PRACOWNIA RESTAURACJI IKON

 

Pracownia Konserwacji Ikon
Fundacji św. Włodzimierza

tel./faks 421 92 94

 

Oferujemy profesjonalną konserwację ikon i innych obiektów oraz wykonywanie kopii.

Prace prowadzą dyplomowani konserwatorzy:

Agata Mamoń-Prokop
dyplom w 1989 roku Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
ważniejsze realizacje:
Cewków, ikonostas XVII w. Konserwacje w latach 1992-1995.
Kraków, Wawel, freski bizantyńsko-ruskie XV w. Konserwacja w latach 1998-2001
Gorajec, ikonostas XVII-XX w. Prace konserwacyjne od roku 1992
Gorajec, polichromia w cerkwi XVII w. Prace konserwacyjne od roku 1992

 

Ikona Matki Boskiej Korczmińskiej
stan przed konserwacją (fragment)

 

Jadwiga Styrna-Nawrocka
dyplom w 1975 roku Akademia Sztuk Pięknych
w Krakowie
ważniejsze realizacje:
Cewków, ikonostas XVII w. Konserwacje w latach 1992-1995.
Gorajec, ikonostas XVII-XX w. Prace konserwacyjne od roku 1992
Gorajec, polichromia w cerkwi XVII w. Prace konserwacyjne od roku 1992
oraz liczne realizacje ikon w tym Cudowna ikona Matki Boskiej z Korczmina, pocz. XVII w.
 


Ikona Matki Boskiej Korczmińskiej
stan po konserwacji

 


Matka Boska z Dzieciątkiem
Cewków, cerkiew św. Dymitra
Stan przed konserwacją


Matka Boska z Dzieciątkiem.
Cewków, cerkiew św. Dymitra
Stan po konserwacji


Załączone pliki: