"Між сусідами. Альманах
Фундації святого Володимира
Хрестителя Київської Руси у Кракові — Między Sąsiadami. Almanach Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie".
Випуск другий – tom drugi
Краків – Kraków 1992

Spis treści – Зміст

Nad Wisłą i над Дніпром 3 
Виставка Українського церковного мистецтва 5 
Слово Володимира Мокрого голови Фундації Св. Володимира на відкритті виставки 10 
Wystąpienie ks. Franciszka kardynała Macharskiego, metropolity krakowskiego 12  Промова міністра культури України Лариси Хоролець 13 
Виступ представника України Теодозія Старака 14 
Листи отримані Фундацією у зв’язку з відкриттям Галереї українського мистецтва 15 
Ukraina na Kanoniczej. Україна на Канонічій 20 
Wspólne niebo. Спільне небо 21 
З вписів до пропам’ятної книги виставки 22 
Чудотворна ікона Матері Божої з Корчмина 26 


ЖИВІ В НАШІЙ ПАМ’ЯТІ
Ю. Г., Роковини митрополита Іларіона 29 
Іван Огієнко, Як Москва взяла під свою владу вільну Церкву Українську 31 
Тадей Філяр, Лев Гец (13.04.1896 – 16.12.1971) 37 
Ірина Боровік, Вінець (фрагменти поеми) 39 

 


ПРО СУСІДІВ
Andrzej Vincenz, Zrozumieć Ukraińców 43 
Bogumiła Berdychowska, Trzy drogi z Nowicy 47 
Towarzystwo “Pomost” 49 
Tomasz Szczepański, Dlaczego nie dążymy do rewizji granic 50 
З АКТУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ 
Wacław Szlanta, Kalendarium łemkowskie 52 
Dokumenty z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 55


КРАКІВСЬКА УКРАЇНІСТИКА 
Prof. dr hab. Wiesław Witkowski 62 
Prof. dr hab. Ryszard Łużny 63 

Доктор Галина Стрельчук 66 
Dr Eulalia Papla 67 
Dr Adam Fałowski 67 
Доктор Вожена Зінкевнч-Томанек 69 
Доктор Володимир Мокрий 70 
Adam Fałowski, Marian Jurkowski jako ukrainista 72 


ЗІ СТУДЕНТСЬКИХ ЗОШИТІВ 
Mariusz Piwowarczyk, Recepcja spuścizny cyrylo-metodejskiej w procesie chrystianizacji Rusi Kijowskiej – Ukrainy 75 
Jolanta Szuber, Sakrament chrztu a “Słowo o prawie i łasce” metropolity Iłariona 77 
Jerzy Moniczewski, Analiza “Słów” Kyryły Turowskiego 78 
Izabela Musur, Znaczenie Wielkiego Postu i jego obraz w ukraińskich pieśniach duchownych 81 
Małgorzata A. Kmita, Etyka kozacka w ustnej epice ukraińskiej 85 
Agata Skurzewska, Etyka kozacka w dumach 86 
Janusz Szlifiński, Przyroda w obrzędowych pieśniach ukraińskich 87 
Bożena Miliszewska, Problem śmierci w ukraińskiej poezji epoki baroku 88 
Maria Leszkiewicz, Odkryłam na nowo ikonę 89 
Ольга Кіх, Григорій Сковорода: “Серце” 91


Наші жертводавці 93 
Фундація Святого Володимира 98

 

Biblioteka — Бібліотека