci dróg bitych w Polsce 1945-1946. Część południowa, Warszawa: Państwowy Urząd Samochodowy / 4883 / H-640

Mapa turystyczna-krajoznawcza. Pogórze przemyskie. Góry Słonne, 1:75 000 Warszawa: Kartografia, 1991 / 5855 / H-704

Marczak Włodzimierz, Ukrainiec w Polsce, część 1 i 2, Sanok, autor, 1994, s. 190 / 3495 / P-505

Marczak Włodzimierz, Moje spotkanie z prawosławiem. Przewodnik turystyczny, Sanok 1997, s. 56 / 6164 / P-1008

Marczak Włodzimierz, Ukrainiec w Polsce, część III: Zachować od zapomnienia, Sanok 1998, s. 136 / 6165 / P-1009

Marczak Włodzimierz, Ukrainiec w Polsce, Sanok 2000, s. 400 / 6064 / P-909

Marczak Włodzimierz, Ukrainiec w Polsce... Było takie życie..., byli tacy ludzie..., Sanok 1992, s. 134 / 6160 / P-1005

Marczak Włodzimierz, Ukrainiec z Polski podróżuje, Sanok, brw, s. 66 / 6056 / P-901

Margul Tadeusz, Religie jako święte przekazy repetytorium z teorii i fenomenologii religii dla studentów wyższych lat kierunku religioznawstwa, UJ, Skrypty Uczelniane, Nr 559, Kraków: 1987, s. 224 / 2308 / P-184

Markiewicz Henryk, Pożegnania, Kraków: “Universitas”, 1992 / ISBN 83-7052-099-5, s. 98 / 5186-5187 / P-761

Markowski Stanisław, Pejzaż święty. Polskie kościółki drewniane, Kraków: Wydawnictwo AA s.c., 1998, s. 10 / 6279 / P-1123

Markunas Antoni, Ucziciel Tamara, Terminologia kościelna. Mały słownik opisowy polsko-ukraiński i ukraińsko-polski, Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 1995, s. 179 / 4047 / P-502

Marray Emanuel, O aktorach i grze teatralnej – Des acteurs et du jeu theatral, Kraków: “Universitas”, 1992 / ISBN 83-7052-047-2, s. 130 / 5185 / P-760

Martuszewska Anna, Powieść i prawdopodobieństwo, Kraków: “Universitas”, 1992 / ISBN 83-7052-113-4, s. 185 / 5183 / P-758

Materiały do bibliografii miasta Przemyśla (do roku 1944), oprac. Zdzisław Konieczny, Jerzy Motylewicz, Przemyśl: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Przemyślu, 1981, s. 72 / / 6033 / P-878

Materiały do dziejów diecezji łuckiej. Relacje o stanie dekanatów i parafii 1941-1944, oprac. Maria Dębowska, seria “Wołania z Wołynia”, t. 40, Biały Dunajec-Ostróg: Wołania z Wołynia, 2005, s. 222 / 6254 / P-1098

Matka Odkupicielka – komentarz do encykliki Redemptoris Mater, Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1988 / с. 303 / 2730 / R-82

Matyukhina Aleksandra, W sowieckim Lwowie. Życie codzienne miasta w latach 1944-1990, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, s. 174 / 6061 / P-906

Mazur Grzegorz, Pokucie w latach Drugiej wojny światowej. Położenie ludności, polityka okupantów, działalność podziemna, Kraków: UJ, 1994 / ISBN 83-233-0813-6, s. 206 / 3621 / P-383

Mazurek-Wita Halina, Powieści Wasyla Narieżnogo na tle prozy satyryczno-obyczajowej XVIII i początku XIX wieku, Wrocław: Ossolineum, 1978, s. 112 / 4851, P-683; 6189, P-1033

Mazuryk Omelian – katalog + 2 kartki, Museum Voor Moderne Religieuze Kunst / 1985 / 4934 / А-199

Mecenas – kolekcjoner – odbiorca. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Katowice, listopad 1981, red. Elżbieta Kawowska, Anna Marczak-Krupa, Warszawa: PWN, 1984, s. 306 / 6184 / P-1028

Medyński Aleksander, Lwów. ilustrowany przewodnik dla zwiedzających miasto (1937), Warszawa: 1990, s. 214 / 2309 / P-185

Mérétik Gabriel, Noc generała, Warszawa: “ALFA”, 1989, s. 260 / 2310 / P-186

Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia i materiały, red. A. Zięba, Kraków: Akademia Umiejętności, 1994, s. 274+32 / 4346 / P-408

Metropolita Andrzej Szeptycki, red. T. Stegner, Gdańsk: Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego, 1995 / ISBN 83-904965-0-X, s. 138 / 4321 / P-503

Micewski Andrzej, Współrządzić czy nie kłamać?, Kraków: “JAGIELLONIA”, 1981, s. 259 / 2311 / P-187

Michalak Ryszard, Piasecki Andrzej K., Historia polityczna Polski 1952-2002, Łódź 2003, s. 280 / 6113 / P-959

Michnik Adam, Rozmowa w cytadeli, Kraków: 1983, s. 56 KSERO Paryż I.L, 64, 1983 / 2312 / P-188

Michnik Helena, Mosler Ludwika, Historia Polski do roku 1795, Warszawa: Państwowe Zakłądy Wydawnictw Szkolnych, 1956, s. 392 / 6070 / P-915

Mieczakowski Romuald, Co bym stracił?, Kraków: 1990, s. 48 / 2313 / P-189

Miedziński Bogusław, Polityka wschodnia Piłsudskiego, Warszawa: “WIS”, 1986, s. 48 / 2314 / P-190

Mietosek Zofia, Literatura i stereotypy, Wrocław: Ossolineum, 1974, s. 194 / 6233 / P-1077

Między Wschodem a Zachodem. Rzeczpospolita XVI-XVIII w., red. T. Chynczewska-Hennel i inni, Warszawa: Fundacja “Historia pro Futura, 1993, s. 262 / 3465 / P-431

Międzynarodowe Konferencje Muzyczne MRA, Jasło, 1993, s. 30 / 3286 / P-522

Mihalić Slavko, Sen w świetle, Warszawa: PIW, 1980, s. 63 / 2315 / P-191

Militarne i polityczne znaczenie operacji gorlickiej w działaniach wojennych I wojny światowej. Materiały międzynarodowej sesji naukowej, Gorlice, 5-6.05.1995, Nowy Sącz 1995, s. 116 / 6281 / P-1125

Miller Jonathan, Spór z McLuhanem, Warszawa: PIW, 1974, s. 142 / 4862 / P-694

Miłosz Czesław – Venclova Tomas, Dialog o Wilnie, 1981, s. 39 / 2316 / P-192

Miłosz Czesław, Zniewolony umysł, Paryż: Instytut Literacki, 1980, s. 236 / 6128 / P-974

Misiło Eugeniusz, Akcja “Wisła”. Dokumenty, Warszawa: Archiwum Ukraińskie, 1993, s. 524 / 3287, P-409; 3418 – P-409A; 6096, P-941, P-941A

Miśkiewicz Benon, Wstęp do badań historycznych, Warszawa-Poznań: PWN, 1974, s. 284 / 2317 / P-193

Mniejszości narodowe w Polsce – informator 1994, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1995 / ISBN 83-7059-223-6, s. 278 / 4365 / P-537

Mniejszości narodowe w Polsce “Wspólny Dom. W mniejszości”, Katowice: 1998 / ISSN 1429-6071, s. 10 / 5170 / P-746

Mniejszości narodowe w Polsce w 1993 roku, “Biuletyn Biura do Spraw Mniejszości Narodowych przy Ministerstwie Kultury i Sztuki”, Warszawa: Biuro ds Mniejszości narodowych 1994, s. 226 / 4371 / P-541

Mniejszości narodowe w Polsce, pod red. Zbigniewa Kurcza, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997, s. 214 / 6182 / P-1026

Mniejszości narodowe w polskiej myśli politycznej XX wieku, Lublin: “CZAS”, 1992, s. 255 / 2328 / P-225

Moczulski Leszek, Odrodzenie Rzeczypospolitej, Kraków: Wydawnictwo Polskie, 1981, s. 39 / 2318 / P-194

Modzelewska Natalia, Mikołaj Gogol, Warszawa: “Książka i Wiedza” 1952, s. 106 / 5176 / P-752

Modzelewska Natalia, Pisarz i miłość, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975, s. 338 / 4693 / P-609

Mogilewski B., Miecznikow, Warszawa: Nasza Księgarnia, 1950, s. 230 / 6094 / P-939

Mokry Włodzimierz, “Ruska Trójca”. Karta z dziejów życia literackiego Ukraińców w Galicji w pierwszej połowie XIX wieku, Kraków: UJ – Fundacja św. Włodzimierza / ISBN 83-233-1016-5 / ISBN 83-905-2803-7, s. 308 / 4479-4480 / P-564

Mokry Włodzimierz, Literatura i myśl filozoficzno-religijna ukraińskiego romantyzmu. Szewczenko. Kostomarow. Szaszkiewicz, Kraków: UJ, 1996 / ISBN 83-233-0975-2, s. 211 / 4442-4443 / P-552

Mokry Włodzimierz, Od Iłariona do Skoworody. Antologia poezji ukraińskiej XI-XVIII wieku, Kraków: Universitas, 1996, s. 350 / 6272, P-1116; P-1116A; 4440-4441, P-551

Mokry Włodzimierz, Ukraina Wasyla Stefanyka, seria: “Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza”, t. 5, Kraków: Wydawnictwo “Szwajpolt Fiol” Fundacji św. Włodzimierza, 2001, s. 256 / 6255 / P-1099

Mokry Włodzimierz, [wystąpienie na zjeździe Ruchu Ludowego Ukrainy], “Zustriczi” nr 1, Warszawa 1990.

Mokry Włodzimierz, Bohdan Łepki, “Ruch Literacki”, 1978, s. 76 / 2277 / P-174

Mokry Włodzimierz, Dialog Ukrainy z Zachodem, [w:] Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów, pod red. M. Bobrownickiej, L. Suchanka, F. Ziejki, Kraków 1997, s. 167-182.

Mokry Włodzimierz, Dzieje narodu i państwa ukraińskiego we współczesnej historiografii, [w:] Obraz konfliktów między narodami słowiańskimi w XIX i XX wieku w historiografii, pod redakcja Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2007

Mokry Włodzimierz, Dzieje, problemy i perspektywy rozwoju literaturoznawstwa ukraińskiego, [w:] Współczesne literaturoznawstwo slawistyczne, pod red. Lucjana Suchanka, Kraków 2004, s. 101-114.

Mokry Włodzimierz, Hryhorija Skorowody rozumienie Chrystusa jako idealnego – “prawdziwego człowieka”, [w:] Słowianie Wschodni. Duchowość. Mentalność. Kultura. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Łużnemu w siedemdziesięciolecie urodzin, pod red. A. Raźny, D. Piwowarskiej, Kraków 1997, s. 55-61.

Mokry Włodzimierz, Idea wolności w rozumieniu Hryhorija Skoworody i Tarasa Szewczenki, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria IX, Warszawa 1998, s. 217-223.

Mokry Włodzimierz, Inspiracje antyczne w dziele Tarasa Szewczenki, “Studia porównawcze z literatur słowiańskich. Prace Komisji Słowianoznawstwa 49”, PAN Oddział Kraków”, 1992, s. 79–87.

Mokry Włodzimierz, Integracja sztuk w bizantyńsko-ukraińskiej liturgii Słowa, [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich, t. II, red. J. Kapuścik, Kraków 2008, s. 13-20.

Mokry Włodzimierz, Krzyż zwycięskie drzewo życia, "Horyzonty Krakowskie" 1998, nr 7-8

Mokry Włodzimierz, Metropolita Andrzej Szeptycki w służbie jedności chrześcijan Wschodu i Zachodu, [w:] Unia brzeska. Przeszłość i teraźniejszość 1596-1996, pod red. Piotra Natanka i Romana Zawadzkiego, Kraków 1998, s. 173-187.

Mokry Włodzimierz, Miejsce „Eneidy” Iwana Kotlarewskiego w rozwoju ukraińskiej dramaturgii i nowożytnego języka literackiego na Ukrainie, "Między Sąsiadami" 1998, nr 8, s. 263-269.

Mokry Włodzimierz, Naród i kwestia ukraińskiej odrębności narodowej w rozumieniu przedstawicieli “Ruskiej Trójcy”, "Roczniki Humanistyczne Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1986, t. XXXIV, z. 7, s. 73–74.

Mokry Włodzimierz, Nurt chrześcijański w literaturze ukraińskiej XI-XX wieku. Od “Słowa” Iłariona do “Soboru” Ołesia Honczara, [w:] Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej i jego konsekwencje w kulturze Europy, red. R. Łużny, Lublin 1988.

Mokry Włodzimierz, Pieśni duchowe na Ukrainie w latach 988-1988, [w:] “Musica Antiqua Europae Orientalis”, Kultura bizantyńska i jej słowiańskie wcielenia i kontynuacje. Materiały Sekcji Bizantyńsko-Słowiańskiej, red. A. Krawczuk, Bydgoszcz 1988, s. 233-252.

Mokry Włodzimierz, Poetycka, malarska i muzyczna wrażliwość Tarasa Szewczenki (w oparciu o rosyjskojęzyczną spuściznę poety-malarza), [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich. Księga dedykowana pamięci profesora Ryszarda Łużnego, pod red. Jerzego Kapuścika. Kraków 2002, s.

Mokry Włodzimierz, Poetycki wymiar bizanyńsko-ukraińskiej jutrzni wielkanocnej, [w:] Literatura a liturgia. Księga referatów międzynarodowej sesji naukowej, Łódź 14-17 maja 1996, pod red. J. Okonia przy współpracy M. Kwiek i M. Wichowej, Łódź 1998.

Mokry Włodzimierz, Polacy i Ukraińcy na wspólnej drodze do własnych niepodległości. Lata osiemdziesiąte, dziewięćdziesiąte XX wieku, [w:] Polska – Ukraina. Ludzie pojednania. Ukraińcy na Pomorzu w XX wieku. Materiały z sesji naukowej pod red. Tadeusza Stegnera, Gdańsk 2002, s. 84-99.

Mokry Włodzimierz, Polaków i Ukraińców wczoraj, dziś i jutro, “Znak” 1989, nr 413-415, s. 155-183.

Mokry Włodzimierz, Problem funkcjonowania Cerkwi na Ukrainie w latach 1991-2001, [w:] Życie religijne i duchowość współczesnych Słowian, pod red. Lucjana Suchanka, Kraków 2002.

Mokry Włodzimierz, Profesor Ryszard Lużny — ukrainista, [w:] Słowianie Wschodni. Duchowość. Mentalność. Kultura. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Łużnemu w siedemdziesięciolecie urodzin, pod red. A. Raźny, D. Piwowarskiej, Kraków 1997

Mokry Włodzimierz, Rola religii w odrodzeniu narodowym Ukraińców epoki romantyzmu, [w:] Naród i religia. Materiały z sesji pod. red. T. Stegnera, Gdańsk 1994, s. 68-80.

Mokry Włodzimierz, Smak ukraiński, [w:] W kuchni i za stołem. Dystanse i przenikanie kultur. Zbiór studiów pod red. T. Stegnera, Gdańsk 2003, s. 93-100.

Mokry Włodzimierz, Stosunek oficjalnych władz i elit rosyjskich do języka, kultury i narodu ukraińskiego od 1654 roku do połowy wieku XX, [w:] Życie religijne i duchowość współczesnych Słowian. Pod red. L. Suchanka. Prace Komisji Kultury Słówian. T. II, Kraków 2002.

Mokry Włodzimierz, Stosunek państwowych i cerkiewnych władz moskiewskich do ukraińskiej Cerkwi prawosławnej i unickiej w wiekach XVII-XX, [w:] Unia brzeska: Geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich, red. R. Łużny, F. Ziejka, A. Kępiński, Kraków 1994, s. 83-94.

Mokry Włodzimierz, Stosunki między Polakami i Ukraińcami w XV–XVIII wieku, [w:] Rzeczpospolita wielu narodów i jej tradycje. Materiały z konferencji “Trzysta lat od początku unii polsko-saskiej”, pod red. A. K. Link-Lenczowskiego i M. Markiewicza, Kraków 1999, s. 183-191.

Mokry Włodzimierz, Taras Szewczenko w kręgu lektur biblijnych, “Zeszyty Naukowe KUL” 1982, nr 2–4, s. 115–147

Mokry Włodzimierz, Trzy ukraińskie odrodzenia literackie: doba renesansu – przełom klasycystyczno-preromantyczny – porewolucyjne lata XX wieku, “Slavia Orientalis” t. XLVII, nr 3, 1998, s. 489-500.

Mokry Włodzimierz, Ukraina i Ukraińcy w kulturze i literaturze rosyjskiej od połowy XVII do początku XX wieku (zarys problematyczny), Komisja Słowianoznawstwa nr 48 / 1990, s. 181 / 2296 / P-173

Mokry Włodzimierz, “Wesniwka” Markijana Szaszkiewicza na tle odradzającej się literatury zachodnioukraińskiej w Galicji, “Zeszyty Naukowe UJ” Prace Historycznoliterackie, Kraków 1977, z. 36, s. 75-92.

Mokry Włodzimierz, Wokół “Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza, [w:] Wschód – Zachód. Ukraina, Materiały z sesji naukowej pod red. Tadeusza Stagnera, Gdańsk 1999, s. 65-84.

Mol Wojsław, Ikona ruska, Warszawa: “Sztuka”, 1956, s. 56 / 2320 / P-196

Molenda Jan, Piłsudczycy a narodowi demokraci, Warszawa: “Książka i Wiedza”,1980, s. 523 / 2319 / P-195

Morawski Dominik, Kościół w Polsce: strategia wyzwolenia, implikacje dla Europy Wschodniej, Monachium: Studium Myśli Demokratycznej w Niemczech, 1983, s. 16 / 2321 / P-197

Morstin Ludwik Hieronim, Daniło z Ostrowa duma o Ruskim bojarze, Kraków: 1913, s. 32 / 2322 / P-198

Mój ojciec. część 2, Kraków: Instytut Katyński w Polsce, 1995 / ISBN 83-85958-28-2, s. 322 / 3535 / P-481

Mroczko Teresa, Czerwińsk romański, Warszawa: Auriga. Oficyna Wydawnicza, Waydawnictwa Artystyczne i Filmowe w Warszawie, 1972, s. 70 + 49 ilustr. / 6256 / P-1100

Mucha Bogusław, Rosjanie wobec katolicyzmu, Łódź: Diecezjalne Wydawnictwo, 1989 / ISBN 83-85022-05-8, s. 156 / 5175 / P-751

Mucha Bogusław, Studia nad życiem literackim w Rosji (lata 1801-1825), UJ, Rozprawy Habilitacyjne, Nr 55, Kraków: 1981, s. 164 / 2323 / P-199

Murianka Petro, Jak sokół wodę z kamienia, Warszawa: “Iskry”, 1989 / ISBN 83-207-1134-7, s. 214 / 3509-3513 / P-465

Murianka Petro, Suchy badyl, Sądecka Oficyna Wydawnicza, 1983, s. 27 / 2324 / P-200

Musica Antiqua Europae Orientalis VIII, Bydgoszcz: 1988, s. 66 / 3285 / P-407

Musica Antiqua Europae Orientalis VIII. Acta Slavica, Bydgoszcz: 1988, s. 28 / 3289 / P-524

Musica Antiqua Europae Orientalis VIII. Acta Slavica. Kultura Bizantyjska jej późniejsze słowiańskie wcielenia i kontynuacje, Bydgoszcz: 1988, s. 400 / 2423 / P-288

Mušinka Mikuláš, Rusíni-Ukrajinci – jednka národnost. K seriálu článkov Rusíni – obrozená menšina, Prešov: Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej Republiky; “Nove Żytt’a”, 1997 / ISBN 80-85137-13-5 / с. 24 / 5283 / B-445

Muzeum Narodowe w Krakowie – Polskie poselstwo do Stambułu 1617-1678 ze zbiorów Czartoryjskich, KAW / 9 pocztówek / 2325 / P-201

Mysłek Wiesław, Przedmurze, Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze, 1987, s. 252 / 2326 / P-202

Myśl Państwowa, nr 1, 1987, Warszawa 1987, s. 64 / 5990 / P-835

Myśl Współczesna. Czasopismo naukowe, nr 2, lipiec 1946, Łódź 1946, s. 300 / 6085 / P-930

Myśliński Stanisław, Strzały pod Cisną, Warszawa: Wydawnictwo MON, 1971, s. 188 / 2327 / P-203

 

N

Na ciche wody. Ludowy epos Ukrainy. wyboru dokonał, przełożył i komentarzem opatrzył Jan Mirosław Kasjan, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000, ISBN 83-231-1170-7, s. 163+22il. / 6111 / P-957

Nanke Czesław, Szlachta wołyńska wobec Konstytucji trzeciego maja, Archiwum Naukowe, dział I, t. III, zeszyt 4 / Lwów, 1907, s. 93 / 2328 / P-204

Narbutt Olgierd, Barok. Sztuka – literatura – filozofia, Polska AN, od. w Krakowie / Nauka dla wszystkich nr 260 / “Ossolineum”, 1976, s. 40 / 2329 / P-205

Narody i stereotypy – program konferencji, Kraków, 23-29 czerwca 1993 r., Kraków: 1993 / 2330-2332 / P-206

Narody i stereotypy, red. Teresa Walas, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1995 / ISBN 83-85739-15-7, s. 329 / 3506 / P-463

Nasi w Sejmie i Senacie. Posłowie i senatorowie wybrani z listy Solidarności, pod red. Hanny Malareckiej-Simbierowicz, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, 1990, s. 288 / 5974, P-819; 2333, P-207

Nauczanié w przëpowiôstkach. Wëjimk Ewanielëji wedle sw. Mateusza z “Biblii Tysiąclecia” – wydanie trzecie poprawione, 1982, skaszëbił Eugeniusz Gołąbk, Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Redakcja “Pomeranii”, 1989, s. 28 / 5952 / P-797

Naumow Aleksander, Wiara i historia. Z dziejów literatury cerkiewnosłowiańskiej na ziemiach polsko-litewskich, Kraków: Instytut Filologii Słowiańskiej UJ, 1996 / ISBN 83-903732-2-X, s. 215 / 4652 / P-573

Naumow Aleksander E., Apokryfy w systemie literatury cerkiewnosłowiańskiej, PAN Oddział w Krakowie. Prace Komisji Słowianoznawstwa 36 / “Ossolineum”, 1976, s. 124 / 2334 / P-208

Nelson Kay Yarborough, Windows versja 3.1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1993 / ISBN 83-204-1647-7, s. 135 / 3891 / B-322

Nicieja Stanisław S., Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786-1986, Wrocław: “Ossolineum”, 1988, s. 450 / 2335 / P-209

Nie wykorzystane szanse II Rzeczypospolitej. Materiały ze spotkania naukowców i publicystów w Zaborowie 20-21 lutego 1978, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978, s. 326 / 6058 / P-903

Niebo dzisiaj takie święte. Zbiór kantyczek, pastorałek i kolęd w harmonicznym opracowaniu na gitarę i w łatwym układzie na fortepian, wybór i oprac. Cezary Robert Duchnowski, Wrocław: W Kolorach Tęczy, 1997, s. 68 / 6278 / P-1122

Niedworok Adolf, Otwieranie wnętrza, Katowice: “Śląsk”, 1972, s. 39 / 2336 / P-210

Niesiołowski Stefan, Wysoki brzeg, Poznań: W Drodze, 1989, s. 206 / 6055 / P-900

Nieuważny Florian, O poezji ukraińskiej (od Iwana Kotlarewskiego do Liny Kostenko), Białystok: ŁUK, 1993, s. 248 / 3471 / P-437 / P-437A – nr 3489

Nikifor Drowniak – w 100-lecie urodzin – Никифор Дровняк – 100-ліття від дня народження – каталог виставки, Kraków: “Szwajpolt Fiol” – Wydawnictwo Fundacji św. Włodzimierza, 1995, s. 24 / 4563-4565 / А-180

Nikifor, red. Andrzej Banach, Warszawa: “Arkady”, 1983 / ISBN 83-213-3006-1, s. 183 / 3619 / P-381

Novak Michael, Zmierzch socjalizmu, IDEE 1, s. 36 / 2337 / P-211

Nowak-Jeziorański Jan, Kurier z Warszawy, Kraków: 1986; tom 1 – s. 268; tom 2 – s. 450 / 2193-2194 / P-89

Nowak-Jeziorański Jan, Polska po komunizmie – Poland After Communism, Kraków: “Universitas”, 1995 / ISBN 83-7052-343-9, s. 46 / 5197 / P-771

Nowicka Ewa, Bunt i ucieczka, Warszawa: PWN, 1972, s. 288 / 4696 / P-612

Nowicki Marek A., Wokół konwencji europejskiej, Warszawa: Biblioteka Palestry, 1992, s. 304 / 6203 / P-1047

Nowosielski Jerzy – album, Warszawa: Arkady, 1992, s. 126 / 3461 / P-427

Nowosielski Jerzy, Inność prawosławia, Warszawa: “ANAFORA”, 1991, s. 164 / 2338 / P-212

Nusbaum-Hilarowicz Józef, Pamiętniki przyrodnika. Autobiografia, Kraków: Universitas, 1992 / ISBN 83-7052-098-7, s. 214 / 5209-5210 / P-779

 

O

O tożsamość grekokatolików, Warszawa: Ukraińskie Bractwo Chrześcijańskie św. Włodzimierza, 1992, s. 119 / 3288 / P-523

Obirek Stanisław, Jezuici w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1564-1668, Kraków: Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, 1996 / ISBN 83-906568-6-8, s. 416 / 4661 / P-580

Objawienie Matki Bożej w Chotyńcu. Diecezja przemyska. Zbór orędzi od nr 1 do nr 92 / 4974 / R-8

Ocena stanu zdrowotnego mieszkańców województwa Krakowskiego na tle warunków ekologicznych. Cykl: Problemy ekologiczne Krakowa, red. Z. Kłeczek, t. 15, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza 1991, s. 56 / 5142 / P-724

Ochmański Jerzy, Historia Litwy, “Ossolineum”, 1990, s. 396 / 2339 / P-213

Ochmański Jerzy, Dzieje Rosji do roku 1861, Warszawa-Poznań: PWN, 1983, s. 254 / 6100 / P-945

Odojewski Włodzimierz, Zabezpieczanie śladów, Warszawa: Czytelnik, 1990, s. 138 / 6240 / P-1084

Odojewski Włodzimierz, Wyspa ocalenia, Białystok: “VERSUS”, 1990, s. 219 / 2340 / P-214

Odrodzenie i reformacja w Polsce, t. XXIV, Wrocław: Ossolineum, 1979, s. 236 / 6161 / P-1006

Oesterle Paul, Kleines deutsch-ukrainisches. Medizinisches Wurtebuch, Berlin, 1944, s. 234 / 2061 / B-208

Okrągły stół. Kto jest kim “Solidarność” – opozycja, Warszawa: “MYŚL”, 1989, s. 328 / 2341 / P-215

Okudżawa Bułat, 20 piosenek na głos i gitarę, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1973, s. 68 / 2536 / P-375

Okudżawa Bułat, Nieszczęsny Awrosimow, Warszawa: “Iskry”, 1971, s. 388 / 4698 / P-614

Olbracht Ivan, Mikoła Szuhaj zbójnik, Warszwa: PIW, 1953, s. 194 / 6121 / P-967

Olszański Tadeusz A., Zarys dziejów Rusi Halickiej i Karpackiej w wiekach średnich, Warszawa: Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich, 1986, s. 118 / 5979 / P-824

Olszański Tadeusz Andrzej, Bieszczady 1918/19, Warszawa: Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich, 1984, s. 75 / 2342 / P-216

Olszański Tadeusz Andrzej, Historia Ukrainy XX w., Warszawa: VOLUMEN, 1993, s. 348 / 3467 / P-433 / P-433A – nr 3490

Olszewski Daniel, Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1983, s. 308 / 6102 / P-947

Onuch Jerzy, Uczyć się życia, Warszawa: 1985 / 2343 / P-217

Opowieść o niewidzialnym grodzie Kitieżu. Z legend i podań dawnej Rusi, Wyboru dokonał, tłumaczył, wstępem i przypisami opatrzył Ryszard Łużny, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1988, s. 420 / 5939 / P-784

Orłoś Teresa Zofia, Język czeski, seria: Nauka dla wszystkich, nr 232, Kraków: Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, 1974, s. 31 / 5995 / P-840

Orłowska Barbara, Ład i rozwój, “Małopolskie Zeszyty Samorządowe”, t. II, rok II, Kraków: Stowarzyszenie gmin i powiatów Małopolski, 1999, s. 64 / 6037 / P-882

Ortograficzny słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa: PWN, 1993 / ISBN 83-01-11044-9, s. 910 / 4035 / B-325

Orwell George, 1984, Kraków: “KOS”, 1981, s. 303 / 2344 / P-218

Orwell George, 1984, Paryż: Instytut Literacki, 1979, Biblioteka Kultury, tom 308, s. 304 / 2345 / P-219

Orwell George, Eseje, Londyn: Puls Publication, 1985 / ISBN 0-907587-23-2, s. 292 / 4697 / P-613

Osica Janusz, Powrót na mapę Europy, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1989, s. 295 / 2346 / P-220

Osmanczyk Edmund Jan, Rzeczpospolita Polaków, Warszawa: PIW, 1978, s. 283 / 2348 / P-222

Osmanczyk Edmund Jan, Siła kraju i emigracji, New York: BPC, 1988, s. 259 / 2347 / P-221

Ossendowski F. Antoni, Huculszczyzna, Poznań: 1990, s. 227 / 2349 / P-223

Ossoliński Jerzy, Pamiętnik, oprac. i wstępem poprzedził Władysław Czapliński, Warszawa: PIW, 1976, s. 202 / 6163 / P-1007A

Ossowski Stanisław, U podstaw estetyki, Warszawa: PWN, 1966, s. 432 / 6010 / P-855

Ostatnie lata I Rzeczypospolitej, red. T. Rawski, Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 1996 / ISBN 83-87222-00-3, s. 142 / 4673 / P-590

Otwinowski Stefan, Notes krakowski, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1975, s. 355 / 2350 / P-224

Owocna jesień, Kraków: Konfraternia Poetów, 1997, s. 62 / 6276 / P-1120; P-1120A; P-1120B

 

P

Pajewski Janusz, Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1926, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1995 / ISBN 83-902528-9-9, s. 268 / 4718 / P-633

Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo Instytutu Pamięci Narodowej, nr 1 (1) 2002, Warszawa 2002, s. 198 / 6036 / P-881

Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, tom 1, Kraków: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, 1992, s. 309 / 3516 / P-466

Papierzyńska-Turek Mirosława, Sprawa ukraińska w Drugiej Rzeczypospolitej 1922-1926, Kraków: “Wydawnictwo Literackie” 1979 / ISBN 83-08-00208-0, s. 390 / 4363 / P-535

Parafia Ewangelicka w Krakowie. Biuletyn parafialny, luty 1999, Kraków 1999, s. 96 / 6022 / P-867

Paralele w rozwoju słownictwa języków słowiańskich, red. M. Basaj, Wrocław: “Osslineum”, 1989 / ISBN 83-04-03011-X, s. 235 / 4447 / P-556

Pateryk Kijowsko-Peczerski, czyli opowieści o świętych ojcach w pieczarach kijowskich położonych, tłum. L. Nudzyńska, Wrocław: Uniwersytet, 1993 / ISBN 83-229-0736-2, s. 280 / 4475 / P-413

Pawluczuk Włodzimierz, Żywioł i forma, Warszawa: PIW, 1978, s. 246 / 4863 / P-695

Pawłusiewicz Józef, Na dnie jeziora, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981, s. 487 / 2352 / P-226

Pełczyski Grzegorz, Najmniejsza mniejszość. Rzecz o Karaimach polskich, Warszawa: Wydawnictwo Stanisław Kryciński i Towarzystwo Karpackie, 1995 / ISBN 83-85531-06-8, s. 81 / 4046 / P-501

Pempel Stanisław, Pod znakiem lwa i syreny, Warszawa: “RYTM”, 1989, s. 212 / 2353 / P-227

Piecuch Henryk, Siedem rozmów z generałem dywizji Władysławem Pożogą I zastępcą ministra SW szefem wywiadu i kontrwywiadu, Warszawa: “Czytelnik”, 1987, s. 416 / 2382 / P-251

Pieradzka Krystyna, Na Szlakach Łemkowszczyzny, Warszawa: Stan. Krayciński, 1990, s. 234 / 2354 / P-228

Pikulski Zygmunt, Na początku XXI wieku, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1978, s. 306 / 5180 / P-755

Piłsudzki Józef – o sobie. Z pism, rozkazów i przemówień komendanta, Warszawa: 1989, s. 128 / 2355 / P-229

Piłsudzki Józef – wywiady z lat 1919-1921, Wydawnictwo Polskie, s. 22 / 2537 / P-376

Piłsudzki Józef, Bibuła, Warszawa: “TOR”, 1990, s. 144 / 2358 / P-231

Piłsudzki Józef, Myśli, mowy i rozkazy, Warszawa: 1989, s. 152 / 2356-2357 / P-230; / P-230A

Pisny z dawnich lit, Lwiw, 1877, s. 45 / 2359 / P-232

Pius XI, Encyklika Divini Redemptoris, Warszawa: “Wiara i Wolność”, 1981, s. 24 / 2693 / R-55

Piwocki Ksawery, Dziwny świat współczesnych prymitywów, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1980 / ISBN 83-221-0108-2, s. 254 / 5178-5179 / P-754

Płaj, nr 1, red. A. Kulewski, A. Wielocha / Warszawa 1986, s. 61 / 3483 / P-445

Płaj, nr 2, red. A. Wielocha / Warszawa 1988, s. 112 / 3484 / P-446

Płaj, nr 4, red. A. Kulewski / Warszawa 1990, s. 55 / 3486 / P-447

Płaj, nr 6, Bojkowszczyzna, red. P. Luboński, T. Olszański, A. Wielocha / Warszawa 1993, s. 160 / 3478 / P-444

Płaj, nr 7, red. P. Luboński, A. T. Olszański / Warszawa jesień 1993 / ISBN 83-85258-06-X / ISSN 1230-5898, s. 162 / 3628 / P-444A

Płaj, nr 8, red. P. Luboński, A. T. Olszański / Warszawa wiosna 1994 / ISBN 83-85258-08-6 / ISSN 1230-5898, s. 184 / 3502 / P-447A

Płaj, nr 9, red. A. P. Luboński, T. A. Olszański / Warszawa jesień 1990 / ISSN 1230-5898, s. 184 / 4650 / P-449

Płatonow Andrzej, Czarodziejski pierścień, Warszawa: “Czytelnik”, 1974, s. 130 / 4700 / P-616

Płeczeń Omelan, 9 lat w bunkrze – wspomnienia żołnierza UPA, Lublin: “TAKT”, 1991, s. 188 / 2360 / P-233

Po obu stronach granicy. Z powiązań kulturalnych polsko-radzieckich w XX-leciu międzywojennym, Wrocław “Ossolineum”: PAN, Instytut Badań Literackich i Zakład Słowianoznawstwa, 1972, s. 445 / 2379 / P-248

Po tamtej stronie deszczu. Poezja ukraińska, tłum. i oprac. Tadeusz Karabowicz, Lublin 1998, s. 206 / 6142 / P-988

Pobożniak Tadeusz, Cyganie, PAN oddział w Krakowie. Nauka dla wszystkich Nr 176, Kraków: 1972, s. 42 / 2361 / P-234

Pobóg-Malinowski Władysław, Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945, tom III, Warszawa: “KRĄG”, 1981; zeszyt 1 (1939-1945) s. 210; zeszyt 2 s. 419; zeszyt 3 s. 570; / 2362-2364 / P-235, P-235A, P-235B

Pobóg-Malinowski Władysław, Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945, t. III, z. 3, Warszawa: Wydawnictwo “Krąg”, 1981, s. 570 / 6135 / P-981

Pobratymcy, Ośrodek Badań i Studiów Społecznych, Warszawa: 1988, Nr 2-3, s. 191 / 2538 / P-377

Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie. Zebrał Lucjan Siemieński, Wybór, wstęp i opracowanie Kazimierza Pamuły. Słowo wstępne Juliana Krzyżanowski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975, s. 260 / 5947 / P-792

Podchorodecki Leszek, Sobiescy herbu Janina, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984, s. 318 / 6216 / P-1060

Podgórzec Zbigniew, Mój Chrystus. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim, Białystok: ŁUK, 1993, s. 181 / 3476 / P-442

Podhorodecki Leszek, Chanat krymski i jego stosunki z Polską w XV-XVIII w., Warszawa: Książka i Wiedza, 1987, s. 316 / 6004 / P-849

Podhorodecki Leszek, Dzieje Kijowa, Warszawa: “Książka i Wiedza” 1982, s. 329 / 2365 / P-236

Podhorodecki Leszek, Sicz, Warszawa: “Książka i Wiedza”, 1960, s. 294 / 4331 / P-511

Podhorodecki Leszek, Sicz zaporoska, Warszawa: “Książka i Wiedza” 1978, s. 244 / 2366 / P-237

Podhorodecki Leszek, Stanisław Żółkiewski, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988, s. 320 / 2367 / P-238

Podhorodecki Leszek, Zarys dziejów Ukrainy, t. 1, Warszawa: “Książka i Wiedza” 1976, s. 312 / 4332-4333 / P-512

Podhorodecki Leszek, Zarys dziejów Ukrainy, t. 2, Warszawa: “Książka i Wiedza”, 1976, s. 360 / 4334-4335 / P-513

Podlaski Kazimierz (Bohdan Skaradziński), Białorusini Litwini Ukraińcy, wydanie VII, Białystok: Wydawnictwo: Zakłady Wydawnicze VERSUS, 1990, s. 152 / 5954, P-799; 2369-2371, P-240; P-240A; P-240B

Podlaski Kazimierz, Białorusini Litwini Ukraińcy, Wrocław: “KRET”, 1987, s. 83 / 2368 / P-239

Poetyka i stylistyka słowiańska, zredagowała i uwagami wstępnymi opatrzyła Stefania Skwarczyńska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Ossolineum, 1973, s. 368 / 6105 / P-950

Poezje z czasu niewoli (1847-1850), s. 208 / 2372 / P-241

Pogranicza etniczne w Europie. Harmonia i konflikty, pod red. Kazimierza Krzysztofka, Andrzeja Sadowskiego, Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Socjologii, 2001, s. 382 / 6119 / P-965

Pol Wincenty, Dzieła prozą Wincentego Pola, t. VI, Lwów: nakładem F. H. Riechtera, 1877, s. 388 / 6185 / P-1029

Polacy o Ukraińcach Ukraińcy o Polakach, materiały sesji pod red. Tadeusza Stegnera, Gdańsk: 1993, s. 185 / 2373 / P-242; / P-559 – nr 3415-3416

Polacy w Austrii – materiały sympozjum, red. Andrzej Pilch “Zeszyty Naukowe UJ” CCCCLV. Prace Polonijne, zeszyt 2, Kraków: 1976, s. 287 / 2374 / P-243

Polacy w życiu kulturalnym Rosji, red. Łużny Ryszard, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986, s. 152 / 2295 / P-172

Polec Andrzej, Wiara i nadzieja. Cerkiew Kijowska w więzi z Rzymem 1596-1996, Filadelfia: Religijne Towarzystwo Ukraińców Katolików “Św. Sofia”, 1997, ISBN 0-88054-132-6 / с. 144 / 4975 / R-9 / R-9А – 4657

Polonia – katalog 1989, Londyn: “Polonia”, 1989, s. 64 / 2503 / P-351

Polska – Polacy – mniejszości narodowe. Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, tom VIII, red. W. Wrzesiński, Wrocław: “Ossolineum”, 1992 / ISBN 83-04-03876-5, s. 421 / 3620 / P-382

Polska Sztuka Ludowa, PAN, Instytut Sztuki, “Ossolineum”, 1985 Nr 1-2, s. 128 / 2539 / P-378

Polska w Europie. Kierunek-Skandynawia. Kronika, listy, Warszawa: wrzesień, 1990 zeszyt 3, s. 70 / 2506 / P-353 / P-353 – 2506

Polska w Europie. Polska-Niemcy: nowe sąsiedztwo. Mniejszości narodowe, Warszawa: czerwiec, 1991 zeszyt 5, s. 114 / 2507-2510 / P-354, / P-354A / P-354B, / P-354C

Polska w Europie. ZSRR 1990. Litwa. Kalendarium, dokumenty, Warszawa: maj 1990, zeszyt 2, s. 100 / 2504-2505 / P-352 / P-352A

Polska w obliczu współczesnych wyznań cywilizacyjnych, PAN Komitet Prognoz “Polska w XXI wieku” przy prezydium PAN, Warszawa: “Ossolineum”, 1991, s. 85 / 2375 / P-244

Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 1, red. S. Stępień, Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut, 1990 / ISSN 0867-1060, s. 286 / 3899 / P-389

Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 2, red. S. Stępień, Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut, 1994 / ISSN 0867-1060, s. 420 / 3631 / P-389A

Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 3, red. S. Stępień, Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut, 1996 / ISSN 0867-1060, s. 332 / 4653

Polska-Ukraina. Spotkanie kultur, red. T. Stegner, Gdańsk: Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego, 1997 / ISBN 83-904965-1-8, s. 143 / 4867 / P-699

Polska-Ukraina: trudne pytania, t. 1-2. Materiały II międzynarodowego seminarium historycznego “Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1918-1947”, Warszawa, 22-24 maja 1997, Warszawa: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Ukraińców w Polsce, Karta, 1998, s. 244 / 5959 / P-804, P-804A

Polska-Ukraina: trudne pytania, t. 3. Materiały III międzynarodowego seminarium historycznego “Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej”, Łuck, 20-22 maja 1998, Warszawa: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Ukraińców w Polsce, Karta, 1998, s. 267 / 5960 / P-805, P-805A

Polska-Ukraina: trudne pytania, t. 4. Materiały IV międzynarodowego seminarium historycznego “Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej”, Warszawa, 8-10 października 1998, Warszawa: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Ukraińców w Polsce, Karta, 1999, s. 367 / 5961 / P-806, P-806A

Polska-Ukraina: trudne pytania, t. 5. Materiały V międzynarodowego seminarium historycznego “Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej”, Łuck, 27-29 kwietnia 1999, Warszawa: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Ukraińców w Polsce, Karta, 1999, s. 379 / 5962 / P-807

Polska-Ukraina: trudne pytania, t. 7. Materiały VII międzynarodowego seminarium historycznego “Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej”, Łuck, 24-26 maja 2000, Warszawa: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Ukraińców w Polsce, Karta, 2000, s. 292 / 5963 / P-808

Polska-Ukraina: trudne pytania, t. 9. Materiały IX i X międzynarodowego seminarium historycznego “Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej”, Warszawa, 6-10 listopada 2001, Warszawa: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Karta, 2002, s. 456 / 5964 / P-809

Polski Uniwersytet Ludowy, Warszawa: Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych / Młodzież – Kultura – Wieś, 15, 1991, s. 97 / 2376 / P-245

Polskie pieśni patriotyczne, wybór i wstęp Andrzej Krzysztof Kunert, Warszawa: Świat Książki, 2003, s. 112 / 6261 / P-1105

Pomeranc Grigorij, Człowiek znikąd; Kuźniecow Edward, Z dziennika więziennego, Kraków: ABC, 1981, s. 52 / 2377 / P-246

Pomoc społeczna w gminach i powiatach. Poradnik, Kraków: Stowarzyszenie gmin i powiatów Małopolski, 1999, s. 164 / 6023 / P-868

Poniatowski Jan, Panorama Racławicka, Wrocław, KAW, 1987, s. 84 / 2378 / P-247

Popiełuszko Jerzy, Zapiski 1980-1984, Paryż: Editions Spotkania, 1985, s. 140 / 5953 / P-798

Poppe Andrze, Wokół chrztu Rusi, Nadbitka z tomu “Konfrontacji Historycznych: Narodziny średniowiecznej Europy”, Warszawa: “Wiedza Powszechna”, 1996, s. 212-230 / 4362 / P-534

Poprzęcka Maria, Kuźnia. Mit – alegoria – symbol, Warszawa: PWN, 1972, s. 216 / 5992 / P-837

Porębina Gabriela, Rosyjska powieść radziecka lat 1932-1941 (Część II), Kraków: PAN, 1970, s. 33 / 4844 / P-676

Porębski Mieczysław, Galeria polskiego malarstwa i rzeźby XIX wieku w Sukiennicach, Kraków: KAW, 1981 / ISBN 83-03-02661-5, s. 59+ilustr / 4370 / P-540

Porębski Mieczysław, Pożegnanie z krytyką, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1966, s. 259 / 2380 / P-249

Posern-Zielińscy Mirosława i Aleksander, Indiańskie wierzenia i rytuały, Wrocław: “Ossolineum”, 1977, s. 214 / 4699 / P-615

Posłaniec św. Grzegorza Oświeciciela, nr 10 (125), Gliwice: Urzędowy Organ Związku Ormian w Polsce im. ks. abpa Józefa Teodorowicza, 1994, s. 30 / 6029 / P-874

Powroty Nieobecnych. Lina Kostenko, Wasyl Hołoborod’ko, Ihor Kałyneć, Wasyl Stus, Ostrowiec Świętokrzyski, 1990 / 2381 / P-250

Prace Historyczne, zeszyt 55 “Zeszyty Naukowe UJ”, t. CDXXVIII, Kraków: 1976, s. 126 / 2425 / P-290

Prace Historycznoliterackie UJ, zeszyt 50, “Zeszyty Naukowe UJ”, Kraków: 1984, s. 254 / 4340 / P-402

Prace Historycznoliterackie UJ, z. 91, pod red. Zdzisława Niedzieli, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” MCXCI, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1996, s. 94 / 6127 / P-973

Prace Komisji Filologii Klasycznej, nr 23, red. R. Turasiewicz, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1995 / ISBN 83-904926-9-5, s. 98 / 4675-4676 / P-592

Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, t. VI, pod red. Jana Machnika i Wojciecha Rojka, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1999, s. 172 / 6026 / P-871

Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, tom 1, red. H. Batowski, J. Machnik, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1993 / ISBN 83-86077-40-9, s. 122 / 4712 / P-628

Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, tom 3, red. J. Machnik, W. Rojek, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1995 / ISBN 83-86956-00-3, s. 142 / 4713-4714 / P-629

Prace Komisji Wschodniosłowiańskiej, t. 2, red. R. Łużny, A. Zięba, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1995 / ISSN 1425-74-75/ s. 132 / 4347-4348 / P-410

Prach Bogdan, Myłoserdia Dweri. Sanktuarium Maryjne w Jarosławiu, Warszawa: Archiwum Ukraińskie, 1996, ISBN 8386112-08-5, s. 160 / 4439, P-550; 6199, P-1043

Prawosławie, pod red. Jana Drabiny, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” MCXCIV, Studia Religiologia, z. 29, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1996, s. 178 / 6097 / P-942

Prawosławna parafia Woznesinnia Hospodnioho w Klenikach, oprac. Jurij Hawryluk, 1988 / с. 16 / 2697 / R-58

Precz z mnichami. Jerzy Giedroyc, Mikołaj Kozakiewicz, Jacek Kuroń, Kazimierz Morawski i Jerzy Nowosielski mówią o tolerancji w Polsce, Białystok: “Orthdruk”, 1995 / ISBN 83-85368-23-X, s. 211 / 4476 / P-561

Problemy Ukraińców w Polsce po wysiedleńczej akcji “Wisła” 1947 roku, red. W. Mokry, seria: “Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza”, t. 1, Kraków: Wydawnictwo “Szwajpolt Fiol” Fundacji św. Włodzimierza, 1997 / ISBN 83-905280-8-8, s. 466 / 5120-5121 / P-706

Program dziesięcioletniej szkoły średniej z dodatkową nauką języka ukraińskiego, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1980, s. 107 / 3292 / P-560

Protokoły z posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. czerwiec 1940 – czerwiec 1941, tom 2, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1995 / ISBN 83-86077-49-2, s. 418 / 4723 / P-638

Protokoły z posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. październik 1939 – czerwiec 1940, tom 1, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1994 / ISBN 83-86077-14-X, s. 348 / 4722 / P-637

Próchnicki Włodzimierz, Człowiek i dialog. Na “Wysokiej połoninie” Stanisława Vicenza, Kraków: UJ, 1994 / ISBN 83-233-0772-5, s. 197 / 4622 / P-384

Próchniewicz-Bor Renata, Ikonostas z Owczar, Lublin: “Pantera”, 1992, s. 54+44 / 4345 / P-405

Prus Edward, Herosi spod znaku tryzuba. Konowalec – Bandera- Szuchewycz, Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1995, s. 348 / 6245 / P-1089

Przegląd Historyczny, tom LXVII, zeszyt 4, Warszawa: PWN, 1976, s. 697 / 3290-3291 / P-412

Przegląd Wschodni. Historia i współczesność Polaków na wschodzie, t. II, zeszyt 2(6) 1992-93, Warszawa 1993, s. 322 / 5998 / P-843

Przemyskie Zapiski Historyczne. Studia i materiały poświęcone historii ziem Polski południowo-wschodnich, RIV-V, 1986/7, Przemyśl: Polskie Towarzystwo Historyczne, 1987, s. 294 / 2384-2386 / P-253

Przemyśl zaprasza, Przemyśl, s. 41 / 2387 / P-254

Przewodnik po zbiorach rękopisów w Wilnie, oprac. Maria Kocójowa, Kraków: “Universitas”, 1993 / ISBN 83-7052-075-8, s. 360 / 5125-5126 / P-710

Przez uroczyska Polesia i Wołynia. Wspomnienia Polaków uczestników radzieckiego ruchu partyzanckiego, red. Zofia Drożdż-Satnowska i inni, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1962, s. 238 / 6072 / P-917

Przybylska Maria, Karawana ze wschodu, seria “Wołania z Wołynia”, t. 29, Biały Dunajec-Ostróg: Wołania z Wołynia, 2002, s. 130 / 6020 / P-865

Przybylski Tadeusz, Kultura muzyczna Krakowa na przełomie XVIII i XIX w., seria: Nauka dla wszystkich, nr 220, Kraków: Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, 1974, s. 31 / 5994 / P-839

Puu Aarne, Inny wybór. Wiersze z lat 1978-1998, Kraków: Oficyna Konfraterni Poetów, 1998, s. 142 / 6180 / P-1024

Pysanka. The Ukrainian Egg and Ritual Bread Exhibition, New York: The Ukrainian Museum, 1977 / с. 16 / 4536 / А-163

Pyza Swietłana, Życie heroiczne i myśl ojca Serafina Kaszuby, seria “Wołania z Wołynia”, t. 45, Biały Dunajec-Ostróg: Wołania z Wołynia, 2005, s. 110 / 6259 / P-1103

 

R

Rabinowicz Michał, Życie codzienne w ruskim i rosyjskim mieście feudalnym, przeł. Wiktor Dłuski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985, s. 352 / 6098 / P-943

Ramult Stefan, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, część II, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1993 / ISBN 83-85483-87-X, s. 82 / 4807 / P-399

Ratuszyńska Irena, Mój ty kraju znienawidzony, Londyn: “Aneks”, 1987, s. 70 / 3293 / P-525

Reczkiewicz Alfred, English for Polish Students, Warszawa: PWN, 1965, s. 328 / 2027 / B-180

Refleksji o wolności słowa – 200 lat, Kraków: “Arta”, 1992, s. 31 / 2388 / P-255

Reinfuss Roman, Śladami Łemków, Warszawa: “Kraj”, 1990, s. 151 / 2389 / P-256

Rekulski Antoni T., Czy drugi Katyń? Paryż: Instytut Literacki, 1980, s. 22 / 5949 / P-794

Religie i kościoły w społeczeństwach postkomunistycznych, red. I. Borowik, A. Szyjewski, Kraków: Nomos, 1993, s. 276 / 3477 / P-443

Rewakowycz Marija, Zielony dach. Poezje wybrane, przekł. Tadeusz Karabowicz, Białystok: Wydawnictwo Prymat, 1999, s. 68 / 6025 / P-870

Reychan Stanisław, Pamiętniki dziwnego człowieka ze Lwowa do Londynu, Kraków: Universitas, 1992 / ISBN 83-7052-077-4, s. 310 / 5205-5206 / P-777

Reymont Władysław, Z ziemi chełmskiej, Wydawnictwo Warszawskiej Archidiecezji, 1990, s. 118 / 2390 / P-257

Rękopis a druk. Materiały sesji: “Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich stosunek do tradycji rękopiśmiennej”, red. J. Rusek, W. Witkowski, A. Naumow, Kraków: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, 1993, s. 350 / 3458 / P-424

Riabczuk Mykoła, Dwie Ukrainy, Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej, 2004, s. 208 / 6253 / P-1097

Rocznik Gorzowski, red. B. J. Kunicki, Gorzów: Gorzowskie Towarzystwo Naukowe, 1988, s. 232 / 5140 / P-722

Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności, 1994/1995, red. J. Wyrozumski, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1995 / ISSN 1230-7033, s. 188 / 4674 / P-591

Rocznik Przemyski, t. XV-XVI, Przemyśl: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, 1975, s. 536 / 6132 / P-978

Rocznik Sanocki, 1963, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1963, s. 467 / 2424 / P-289

Roczniki Humanistyczne, tom XXXIV, zeszyt 7 / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1986, s. 119 / 2391 / P-258

Roczniki Humanistyczne, tom XXXV, zeszyt, 7 / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1987, s. 136 / 2392 / P-259

Roczniki Humanistyczne, tom XXXVI, zeszyt 7 / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1988, s. 136 / 2393 / P-260

Roczniki Humanistyczne, tom XXXVII-XXXVIII, zeszyt 7 / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1989-1990 s. 131 / 2394 / P-261

Rok 1989. Bronisław Geremek odpowiada Jacek Żakowski pyta, Warszawa: Plejada, 1990, s. 382 / 6073 / P-918

Roland Marie-Jeanne, Pamiętniki, Warszawa: “Czytelnik”, 1976, s. 222 / 4701 / P-617

Rolbiecki Waldemar, Towarzystwa naukowe w Polsce, Warszawa: “Wiedza Powszechna”1972, s. 288 / 2395 / P-262

Rolicki Janusz, Edward Gierek: przerwana dekada, Warszawa: “BGW”, 1990, s. 251 / 2396 / P-263

Romanowski Wincenty, Kainowe dni, Warszawa: Instytut Wydawnictwo Związków Zawodowych, 1990, s. 263 / 2397 / P-264

Romantyczne wędrówki po Galicji, wybrał, oprac. i przedmową poprzedził Andrzej Zieliński, Wrocław: Ossolineum, 1987, s. 518 / 6170 / P-1014

Romański Romuald, Beresteczko 1651, Warszawa: Bellona, 1994, s. 210 / 3470 / P-436

Romski Anatol, Frombork, Warszawa: “Arkady”, 1973, s. 107 / 2398 / P-265

Rosnowska Janina, Goszczyński. Opowieść biograficzna, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977, s. 265 / 5972 / P-817

Rotman Bożena and Roman, How to Say it in Polisch, Warszawa: Wiedza Powszehcna, 1973, s. 232 / 2062 / B-209

Rożański Jan, Województwo przemyskie, Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1982, s. 96 / 5172 / P-748

Równia Piotr Krystian, Obrona Lwowa, s. 9 / 2399 / P-266

Rudzki Edward, Polskie królowe, I: Żony Piastów i Jagiellonów, Warszawa: Instytut Prasy i Wydawnictw “Novum”, 1990, s. 302 / 6117 / P-963A

Rudzki Edward, Polskie królowe, II: Żony królów elekcyjnych, Warszawa: Instytut Prasy i Wydawnictw “Novum”, 1987, s. 430 / 6117 / P-963

Ruś Kijowska, Halicko-Wołyńska i Podlasie w IX-XIV wieku, oprac. Jerzy Hawryluk, Bielsk Podlaski: “Dumka”, 1990, s. 48 / 2400 / P-567

Ruś Podlaska. Podlasie w opisach romantyków, red. A. Hawryluk, Bielsk-Podlaski: “Nad Buhom i Narwoju”, 1995, ISBN 83-904738-4-4, s. 148 / 4434 / P-545

Rybakow Borys, Pierwsze wieki historii Rusi, przeł. Andrzej Olejarczuk, Warszawa: PIW, 1983, s. 200 / 6206 / P-1050

Rydel Jan, Wspomnienia, Kraków: Universitas, 1991 / ISBN 83-7052-035-9, s. 241 / 5204, P-776; 6050, P-895

Rzeczpospolita samorządowa (zbiór podstawowych aktów prawnych), Warszawa: Sorbog Sp. z o.o., maj 1990, s. 69 / 5999 / P-844

Rzewuski Henryk, Pamiętniki Soplicy, oprac. i posłowiem opatrzyła Zofia Lewinówna, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983, s. 450 / 6005 / P-850

 

S

Sacrum i Sztuka – materiały konferencji Rogóźno 18-20.10.84 r., oprac. Nawojka Cieślińska, Kraków: “Znak”, 1989, s. 320 / 2426 / P-291

Sadowski Andrzej, Narody wielki i małe. Białorusini w Polsce, Kraków: UJ, Instytut Religioznawstwa, 1991, s. 183 / 2427 / P-292

Sadzewicz Marek, Bez ojczyzny, Warszawa: Wydawnictwo MON, 1975, s. 344 / 2428 / P-293

Safarewicz Jan, Elementy języka greckiego, Kraków: Studium Słowiańskie UJ, 1953, s. 97 / 4823 / P-661

Saggs H.W.F., Wielkość i upadek Babilonii, Warszawa: PIW, 1973, s. 482 / 2429 / P-294

Saint Marc Philippe, Przyroda dla człowieka, Warszawa: PIW, 1979 / ISBN 83-06-00232-6, s. 279 / 4865 / P-697

Sajkowski Alojzy, W stronę Wiednia. Dole i niedole wojenne w świetle listów i pamiętników, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1984, s. 396 / 6129 / P-975

Saładiak Andrzej, Pamiątki i zabytki kultury ukraińskiej w Polsce, Warszawa: Burchard Edition, 1993, s. 511 / 2430 / P-295

Samorząd terytorialny na rzecz rodziny, Kraków: Stowarzyszenie gmin i powiatów Małopolski, 1999, s. 128 / 6030 / P-875

Sandauer Artur, Liryka i logika, Warszawa: PIW, 1969, s. 422 / 2431 / P-296

Sandauer Artur, Proza, Warszawa: “Czytelnik”, 1983 / ISBN 83-07-00801-8, s. 218 6703 / P-619

Sandauer Artur, O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku Rzecz, którą nie ja powinienem był napisać...), Warszawa: Czytelnik, 1982, s. 98 / 6220 / P-1064

Sandler Samuel, Wokół “Trylogii”, Wrocław: Ossolineum, 1952, s. 112 / 6125 / P-971

Sarabjanow Dmitrij, Wrubel, Warszawa-Moskwa, 1983, s. 16 / 2564 / P-517

Sawicki Mikołaj, Dzieje konfliktów polsko-ukraińskich, tom 1, Warszawa: autor, 1992, s. 317 / 3503 / P-460

Sawicki Mikołaj, Dzieje konfliktów polsko-ukraińskich, tom 2, Warszawa: autor, 1992, s. 333 / 3504 / P-461

Sawicki Mikołaj, Dzieje konfliktów polsko-ukraińskich, tom 3, Warszawa: autor, 1994 / ISBN 83-900779-2-2, s. 440 / 3900 / P-461A

Schönborn Bronisław, Oglądamy Kraków, wstęp, wybór tekstów oraz opracowanie Roman Hennel, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1979, s. 348 / 6266 / P-1110

Schulz Karol, Kamień i cierpienie, Warszawa: PIW, 1956, s. 625 / 6190 / P-1034

Serczyk Władysław A., Hajdamacy, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1972, s. 462 / 4352 / P-526

Serczyk Władysław A., Historia Ukrainy, Wrocław: “Ossolineum”, 1990, s. 519 / 2432-2434 / P-297

Serczyk Władysław A., Kultura rosyjska XVIII wieku, Wrocław: “Ossolineum”, 1984, s. 292 / 2435 / P-298

Serczyk Władysław A., Na dalekiej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do 1648 roku, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984, s. 374 / 2436 / P-299

Serczyk Władysław A., Piotr I Wielki, Wrocław: “Ossolineum”, 1973, s. 264 / 2437 / P-300

Serejski Marian H., Naród a państwo w polskiej myśli historycznej, Warszawa: PIW, 1973, s. 343 / 4864 / P-696

Servo Veritatis. Materiały sesji naukowej poświęconej myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Warszawa-Kraków: PWN-UJ, 1988 / ISBN 83-01-08868-0, s. 343 / 4444 / P-553

Serwis informacyjny województwa krakowskiego. Lato, Kraków: Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystyczne, 1975, s. 80 / 6154 / P-1000

Sesja naukowa w trzechsetną rocznicę zjednoczenia Ukrainy z Rosją 1654-1954. Materiały, Warszawa: PWN, 1956, s. 422 / 4338 / P-647

Sheptycky Andrew a Tribune to the Servant of God, Philadelphia 26-27.09.1992 / 2706-2707 / R-66

Siatkowski Zbigniew, Laska losu, Jaworzno: Biblioteka Publiczna, 1996, s. 20 / 4445 / P-554

Sienkiewicz Henryk / Ogniem i mieczem / “Ossolineum”, 1990, tom 1 s. 571; tom 2 s. 420 / 2438-2439 / P-301

Sikora Adam, Gromady ludu polskiego, Warszawa: “Wiedza Powszechna”, 1974, s. 284 / 2440 / P-302

Skrijka Piotr, Dublańska Akademia. Polski bochenek chleba na ukraińskim haftowanym obrusie. Петро Скрійка, Дублянська академія. Польська буханка хліба на українському вишиваному обрусі, Kraków-Lwów 2002, s. 216 / 6249 / P-1093; P-1093A

Skrunda Wiktor, Na marginesach wielkiej literatury. Ewolucja rosyjskich almanachów literackich lat 1794-1852, Wrocław: “Ossolineum”, 1974, s. 195 / 4850 / P-682

Skubalanka Teresa, Historyczna stylistyka języka polskiego (przekroje), Wrocław: “Ossolineum”, 1984, s. 508 / 2441 / P-303

Slavia Orientalis, rocznik XLVI, nr 1, red. L. Suchanek, Kraków: PAN, 1997 / ISSN 0037-6744, s. 180 / 4645 / P-274

Slavia Orientalis, rocznik XLVI, nr 2, red. L. Suchanek, Kraków: PAN, 1997 / ISSN 0037-6744, s. 341 / 4646 / P-275

Słowacki Juliusz – Jahresbericht des K. K. Zweiten Staats-Gymnasiums in Lemberg vertffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1909, Lemberg, 1909, s. 210 / 2485 / P-333

Słowacki Juliusz, Dzieła wszystkie, tom VIII: Utwory młodzieńcze z lat 1825-29, Le Roi de Ladawa, Batrix Cenci, Horsztyński, Wiersze drobne z lat 1832-1842, Wrocław: “Ossolineum”, 1958, s. 560 / 2487 / P-335

Słowacki Juliusz, Dzieła wszystkie, tom XII(1): Wiersze drobne z lat 1848-1849, Poeta i natchnienie, Wrocław: “Ossolineum”, 1960, s. 552 / 2488 / P-336

Słowacki Juliusz, Dzieła wszystkie, tom XII(2): Agezylausz, Walter Stadion, Zawisza Czarny, Wrocław: “Ossolineum”, 1961, s. 639 / 2489 / P-337

Słowacki Juliusz, Dzieła wszystkie, tom XIII(1): Fragment o Helijaszu, Samuel Zborowski, Książe Michał Twerski, Urywki dramatyczne, Wrocław: “Ossolineum”, 1963, s. 424 / 2490 / P-338

Słowacki Juliusz, Dzieła wszystkie, tom XIII(2): Rozmowa z Matką Makryną, Konrad Wallenrod, Fragmenty przekładu Illiady, Aco pół mili..., Pan Tadeusz, Dziady, Góry się ozłociły..., Syn Ziemi, Sprostowania i uzupełnienia, Wrocław: “Ossolineum”, 1963, s. 459 / 2491 / P-339

Słowacki Juliusz, Dzieła wszystkie, tom XVI: Król-Duch, Rapsody Nie wydane za życia poety, Wrocław: “Ossolineum”, 1972, s. 679 / 2486 / P-334

Słowacki Juliusz, Dzieła wszystkie, tom XVII: Król-Duch, Dział opracowań różnych, Bibliografia, Wrocław: “Ossolineum”, 1975, s. 1036 / 2492 / P-340

Słowacy w Polsce almanach – Slovaci w Pol’sku III, Bratysława-Kraków 1995 / ISSN 1233-0205, s. 118 / 4353 / P-391

Słowacy w powstaniu warszawskim (wybór źródeł) ,oprac. J. Ciągwa, J. Szpernoga, Kraków: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Czechów i Słowaków Polsce, 1994, s. 68+ilustr. / 4671 / P-588

Słowianie wschodni. Duchowość, mentalność, kultura, red. A. Raźny, D. Piwowarska, Kraków: Wydawnictwo Bohdan Grell, 1997 / ISBN 83-907348-2-6, s. 262 / 4647 / P-267

Słowianie wschodni. Między językiem a kulturą, red. A. Bolek, A. Fałowski, B. Zinkiewicz-Tomanek, Kraków: Wydawnictwo Bohdan Grell, 1997 / ISBN 83-907348-1-8, s. 299 / 4648 / P-268

Słowiańszczyzna i dzieje powszechne. Studia ofiarowane profesorowi Ludwikowi Bazylowowi w siedemdziesiątą rocznicę Jego urodzin, Warszawa: PWN, 1985, s. 470 / 6099 / P-944

Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII, red. A. Gąsiorowski, G. Labuda, A. Wędzkiego, tom 8 cz. I D-J, Wrocław: PAN, 1991 / ISBN 83-04-03389-5, s. 260 / 4808 / P-404

Słowo o Bogu i człowieku. Myśl religijna Słowian Wschodnich doby staroruskiej, wybrał przełożył i opracował R. Łużny, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1995, ISBN 83-904926-7-9, s. 55 / 5449-4350 / P-411

Służba zdrowia. Zadania administracji publicznej i kontraktowanie usług medycznych, Kraków: Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, 1999, s. 254 / 6039 / P-884

Sobiesiak Józef, Przebraże, Warszawa: Wydawnictwo MON, 1971, s. 175 / 2442 / P-304

Sołowjow Włodzimierz, Wybór pism. Ogólny sens sztuki. Dramat życiowy Platona. Los Puszkina. Lermontow, Trzy mowy ku pamięci Dostojewskiego. Literatura czy prawda? Mickiewicz, tłum. Juliusz Zychowicz, Poznań: “W drodze”, 1988, s. 176 / 5988, P-833; 2443, P-305

Sołżenicyn Aleksander, Jak odbudować Rosję? przeł. Juliusz Zychowicz, Kraków: Wydawnictwo Arka, 1991, s. 63 / 5983 / P-828

Sosna Grzegorz, Narew, Warszawa: Metropolia Prawosławna, 1986, s. 108 / 2444 / P-306

Sosna Grzegorz, Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego. Druki polskojęzyczne okresu współczesnego, Rybołowy, 1994, s. 498 / 3434 / R-115

Sosna Grzegorz, Zarys dziejów Prawosławia na terenie województwa białostockiego, Bielsk Podlaski: “Dumka”, 1989, s. 32 / 2445-2446 / P-307

Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz, Dzieje Cerkwi w Bielsku Podlaskim, Białystok: Białoruskie Towarzystwo Historyczne, 1995 / ISBN 83-903068-4-0, s. 32 / 2445-2446 / P-546

Sowa Andrzej, Rzeczpospolita w okresie odsieczy wiedeńskiej 1683, PAN oddział w Krakowie. Seria: Nauka dla wszystkich, nr 377 / “Ossolineum”, 1984, s. 44 / 2453-2454 / P-309

Sowa Andrzej L., Stosunki polsko-ukraińskie 1939-1947, Kraków: Towarzystwo Sympatyków Historii, 1998, s. 342 / 6195 / P-1039

Sowa Franciszek, Język słowacki, seria: Nauka dla wszystkich, nr 335, Kraków: Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, 1980, s. 30 / 5996, P-841, P-841A; 2447-2452, P-308

Special English Word List, Washington: Voice of America, 1964 / p. 143 / 2024-2025 / B-178

Społeczna problematyka miasta średniego, red. B. J. Kunicki, Gorzów: Gorzowskie Towarzystwo Naukowe, 1983, s. 136 / 5137 / P-719

Społeczno-kulturalne problemy miasta średniego, red. B.J. Kunicki, A. Wallis, Gorzów: Gorzowskie Towarzystwo Naukowe, 1982 / ISBN 83-01-04251-6ł, s. 142 / 5134 / P-716

Spotkania poetów wschodu i zachodu. 4-6 października 1997, Kraków: Festiwal Kraków 2000, 1997, ISBN 83-907663-3-7, s. 107 / 4824 / P-662

Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, nr 14, 1 I 1987-31 XII 1987, red. Zbigniew Nowak, Gdańsk 1988, s. 243 / 5981 / P-826

Sprawozdanie z działalności PAN w roku 1990, Warszawa: PAN, 1991, s. 399 / 2455 / P-310

Sprawy sąsiedzkie. Strzępy publicystyki z lat 1984-1990, Kraków: “Pomost”, 1995 / ISBN 83-86505-16-8, s. 55 / 4358-4360 / P-532

Sprawy sąsiedzkie. Strzępy publicystyki z lat 1984-1990, Kraków: “Pomost”, 1992, s. 49 / 4845 / P-677

St. Sophia Ukrainian Orthodox Teological Seminary, New Jersey, 1984 / p. 24 / 4291 / R-136

Stefanowski Paweł, Ikona. Łemkowski pejzaż, Sądecka Oficyna Wydawnicza, 1985, s. 20 / 2456-2457 / P-311

Stefanowski Paweł, Łemkowski pejzaż. Lemkiwska ikona, Warszawa: SKPB, 1985, s. 79 / 2458 / P-312

Stefanyk Wasyl, Utwory wybrane, Warszawa: Czytelnik, 1951, s. 176 / 6252 / P-1096

Stempowski Jerzy, Listy do Jerzego Giedroycia, Wybrał, opracował i posłowiem opatrzył Andrzej Stanisław Kowalczyk, Warszawa: Wydawnictwo LNB, 1991, s. 224 / 5976 / P-821

Sterner Wacław, Jak imć pan Tyzenhauz manufaktury urządzał, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972, s. 108 / 6217 / P-1061

Stieber Zdzisław, Dialekt Łemków fonetyka i fonologia, PAN, Komitet Językoznawstwa 97 / “Ossolineum”, 1982, s. 112 / 2459 / P-313

Stieber Zdzisław, Dialekt Łemków. Fonetyka i fonologia, Wrocław: Ossolineum, 1982, s. 112 / 6186 / P-1030

Stieblin-Kamienski Michaił, Ze świata sag, przeł. J. Litwiniuk, Warszawa: PWN, 1982, s. 232 / 6147 / P-993

Stosunki polsko-niemieckie 1831-1848: Wiosna Ludów i okres ją poprzedzający, red. W. Borodzej, T. Cegielski, Wrocław: PAN, 1981 / ISBN 83-04-00979-X, s. 239 / 4821 / P-659

Stosunki polsko-ukraińskie 1917-1947. Od tragedii do współpracy, “PERTURBANCII”, 1990, s. 124 / 2460-2462 / P-314; P-459 – nr 3417

Stosunki polsko-ukraińskie, pod red. Jerzego Kozakiewicza, seria: Studia i analizy, t. 6, Kraków: Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, 1998, s. 154 / 6230 / P-1074

Straszewicz Czesław, Turyści z bocianich gniazd, Lublin: Wydawnictwo Niezależne CiS, 1987, s. 254 / 6239 / P-1083

Strońska Anna, Motyw wschodni, Warszawa: “Iskry”, 1981 / ISBN 83-207-0265-8, s. 242 / 4702 / P-618

Struciuk Josyp, Po tamtej stronie ciszy, przekł. Tadeusz Karabowicz, Białystok: Wydawnictwo Prymat, 2000, s. 71 / 6018 / P-863; 6083 / P-928

Strzemiński Władysław, Teoria widzenia, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1974, s. 254 / 6110 / P-956

Studia Austro-Polonica 3. “Zeszyty Naukowe UJ” DCLXXII, Prace Historyczne, zeszyt 75, Kraków: UJ-PWN, 1983, s. 479 / 2465 / P-317

Studia historica. W 35 lecie pracy naukowej Henryka Łowmiańskiego, tom przygotowany przez A. Gieysztora, G. Labudę, T. Manteuffla i T. Zawadzkiego, Warszawa: PWN, 1958, s. 438 / 6008 / P-853

Studia i Materiały do Historii Wojskowości, tom XIX część I, Warszawa: Wojskowy Inst. Historyczny, 1973, s. 310 / 2464 / P-316

Studia nad dialektologią ukraińską i polską, oprac. Mieczysław Karaś, “Zeszyty Naukowe UJ” CCCLXXVI, Prace Językoznawcze, zeszyt 44, Kraków: 1975, s. 244 / 3463 / P-429 / P-341 – nr 2493; / P-341A – nr 4341

Studia o metaforze I. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, pod red. Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław: “Ossolineum”, 1980, s. 154 / 2463 / P-315

Studia Polono Slavica Orientalia. Acta Litteraria VII, red. B. Białkowicz, Wrocław: PAN, 1981 / ISSN 0137-4389, s. 348 / 4822 / P-660

Studia z dziejów Uniwersytetu Wileńskiego 1579-1979, red. Mrozowska Kamilla, “Zeszyty Naukowe UJ”, DLIV; Prace Historyczne, zeszyt 64 / Warszawa-Kraków, 1979, s. 170 / 3294 / P-415

Stupuła Ryszard, Słownik przysłów rosyjsko-polski i polsko-rosyjski, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974, s. 560 / 2051 / B-198

Stwosz Wit – Ołtarz Mariacki, Kraków: KAW, 1988, s. 49+153 / 2792 / А-18

Styka Janina – katalog wystawy, Kraków: Muzeum Etnograficzne, 1975 / 2468 / P-320

Styka Nina, Przenoszenie ciepła, Kraków: 1979 / 2467 / P-319

Stylistyka polska. Wybór tekstów, Warszawa: PWN, 1973, s. 356 / 2032 / B-369

Styrna-Nawrocka Jadwiga / Katalog prac 1967-1989 / Kraków, 1992 / 2793-2794, А-19; 2469, P-321

Suchanek Lucjan, Literatura i kultura staroruska, seria: Nauka dla wszystkich, nr 314, Kraków: Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, 1980, s. 68 / 6202 / P-1046

Suchodolski Bogdan, Komisja Edukacji Narodowej na tle roli oświaty w dziejowym rozwoju Polski, Warszawa: “Wiedza Powszechna”1972, s. 263 / 2466 / P-318

Suczasnist’ – zeszyt w języku polskim / Monachium, nr 1-2, lato 1985, s. 280 / 2470-2474 / P-322

Sulka Kazimierz, Dostałem rozkaz zabić księdza..., Kraków: 1989, s. 24 / 2475 / P-577

Syrnyk Marek, Ukraińcy w Polsce 1918-1939. Oświata i szkolnictwo, Wrocław: Krynica Design Studio, 1996, s. 186 / 6181 / P-1025

Szajan Włodzimir, Hymny Rygwedy (wiązka pierwsza), Lwów: nakładem autora, brw, s. 46 / 6077 / P-922

Szapował Iwan, Odkrywca skarbów, Warszawa: “Nasza Księgarnia”,1971, s. 303 / 2476 / P-324

Szczepański Tomasz, Międzymorze. Polityka środkowoeuropejska KPN, Warszawa, marzec 1993, s. 24 / 6167 / P-1011

Szczerbak Jurij, Z kroniki miasta Jaropola, przeł. Florian Nieuważny, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983, s. 144 / 6001 / P-846

Szeluk Jan, Głód na Ukrainie, Warszawa: RSTK, 1990, s. 258 / 2540 / P-379

Szeluk Jan, Serce, Warszawa: 1990, s. 130 / 2541 / P-380

Szenic Stanisław, Ongiś, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975, s. 344 / 6152 / P-998

Szeptycka Zofia, Mój syn metropolita Szeptycki, Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1993, s. 190 / 3491 / P-450

Szewczenko Taras, Bliźniaki, Wydawnictwo Lubelskie, 1986 / ISBN 83-222-0414-0, s. 178 / 3518 / P-468

Szewczenko Taras, Muzykant, Wydawnictwo Lubelskie, 1977, s. 100 / 4357 / P-531

Szewczenko Taras, Najmitka, Wydawnictwo Lubelskie, 1981, s. 107 / 2478 / P-326

Szewczenko Taras, Pamiętnik, Warszawa: “Czytelnik”, 1952, s. 276 / 4800 / P-642

Szewczenko Taras, Wybór poezji, Wrocław: “Ossolineum”, 1974, s. 354 / 2477 / P-325

Szewczyk Kazimierz, Etyka i deontologia lekarska, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1994 / ISBN 83-902528-5-6, s. 256 / 4721 / P-636

Sztuka iluminacji grafiki cerkiewnej, Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1996, s. 144 / 4354 / P-416

Sztuka miejscem odnajdzienia, katalog wystawy, Kraków: Związek Polskich Artystów Plastyków, 1993, s. 373 / 4927 / А-194

Szturc Włodzimierz, Faust Goethego. Ku antropologii romantycznej, Kraków: “Universitas”, 1995 / ISBN 83-7052-338-2, s. 81 / 5194 / P-768

Szukiewicz Maciej, Dzieje, rozwój i przyszłość Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków: “Czas”, 1909, s. 88 / 4666 / P-584

Szyfer Anna, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia Mazurów i Warmiaków, Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego Nr 22, 1968, s. 155 / 2479 / P-327

Szymański Wiesław Paweł, Ostatni romans, Kraków: Universitas, 1991 / ISBN 83-7052-068-5, s. 180 / 5207-5208 / P-778

Szymczyk Witold, Przez “Dolinę Śmierci” i Przełęcz Dukielską, Rzeszów: KAW, 1984, s. 91 / 2480 / P-328

Szyndler Bartolomiej, Biblioteka Załuskich, Wrocław: “Ossolineum”, PAN Oddział w Krakowie. “Nauka dla wszystkich” nr 362, 1983, s. 55 / 2482 / P-330

Szyszko-Bohusz Andrzej, Osobowość współczesnego nauczyciela, Wrocław: “Ossolineum”, PAN Oddział w Krakowie. “Nauka dla wszystkich” nr 353, 1982, s. 60 / 2481

 

Śląsk w monetach, medalach i pieczęciach (katalog), oprac. Haisig Marian, Wrocław: Muzeum Śląskie, 1951, s. 40+ilustr. / 4664 / P-582

Śląskie miscellanea. Literatura-folklor, t. 6, red. J. Malicki, K. Heska-Kwaśniewicz, Kraków: “Universitas”, 1994 / ISBN 83-7052-241-6, s. 142 / 5127-5128 / P-711

Świderska Alina, Królowie. Powieść z życia i epoki Ryszarda Wagnera, Warszawa: Czytelnik, 1958, s. 550 / 6193 / P-1037

Świdlicki Andrzej, Procesy polityczne w 40-leciu PRL, Kraków: 1987, s. 34 / 2484 / P-332

Świeży Janusz, Atlas polskich strojów ludowych. Strój podlaski (nadbużański), Wrocław: PTL, 1958, s. 52 / 2791 / А-17

Święci Cerkwi prawosławnej, oprac. J. Harkiewicz, Białystok: Bractwo Młodzieży Prawosławnej, 1996 / ISBN 83-905392-5-X, s. 400 / 4869 / P-701

Święta Góra Grabarka, Białystok, 1990, s. 17 / 2655 / R-173

 

Šołta Jan, Zarys dziejów Serbołużyczan, Wrocław: “Ossolineum”, 1984, s. 195 / 2483 / P-331

 

T

Taine Hipolit, Filozofia sztuki, Lwów, 1911, s. 319 / 2401 / P-568

Tajemnica lekarska. Materiały z posiedzenia Komisji Etyki Medycznej w dniu 15.11.1993, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1994 / ISBN 83-902528-6-4, s. 36 / 4720 / P-635

Talew Dymitr, Mnich z Chilendaru, przeł. Krystyna Migdalska, Katowice: Śląsk, 1975, s. 298 / 6080 / P-925

Tanty Mieczysław, Panslawizm – carat – Polacy, Warszawa: PWN, 1970, s. 267 / 2402-2403 / P-569

Tardif Emilien, Charyzmat uzdrawiania, Kraków: Wydawnictwo “M”, 1985 / ISBN 83-86106-02-6, s. 60 / 4704 / P-620

Targowski Andrzej, Informatyka klucz do dobrobytu, Warszawa: PIW, 1971, s. 258 / 4866 / P-698

Tarkowski Roman, Kartki ze wspomnień, Kraków: “Universitas”, 1992 / ISBN 83-7052-091-X, s. 107 / 4450 / P-558

Tarnawśkyj Jurij, Oto jak zdrowieję, przekł. Tadeusz Karabowicz, Lublin-Hola-Białystok: Wydawnictwo Prymat, 2002, s. 52 / 6042 / P-887

Tarniewski Marek, Płonie komitet, Paryż: Instytut Literacki, 1982; Biblioteka “Kultury”, tom 359, s. 198 / 2404 / P-570

Tatarczyk Witold, Hajnówka, Białystok / 2405 / P-271

Tatarkiewicz Łukasz, Page Maker a Corel Ventura, Warszawa: Exit / ISBN 83-85451-51-Х / с. 346 / 4495 / B-373

Tazbir Janusz, Tradycje tolerancji religijnej w Polsce, Warszawa: Książka i Wiedza, 1980, s. 168 / 6149 / P-995

Techniki ceramiki artystycznej, oprac. M. Starzewska, Wrocław: Muzeum Śląskie, 1950, s. 24 / 4665 / P-583

Termer Janusz, Wilhelm Mach, Warszawa: PIW, 1978, s. 164 / 6191 / P-1035

Tichomirow Michał, Rosja średniowieczna na szlakach międzynarodowych, Warszawa: PAX, 1976, s. 178 / 5181 / P-756

Tilliette Xavier, Chrystus filozofów. Polegomena do chrystologii filozoficznej, tłum. Arkadiusz Ziernicki, wprowadzenie Tadeusz Gadacz SP, Kraków: Znak, 1996, s. 320 / 6210 / P-1054

Tischner Józef, Polski kształt dialogu, 1979 (na prawach rękopisu), s. 153 / 5977 / P-822

Tiutiunnyk Hryhorij, Wir, przeł. Stefan Demczuk, Krystyna Wojtylak, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975, s. 622 / 6209 / P-1053

Tobjański Zbigniew, Czesi w Polsce, Kraków: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Czechów i Słowaków w Polsce, 1994, ISBN 83-902502-1-7, s. 292 / 3517 / P-467

Tomaszewski Jerzy, Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa: Czytelnik, 1985, s. 286 / 6229 / P-1073

Topolski Jerzy, Rozumienie historii, Warszawa: PIW, 1978, s. 227 / 2406 / P-272

Topolski Jerzy, Gniezno. Zarys dziejów, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1979, s. 174 / 6251 / P-1095

Torzecki Ryszard, Kwestia ukraińska w polityce Rzeszy 1933-1945, Warszawa: “Książka i Wiedza”, 1972, s. 378 / 4361 / P-533

Torzecki Ryszard, Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923-1929, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1989 / ISBN 83-08-01977-3, s. 468 / 3521 / P-470

Torzecki Ryszard, Polacy i Ukraińcy, Warszawa: PWN, 1993, s. 349 / 3414 / P-420

Torzecki Ryszard, Z problematyki stosunków polsko-ukraińskich, “Dzieje Najnowsze” Rocznik XVII-1985, 2, s. 152 / 2407-2408 / P-273

Tradycja i wyzwania. Edukacja - Niepodległość – Rozwój, red. naukowa Kazimiera Pacławska, Kraków: Universitas, 1998, s. 748 / 5965 / P-810

Tradycja i wyzwania. Księga pamiątkowa na 75-lecie założenia Studium Pedagogicznego UJ 1921-1996, red. naukowa Kazimiera Pacławska, Kraków: Universitas, 1996, s. 388 / 5966 / P-811, P-811A

Trawkowski Stanisław, Jak powstawała Polska, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1961, s. 226 / 6153 / P-999

Trochanowska Stefania, Potem, teraz, przedtem, Sądecka Oficyna Wydawnicza, 1984, s. 20 / 4852 / P-684

Trochanowska Stefania, Motyle, Warszawa: Zjednoczenie Łemków, 2004, s. 18 / 6283 / P-1127

Trochanowska Stefania, Nie pozwól uschnąć kwiatom, Kraków 1991, s. 36 / 6289 / P-1133; P-1133A

Trziszka Zygmunt, Oczerety, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1979 / ISBN 83-210-0035-5, s. 312 / 4705 / P-621

Turkawski Marcieli Antoni, Wspomnienia Czarnohory, Kraków: KAW, 1990, s. 148 / 2409 / P-565

Tyczyna Pawło, Poezje, Warszawa: PIW, 1969, s. 215 / 2410 / P-566

Tymieniecki Kazimierz, Pisma wybrane, Warszawa: PWN, 1956, s. 489 / 6011, P-856; 2411, P-276

Tyrowicz Marian, Wspomnienia o życiu kulturalnym i obyczajowym Lwowa 1918-1939, Wrocław: “Ossolineum”, 1991, s. 244 / 2412 / P-277

Tyszkiewicz Jan, Tatarzy na Litwie i w Polsce. Studia z dziejów XIII-XVIII w., Warszawa: PWN, 1989, s. 343 / 2413 / P-278

Tytuł. Pismo literacko-artystyczne, 2/94 / Gdańsk, 1994, s. 222 / 3531 / P-478

 

U

Ukraina / album zniszczony / 3413 / P-419

Ukraina 2004. Relacje polskie obserwatorów wyborów prezydenckich, Warszawa: Wydawnictwo Ajaks, 2005, s. 360 / 6282 / P-1126; P-1126A

Ukraina. Teraźniejszość i przeszłość, Kraków: UJ, 1970, s. 428 / 4351 / P-414

Ukraina-Polska, Kijów: Press-Służba prezydenta Ukrainy / 4658 / P-323

Ukrainka Łesia, Pieśń lasu, Warszawa: PIW, 1989, s. 260 / 2494 / P-342 / P-342A – nr 3519

Ukrainka Łesia, Siedem strun, Wydawnictwo Lubelskie, 1980, s. 229 / 2495 / P-342

Ukraińcy w Polsce 1989-1993. Kalendarium. Dokumenty. Informacje, red. M. Czech, Warszawa: ZUwP, 1993, s. 318 / 2496, P-344; 3462, P-428

Ukraińcy w Polsce wobec “Solidarności”, Warszawa: “Głos”, 1985, s. 63 / 2497 / P-347

Ukraińska książka naukowa. Wystawa, Wrocław 15-19.04.1985, “Wiadomości Orpan”, numer specjalny 4/85, Warszawa 1985, s. 28 / 6273 / P-1117

Ukraińska myśl polityczna w XX wieku. Materiały sesji pod red. M. Pułaskiego, Prace Historyczne, z.103. Zeszyty Naukowe UJ, t. MLXXXVIII / Kraków, s. 248 / 3460 / P-426

Unia brzeska i jej następstwa. Materiały z sesji naukowej, Gdańsk: Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Gdańskiego, 1991, s. 112 / 2498-2500 / P-348

Unia brzeska. Geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich, red. R. Łużny, F. Ziejka, A. Kępiński, Kraków: “Universitas”, 1994 / ISBN 83-7052-220-3, s. 556 / 4437 / P-388

Unia w Brześciu 1956. Materiały z sesji naukowej w Olsztynie poświęconej unii brzeskiej, 1995 rok, t. I / Górowo Iławieckie: “Błahowist”, 1997, s. 51 / 4986 / R-197

Uniwersał połaniecki. Dokumenty naszej tradycji. 1794, oprac. Jerzy Topolski, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1984, s. 56 / 6172 / P-1016

Uniwersytet Jagielloński, KAW / 12 pocztówek / 3295 / P-528

Urban Kazimierz, Kościół prawosławny w Polsce 1945-1970, Kraków: Nomos, 1996 / ISBN 83-85527-35-4, s. 412 / 4651 / P-572

Urban Kazimierz, Mniejszości religijne w Polsce 1945-1991 (zarys statystyczny), Kraków: Nomos, 1994, s. 299 / 3468 / P-434

Uspieński Borys A., Kult św. Mikołaja na Rusi, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1985, ISBN 83-00-00309-6, s. 376 / 6207, P-1051, P-1051A; 5156, P-736

 

V

Vademecum NATO, wydanie jubileuszowe, Warszawa: Bellona, 1999, s. 504 / 6150 / P-996

Vetemaa Enn, Pomnik, Warszawa: PIW, 1975, s. 258 / 4706 / P-622

Vincenz Andrzej, Materia Superabat Opus, Warszawa: PWN, 1981, s. 59 / 3296 / P-417

Vincenz Stanisław, Atlantyda, Warszawa: “Świat Literacki”, 1994 / ISBN 83-86646-01-2, s. 161 / 4477 / P-562

Vincenz Stanisław, Na wysokiej połoninie. Prawda starowieku. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny huculskiej, predmowa Andrzeja Kuśniewicza, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1980, s. 578 / 6222 / P-1066

Vogler Henryk, Autoportret z pamięci. Część druga: Wiek męski, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1979, s. 381 / 6081 / P-926

Vogler Henryk, Autoportret z pamięci. Część pierwsza: Dzieciństwo i młodość, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1978, s. 205 / 5957 / P-802

Vogler Henryk, Autoportret z pamięci. Część trzecia: Dojrzałość, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1981, s. 420 / 6081 / P-826A

Vogler Henryk, Romanse literatury, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1965, s. 186 / 6179 / P-1023

 

W

W cudzych oczach – z problematyki świadomości narodowej we współczesnych literaturach zachodnio- i południowosłowiańskich, PAN, Instytut Słowianoznawstwa, “Ossolineum”, 1983, s. 237 / 2547 / P-487

W kręgu kultury ukraińskiej, red. W. Piłat, Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1995 / ISBN 83-85513-58-2, s. 221 / 4043 / P-395

W starej i nowej ojczyźnie. Mniejszości narodowe w Gdańsku po II wojnie światowej, red. Igor Hałagida, Gdańsk: Związek Ukraińskiej Młodzieży Niezależnej, 1997 / ISBN 83-904327-0-6, s. 102 / 5152 / P-732

W stronę nowego partnerstwa polsko-rosyjska konferencja. Kraków: 23-25 lutego 1994, Kraków: Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, 1994 / ISBN 83-85909-07-9, s. 176 / 4672 / P-589

W szesnastą rocznicę. Lwów 1934, Lublin: 1990, s. 56 / 2275 / P-159

Walichnowski Tadeusz, ZSRR państwo wielonarodowe (1922-1982), Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1972, s. 184 / 6177 / P-1021

Walter Christopher, Sztuka i obrządek Kościoła bizantyńskiego, Warszawa: PWN, 1992, s. 328+ilus. / 3475 / P-441

Wałach Stanisław, Był w Polsce czas..., Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1971, s. 520 / 2542 / P-482

Wałęsa Lech, Droga nadziei, Kraków: “Znak”, 1989, s. 386 / 2543 / P-483

Wałęsa Lech, Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1990, s. 361 / 2544 / P-484

Warszawa, Warszawa: “Tekst”, 1996 / ISSN 1425-2694, s. 128 / 4805-4806 / P-646

Warszawa. Cultural city guide, Warszawa: “Tekst”, 1996 / ISBN 83-86860-14-6, s. 48+52 / 4802-4803 / P-644

Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze, t. 2, red. S. Kozak, Warszawa: Katedra Filologii Ukraińskiej UW, 1994, s. 240 / 3625 / P-387

Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze, t. 4-5, red. S. Kozak, Warszawa: Katedra Filologii Ukraińskiej UW, 1997 / ISBN 83-903449-2-0, s. 533 / 5116 / P-702

Wasiak Elżbieta, Zadorożna Switłana, Mały praktyczny słownik biznesmena ukraińsko-polski; polsko-ukraiński, 2 tys. haseł, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995 / ISBN 83-02-05596-4, s. 85 / 5212 / B-394

Wasilewski Leon, Słowianie ich rozsiedlenie i liczba, Kraków: 1913, s. 40 / 2545 / P-485

Waszkiewicz Zofia, Polityka Watykanu wobec Polski 1939-1945, Warszawa: PWN, 1980, s. 371 / 2546 / P-486

Watra 7, Kraków: Studenckie Koło Przewodników Górskich, 1986, s. 171 / 5161 / P-740

Weintraub Wiktor, Od Reja do Boya, Warszawa: PIW, 1977, s. 438 / 6145 / P-991

Wenhrynowycz Tyrs, XXXIII wystawa z kolekcji Barbary i Czesława Erberów, Kielce: Koło Naukowe Bibliologów WSP, 1980 / 4569 / A-182

Wereszycki Henryk, Pod berłem Habsburgów, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1975, s. 315 / 2548 / P-488

Wereszycki Henryk, Pod berłem Habsburgów, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1986, s. 354 / 2549-2550 / P-548

Wereszycki Henryk, Polityczna historia Polski 1864-1918, Wrocław: “Ossolineum”, 1990 / ISBN 83-04-03424-7, s. 310 / 4356 / P-530

Wernik Romuald, W Zdołbunowie zakwitły kaczeńce, seria “Wołania z Wołynia”, t. 26, Biały Dunajec-Ostróg: Wołania z Wołynia, 2001, s. 112 / 6053 / P-898

Werschler Iwo, Tadeusz Hołówko życie i działalność, Warszawa: PWN, 1984, s. 398 / 2551 / P-492

Werwes Hryhorij, Jarosław Iwaszkiewicz, Warszawa: “Czytelnik”, 1979, s. 231 / 2552 / P-464

Werwes Hryhorij, Tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną. Z dziejów stosunków literackich polsko-ukraińskich w XIX i XX wieku, Warszawa: PWN, 1972, s. 324 / 6071 / P-916

Węcław Wojciech, Powrót absurdysty. Powieść, Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2004, s. 208 / 6269 / P-1113

Widuch Henryk Justyn, Konstantynopol stolicą ekumenicznego patriarchatu 325-870, seria: “Studia z prawa kościelnego”, nr 1, Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1988, s. 120 / 6088 / P-933

Wiechowski Jerzy, Spór o Zaolzie, Warszawa: “TOR”, 1990, s. 63 / 2553 / P-527

Wiedźmy, czarty i święci Huculszczyzny, oprac. O. Hnatiuk, Warszawa: “Tyrsa”, 1997 / ISBN 83-906203-3-2, s. 255 / 5117 / P-703

Wiersze łużyckie. Antologia, wybrał i przełożył. Z. Gajewski, Warszawa: Towarzystwo Polsko-Serbskołużyckie, 1997 / ISBN 83-905887-1-4, s. 102 / 4815 / P-655

Wierusz Kowalski Jan, Chrześcijaństwo średniowieczne XI-XV wieku, Warszawa: KAW, 1975, s. 210 / 5182 / P-757

Wierzbiański Bolesław, Teheran – Jałta – Poczdam, New York: BPC, 1985, s. 231 / 2554 / P-576

Wierzbicki Andrzej, Wschód-Zachód w koncepcjach dziejów Polski. Z dziejów polskiej myśli historycznej w dobie porozbiorowej, Warszawa: PIW, 1984, s. 346 / 6122 / P-968

Więź, 10/1996. Co się dzieje na Ukrainie, Warszawa: nr 10-1996 / ISSN 0511-9404, s. 242 / 4433 / P-544

Wiktor Jan, Pieniny i ziemia sądecka, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1956, s. 338 / 6187 / P-1031

Wilczyński Włodzimierz, Z polsko-wschodniosłowiańskiego pogranicza literackiego. Szkice, Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1986, s. 197 / 6015, P-860; 2555, P-649

Winniczuk Lidia, Kobiety świata antycznego, Warszawa: PWN, 1973, s. 480 / 4707 / P-623

Wisner Henryk, Unia. Sceny z przeszłości Polski i Litwy, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988, s. 329 / 6265 / P-1109

Wisner Henryk, Wojna nie wojna. Szkice z przeszłości polsko-litewskiej, Warszawa: Książka i Wiedza, 1978, s. 268 / 5958 / P-803

Witkowska Alina, Towiańczycy, Warszawa: PIW, 1989, s. 251 / 2556 / P-497

Witkowski Wiesław, Język ukraiński, Kraków: PAN, 1968, s. 40 / 4355 / P-529

Wojewoda Zbigniew, Zarys historii Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1944-1989, Kraków: “Nomos”, 1994, s. 124 / 3496 / P-506

Wolf Helena, Podręcznik języka niemieckiego, Warszawa: PWN, część І, 1964, с. 354 / 2020 / B-176

Wolf Helena, Podręcznik języka niemieckiego, Warszawa: PWN, część ІІ, 1967, s. 331 / 2021 / B-176А

Wolf Helena, Podręcznik języka niemieckiego, Warszawa: PWN, część ІІІ, 1965, s. 303 / 2022 / B-176B

Woliński Janusz, Z dziejów wojen polsko-tureckich, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1983, s. 234 / 6250 / P-1094

Worchacz Mirosław, Ruch ukraiński w Kościele prawosławnym w Polsce w latach 1924-1935, Wrocław: Zeszyty Naukowe Studenckiego Koła Ukrainozwczego Uniwersytetu Wrocławskiego, z. 1, 1993, s. 30 / 3524 / P-732 / P-472

Wowk Wira, Miłosne listy księżnej Weroniki, przekł. Tadeusz Karabowicz, Lublin-Hola-Białystok: Wydawnictwo Prymat, 2003, s. 62 / 6078 / P-923; 6214 / P-1058

Woźniakowski Jacek, Góry niewzruszone. O różnych wyobrażeniach przyrody w dziejach nowożytnej kultury europejskiej, Warszawa: Czytelnik, 1974, s. 395 / 6014 / P-859

Woźnowski Wacław, Dzieje bajki polskiej, Warszawa: PWN, 1990, s. 536 / 5967 / P-812

Wójcicka Urszula, Siedem wieków literatury dawnej Rusi, Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994 / SBN 83-7096-073-1, s. 156 / 3623 / P-385

Wójcicki Kazimierz, Klechdy, Starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974, s. 412 / 6019, P-864; 2559, P-507

Wójcicki Kazimierz Władysław, Pieśni ludu Białochrobatów Mazurów i Rusi znad Bugu, Wrocław: “Ossolineum”, 1976 / tom 1 – s. 343 / tom 2 – s. LXXXIV / 2557-2558 / P-498

Wójcik Piotr, Cyganie. Warszawa-Bukareszt 1994-1996, Warszawa, brw., / 6089, P-934; 4804, P-645

Wójcik Zbigniew, Rosja i Polska wobec wspólnego niebezpieczeństwa szwedzkiego w okresie wojny północnej, Warszawa: PWN, 1957, s. 50 / 4342 / P-403

Wójcik Zbigniew, Traktat Andruszowski 1667 roku i jego geneza, Warszawa: PWN, 1959, s. 282 / 4344 / P-648

Wójcik Zbigniew, Wojny kozackie w dawnej Polsce, Kraków: KAW, 1989, s. 80 / 3459 / P-425

Wójcik Zbigniew, Historia powszechna XVI-XVII wieku, Warszawa: PWN, 1979, s. 718 / 6126 / P-972

Wroński Józef, Teatr szkolny i jego funkcja wychowawcza, seria: “Nauka dla wszystkich”, nr 219, Kraków: PAN oddział w Krakowie, 1974, s. 36 / 2560 / P-508

Współcześni malarze Ukrainy, katalog, Kraków ,1993 / 2842 / A-124

Współpraca samorządów Małopolski i Ukrainy, Kraków: Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, 1998, s. 154 / 6211 / P-1055; 6280, P-1124

Wybrane problemy dydaktyki szkolnej, red. Jerzy Gaj, Gorzów: Gorzowskie Towarzystwo Naukowe, 1984, s. 140 / 5136 / P-718

Wyka Kazimierz, Opowiadania, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1978, s. 338 / 2561 / P-515

Wyrazy, nr 2(4) 1997, Katowice: Górnośląskie Towarzystwo Literackie, 1997 / ISSN 1429-6071, s. 94+XXV / 5167 / P-744

Wyrazy, nr 5-6/ 1998, Katowice: Górnośląskie Towarzystwo Literackie, 1998 / ISSN 1429-6071, s. 154+LVII / 5168 / P-745

Wysocki Włodzimierz, Jak dzwony alarmu, Kraków: Libertas, 1986, s. 19 / 2562 / P-516

Wyspiański Stanisław. Wystawa jubileuszowa 1907-1057, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie, 1958, s. 127+64 / 4578 / A-189

Wystawa jubileuszowa 50-lecia Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego. Maj-czerwiec 1961, Kraków 1961, s. 32 / 6120 / P-966

Wystawa malarstwa Krakowskie Okręgu ZPAP 1945-1956, Kraków: Związek Polskich Artystów Plastyków, listopad 1956, s. 48 / 6118 / P-964

Wystawa plastyki Ukraińskiej SRR, Warszawa: Sztuka, 1955, s. 37 / 2563 / P-400

Wystawa współczesnych rzeźbiarzy niemieckich, Warszawa: Instytut Propagandy Sztuki, 1938, s. 55 / 4577 / A-188

 

Z

Z dziejów państwa radzieckiego. Materiały sesji historycznej, pod red. Władysława A. Serczyka, Kraków 1972, s. 88 / 6243 / P-1087

Z dziejów polskiej krytyki i teorii sztuki, t. I: Myśli o sztuce w okresie romantyzmu, oprac. Elżbieta Grabska i Stefan Morawski, Warszawa: PWN, 1961, s. 340 / 6188 / P-1032

Z dziejów stosunków literackich polsko-ukraińskich, praca zbiorowa pod red. Stefana Kozaka i Mariana Jakóbca, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Ossolineum, Polska Akademia Nauk, Komitet Słowianoznawstwa, 1974, s. 280 / 4339, P-401; 6012, P-857; 6103 / P-948

Z dziejów Uniwersytetu Kijowskiego (1834-1984). Materiały konferencji naukowej, Kraków, 5 grudnia 1984, red. Łukawski Zygmunt, Witkowski Wiesław, Kraków: UJ, 1986, s. 64 / 2291-2294 / P-171

Z dziejów współpracy Polaków, Ukraińców i Rosjan, red. tomu: Kar J. Dżedżuła, Władysław A. Serczyk, “Zeszyty Naukowe UJ”, t. CCCCXVI. Prace historyczne, zeszyt 54, Kraków 1975, s. 212 / 2516-2517, P-358; 6144, P-990

Z literką “P”. Polacy na robotach przymusowych w hitlerowskiej Rzeszy 1939-1945. Wspomnienia, wybór i oprac. R. Dyliński, M. Flejsierowicz, S. Kubiak, wstęp Czesław Łuczak, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1976, s. 612 / 6236 / P-1080

Z łemkowskiej skrzyni. Część druga: Opowieści z Brzozy i okolic, red. Magdalena Szyszko-Graban, Agnieszka Szyszko, Anna Rydzanic, ks. Artur Graban, Strzelce Krajeńskie: Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej, 2004, s. 280 / 5956 / P-801

Z łemkowskiej skrzyni. Część pierwsza: Opowieści z Ługów i okolic, red. Magdalena Szyszko-Graban, Agnieszka Szyszko, ks. Artur Graban, Strzelce Krajeńskie: Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej, 2004, s. 151 / 5956 / P-801A

Z myślą o Polsce Ludowej, Rzeszów: Wydawnictwo Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Rzeszowie, 1963, s. 404 / 5940 / P-785

Z problemów ukrainoznawstwa, red. F. Nieuważny, Studia z filologii rosyjskiej i słowiańskiej, tom 14, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 1987 / ISSN 0138-0605, s. 161 / 3505 / P-423

Zabłocki Stefan, Od prerenesansu do oświecenia. Z dziejów inspiracji klasycznych w literaturze polskiej, Warszawa: PWN, 1976, s. 276 / 6045 / P-890

Zabytki centrum Krakowa, plan / 5847-8 / H-699A

Zabytki sztuki cerkiewnej w rysunkach dzieci i młodzieży, Białystok: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 1993 / 4554 / A-176

Zachariewicz Julian 1837-1898. Zachariewicz Alfred 1871-1937. Wystawa twórczości, katalog, Warszawa: Stowarzyszenie Architektów Polskich, 1996 / ISBN 83-904369-3-0 / с. 36 / 4537 / A-164

Zagórzański Tadeusz, Łemkowie i Łemkowszczyzna, Warszawa: SKPB, 1984, s. 102 / 2511-2513 / P-355

Zahoroda. Kultura i zabytki Łemków w Polsce / Zyndranowa: Muzeum Kultury Łemkowskiej, 1/4/1995 / ISBN 83-901770-2-1, s. 52 / 3493 / P-452

Zahoroda. Kultura i zabytki Łemków w Polsce / Zyndranowa: Muzeum Kultury Łemkowskiej, 2/5/1995 / ISBN 83-901770-2-1, s. 54 / 3494 / P-453

Zahoroda. Kultura i zabytki Łemków w Polsce / Zyndranowa: Muzeum Kultury Łemkowskiej, 2/3/1994, s. 81 / 3536 / P-453A

Zahoroda. Kultura i zabytki Łemków w Polsce / Zyndranowa: Muzeum Kultury Łemkowskiej, 4/7/1996 / ISSN 1234-9364, s. 56 / 4323 / P-454

Zahoroda. Kultura i zabytki Łemków w Polsce / Zyndranowa: Muzeum Kultury Łemkowskiej, 1-2 (8-9) 1996 / ISSN 1234-9364, s. 76 / 4324 / P-455

Zahrebelny Pawło, Z perspektywy wieczności, tłum. Maria Dolińska, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1979, s. 318 / 6286 / P-1130

Zahrebelny Pawło, Zostaniesz cesarzową – uszczęśliwisz świat, tłum. Kaja Natalia Sakowicz, Warszawa: Czytelnik 1980, s. 446 / 6192 / P-1036

Zakrzewska-Dubasowa M., Ormianie w dawnej Polsce, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1982, s. 344 / 2514 / P-356

Zakrzewski Kazimierz, Bizancjum w średniowieczu, Kraków: “Universistas”, 1995 / ISBN 83-7052-361-7, s. 109 / 4478 / P-563

Załuski Zbigniew, Siedem polskich grzechów głównych i inne polemiki, Warszawa: Iskry, 1973, s. 488 / 6065 / P-910

Zamki ziemi krakowskiej, Kraków: Wydział Kultury PWRN, Wojewódzki Konserwator Zabytków, 1961 / 5153 / P-733

Zamorski Krzysztof, Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji: ludność Galicji w latach 1857-1910, red. Helena Madurowicz-Urbańska, Kraków-Warszawa: Uniwersytet Jagielloński, 1989, s. 204 / 6074 / P-919

Zaniewska Teresa, Strażnicy pamięci. Poezja białoruska w Polsce po roku 1956, Białystok: Trans Humana, 1997, s. 248 / 6176 / P-1020

Zanim wróciła Polska. Martyrologia ludności unickiej na Podlasiu w latach 1866-1905 w świetle wspomnień, red. T. Krawczak, Warszawa: “Heriton”, 1994 / ISBN 83-900830-4-3, s. 264 / 4432 / P-543

Zaremska Hanna, Bractwa w średniowiecznym Krakowie, PAN, Instytut Historii, “Ossolineum”, 1977, s. 193 / 2515 / P-357

Zdrojowiska francuskie, Warszawa, brw, s. 56 / 6169 / P-1013

Ze sobą, obok siebie, przeciwko sobie. Polacy, Żydzi, Austriacy, Niemcy w XIX i na początku XX, Kraków: “Znak”, 1995 / ISBN 83-7006-277-6, s. 227 / 4045 / P-500

Zeszyty Edukacji Narodowej od października 1956 do grudnia 1970, część III: Nowe wstrząsy rok 1968, Warszawa: “KOS”, 1987, s. 84 / 2519 / P-360

Zeszyty Gorzowskie, Gorzów: Gorzowskie Towarzystwo Naukowe, 1977, s. 270 / 5138 / P-720

Zeszyty Gorzowskie, red. H. Szczegóła, Gorzów: Gorzowskie Towarzystwo Naukowe, 1981, s. 212 / 5139 / P-721

Zeszyty Historyczne, t. 68 / Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze, 1984, przedruk biblioteka “Kultury”, tom 391, s. 238 / 5158 / P-738

Zeszyty Historyczne, z. 90, Paryż: Instytut Literacki, 1989, s. 240 / 6086 / P-931

Zeszyty Łużyckie, tom 19: Między dawnymi i nowymi laty, Warszawa: UW, 1997 / ISSN 0867-6364, s. 106 / 4814 / P-654

Zeszyty Maryjne, nr 1 (13), styczeń-luty 2000, Licheń: Centrum Formacji Maryjnej “Salvatoris Mater”, 2000, s. 68 / 5997 / P-842

Zeszyty Naukowe KUL, Lublin 1983, nr 2, s. 96 / 2518 / P-359

Zeszyty Naukowe Studenckiego Koła Ukrainoznawczego Uniwersytetu Wrocławskiego, zeszyt 2 / Wrocław, 1994, s. 84 / 3627 / P-489

Zielidski Marek, Kaleta Maia, Word 7 PL, Warszawa: PLJ, 1996 / ISBN 83-7101-340-Х / с. 386 / 4496

Zieliński Ryszard, Żelewski Roman, Olbracht Łaski. Od Kieżmarku do Londynu, Warszawa: Czytelnik, 1982, s. 236 / 6130 / P-976

Ziemia Gorzowska, Szczecin: Krajowa Agencja Wydawnicza 1990 / ISBN 83-03-03073-6, s. 16+207 / 5145 / P-727

Ziemny Aleksander, Rzeczy ukraińskie, Chotomów: “Verba”, 1991, s. 151 / 4327 / P-509

Zinkiewicz-Tomanek Bożena, Strzelecka Halina, Kamianaja Olga, Rozmówki polsko-ukraińskie, Kraków, 1992, s. 291 / 2068-2071 / B-323

Ziółkowski Marek, Białorusini w Polsce, Wydawnictwo Biura Prasowego IV Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, brw, s. 24 / 6194 / P-1038

Złatokudr Iwan, Czarnobylskiej madonnie, Kraków: “Abrys”, 1995 / ISBN 83-85827-08-0, s. 59 / 5150-5151 / P-731

Złota księga Wydziału Filologicznego. Uniwersytet Jagielloński, pod red. Jana Michalika i Wacława Waleckiego: Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2000, s. 814 / 6048 / P-893

Znak, nr 390-391: Czym jest polskość?, Kraków: 11-12/1987, s. 288 / 3526 / P-474

Znak, nr 400: Metropolita Andrzej Szeptycki. Josif Brodski, Mircea Eliade, Kraków: 9/1988, s. 116 / 5162-5163 / P-740

Znak, nr 413–315: Artykuły skonfiskowane 1981-1989, Kraków: 1989, s. 272 / 2527 / P-366 / P-574A – nr 3514 / P-366B – nr 3522

Znak, nr 424, wrzesień (9) 1990, Kraków, s. 136 / 6035 / P-880

ZSRR 20 lat ery kosmicznej, Moskwa: Nowosti, 1977, s. 32 / 6168 / P-1012

Zyga Aleksander, Krakowskie czasopisma literackie połowy XIX wieku (1860-1895), Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1983, s. 343 / 2520 / P-361

Zywert Józefat, Słownik tyrystyczno-krajoznawczy, Gorzów: Gorzowskie Towarzystwo Naukowe, 1983, s. 39 / 5141 / P-723

 

Ź

Źródła wolności. Berlin – Wrołcaw – Lwów. Katalog, Wrocław: Komitet organizacyjny wystawy, 1997 / ISBN 83-902489-2-1 / с. 258 / 4925 / A-192

 

Ż

Żeberek Gerard, Początki ruchu socjaldemokratycznego w Kijowie w latach 1889 –1903, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1981, s. 216 / 6054 / P-899

Żeleński (Boy) Tadeusz, Brązownicy i inne szkice o Mickiewiczu, t. IV: Pisma, seria pierwsza: t. I-VII, Warszawa: PIW, 1956, s. 434 / 6237 / P-1081

Żeleński (Boy) Tadeusz, Marysieńka Sobieska, t. VII: Pisma, seria pierwsza: t. I-VII, Warszawa: PIW, 1956, s. 498 / 6123 / P-969

Żeleński Władysław, Zabójstwo ministra Pierackiego, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1974, s. 104 / 6000 / P-845

Żochowski Stanisław, NSZ o narodowych siłach zbrojnych, Londyn, 1983, s. 241 / 2521 / P-362

Żółkiewicz Stefan, Kultura literacka 1918-1932, PAN, Instytut Badań Literackich, “Ossolineum”, 1973, s. 484 / 2522 / P-363

Żukowski Jerzy, Huculszczyzna przyczynki do badań nad budownictwem ludowym, Warszawa: Stanisław Kryciński, 1991, s. 39 / 2523-2525 / P-364

Żurawski vel Grajewski Przemysław Piotr, Sprawa ukraińska na konferencji pokojowej w Paryżu w roku 1919, Warszawa: “Semper”, 1995 / ISBN 83-85810-88-9, s. 128 / 4649 / P-269

Żychiewicz Tadeusz, Jozafat Kuncewicz, Kalwaria Zebrzydowska: “Calvarianum”, 1986, s. 192 / 4040 / P-495

Życie Duchowe, jesień (24) 2000, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2000, s. 124 / 6038 / P-883

Życie Duchowe, lato (27) 2001, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2001, s. 142 / 6038 / P-883A

Życie i twórczość Jakuba Barta-Ćišinskiego. Materiały sesji popularnonaukowej, 5 listopada 1987, red. Adam Demartin, Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1990, s. 60 / 6247 / P-1091

Życie Katolickie, rok VII, 1988, nr 4, Warszawa: Ośrodek Chrześcijańskiej Myśli Społecznej “Augustinum”, s. 150 / 6131 / P-977

Życie kulturalne i religijne w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego, pod red. Mariana Marka Drozdowskiego, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1991, s. 167 / 2526 / P-575

Życie literackie i literatura w Wilnie XIX-XX wieku, pod red. Tadeusza Bujnickiego i Andrzeja Romanowskiego, Kraków: Collegium Columbinum, 2000, s. 312 / 6157 / P-1003; 6284, P-1128

Życie religijne i duchowość współczesnych Słowian, pod red. Lucjana Suchanka, “Prace Komisji Kultury Słowian”, t. II, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2002, s. 170 / 6174 / P-1018

Żyć z Jezusem dzisiaj. Jubileusz 2000, praca zbiorowa pod red. ks. Józefa Augustyna SJ, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2000, s. 256 / 6137 / P-983

Żydzi w średniowiecznym Krakowie. Wypisy źródłowe z ksiąg miejskich krakowskich, oprac. Bożena Wyrozumska, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1995 / ISBN 83-86956-10-0, s. 256 / 4726 / P-641

Żygulski Kazimierz, Wstęp do zagadnień kultury, Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ, 1972, s. 380 / 6234 / P-1078

Żylińska Jadwiga, Do kogo należy świat? Warszawa: PIW, 1977, s. 188 / 6178 / P-1022

Żywczyński Mieczysław, Kościół i rewolucja francuska, Kraków: “Universitas”, 1995 / ISBN 83-7052-322-6, s. 89 / 5199 / P-773