Spis treści

 

I. Przedsłowie
 

II. Kształtowanie się nowożytnego piśmiennictwa ukraińskiego i odrodzenia narodowego w Galicji w pierwszej połowie XIX wieku

1. Świadomość narodowa i piśmiennictwo Rusinów-Ukraińców przed “Ruską Trójcą"

2. Naród i kwestia ukraińskiej odrębności narodowej w rozumieniu przedstawicieli “Ruskiej Trójcy"
 

III. Puścizna literacka przedstawicieli "Ruskiej Trójcy"

1. Wstępne uwagi ogólne

2. Idzie nasz Słowik! Nowe pieśni niesie... (Rola poety)

3. Literacka wizja przeszłości narodowej

4. Bezimienni Kozacy i ukraińscy watażkowie karpaccy

5. Pod urokiem ziem ojczystych. W kręgu liryki czystej

6. “Wesniwka" znad Dniestru (“Pierwiosnek" romantyzmu zachodnioukraińskiego)

7. Uwagi nad genezą, językiem i stylem utworów poetyckich
 

IV. Z działalności naukowo-wydawniczej, przekładowej i popularyzatorskiej
 

V. Zachodnioukraiński przełom literacki wobec programowych założeń literatur narodowych epoki romantyzmu
 

VI. Zakończenie. Wkład pisarzy ukraińskich "Ruskiej Trójcy" w odrodzenie narodowe Ukraińców w Galicji
 

VII. Обрії Шашкевичевих питань
 

Indeks nazwisk

Nota bibliograficzna

 
Zdjęcia pochodzą z książki: Русалка Дністрова”. Документи і матеріали, ред. Ф. І. Стеблій, О. А. Купчинський, Київ 1989.

 

 

 

Biblioteka — Бібліотека